1401  kandidater
Kompetencer Jobønsker  
Alle former for biblioteksarbejde, både fra forsknings- og folkebiblioteker, kendskab til arbejdet i en boghandel. Arkivering samt indateringsprojekter. Journalisering, ESDH i Scan Jour og Captia. Pasning af reception med div. forefaldende kontoropga .... (Mere)  Deltidsarbejde / vikararbejde. Bibliotekar, arkivar, informationarbejder, journalisering evt. boghandler. Vedligeholdelse af Web sider, reception. Lettere sekretærjob. Lettere bogholderi.   Se 
* BtB på internationalt plan. * Direkte salg + gennem agenter- forhandlere - grossister. * Rejse og forhandlingvant Vest-Øst Europa , Asien,USA. * Kursus - undervisnings gennemførelse.  * Projektopgaver inden for ledelse, salg og organisation * Internationalt BtB salg og salgsledelse. * Kursusafholdelse - og uddannelsesplanlægning.   Se 
Teknisk problemløsning. Procesoptimering. Konsekvensberegning. Kvalitetskontrol. Kvalificering. Projekter. Betjeningsvejledninger. Struktureret. Punktlig. Nysgerrig. Teknisk velfunderet. God i omgang med andre mennesker, LEAN - GMP - SAP. Dokumentati .... (Mere)  Produktion - SAP - GMP - Projekter - LEAN - Undervisning / vejledning af små grupper - Dokumentation - Betjeningsvejledninger - Afvigelser - CR´er.   Se 
Engelsk som koncernsprog 1985 - 2009 Fransk som koncernsprog 1992 - 1999 MS Office pakken. SAP - ordrebehandling 2000 - 2009 Oversættelsesopgaver. Forberedelse af møder. Mødereferat.   Administrativ medarbejder, museer eller gallerier Programassistent Sekretariatsmedarbejder, Skolesekretær, Kursussekretær, og lign. Klar til at arbejde i Norge, Sverige, England, Irland og Frankrig   Se 
Undervisningserfaring. Forberedelse og gennemførelse af kurser. Rådgivning, sparring og stresshåndtering. Holdt kursus i CV-sparring, mindfulness og anv. af laboratorieudstyr. Laborant/teknikerarbejde indenfor driftlaboratorier og forskning. Har und .... (Mere)  Hr-afd., jobkonsulent, sparring, rådgivningog coaching. Kursusaktiviteter indenfor de menneskelige resurser. Laborantarbejde indenfor produktion og forskning.   Se 
Menneskekontakt, vedligeholde de etablerede kontakter og etablere nye via uopfordret opsøgende salg/canvas.. Kommunikerer konstruktivt med alle persontyper - på alle "niveauer", i såvel skrift som tale. Slutbrugersalg såvel som Partnersalg og -sam .... (Mere)  Kundekontakt: salg og support, specielt indenfor IT & Tele sektorer hvorfra jeg har alsidig erfaring, teknisk såvel som kommercielt. Helst fuldtid, men deltid, tilkaldevagt og vikariat har absolut også interesse.....   Se 
Arkivering og journalisering papir og elektronisk. Koordinering. Håndtering af garantistillelser. Intern miljørevision. Vejleder af elektronisk journalisering eDoc og Public 360. Strukturering. Personaleadministration. Erfaring med alle byggeriets f .... (Mere)  Intern Miljørevision. Garantistillelser. Administrative opgaver. Journalisering og arkivering. Ad-hoc opgaver. Sekretær   Se 
Servicering af kunder og deres samarbejdspartnere. Renovering og udvikling af ejendomme. Byggesagsbehandling. Byplanlægning. Analysearbejde. Arrangør af rejser med fagligt indhold  Administrativ medarbejder: kunst ,kultur, oplevelser, planlægning, (fysisk planlægning). Åben for muligheder Har hygiejnebevis   Se 
Økonomi & regnskab Arbejdet med KMD OPUS samt Excel-baseret regnskab I projektsammenhæng Betalinger og økonomiopfølgning (regnskab og budget) Kontoplan inkl. PSP-elementer Salg Gennemførelsen af salget, initiering af salget PO .... (Mere)  Arbejdsområde: Personal Assistant (PA), Økonomi & regnskab inkl. rapportering og opfølgning (f.eks. brug af PowerPoint / Prezi til præsentation af BI- eller Excel-baseret statistik), IT-konsulent, Projektledelse, Undervisning.... Branche: Er åbe ....(Mere)   Se 
Allround Tastearbejde, korrekturrettelser, layout. Fakturering, ordrebehandling, kassekladder. Scanning. Forefaldende kontorarbejde.  Varierede arbejdsopgaver på kontor, trykkeri, museum, forlag. Gerne kombineret med andre gøremål. Fleksibel mht. arbejdstider og arbejdsopgaver.   Se 
System Udvikling. Database Administration. System Administration. Teknisk relaterede servicejob. Kontor Administration. Logistiks opgaver. Har stabler-truck certificate A   IT-Udvikler, IT-System administrator, Database administrator, IT-Supporter. Teknisk og Logistik relaterede servicejob. Andre kontor og lager administrations opgaver.   Se 
Ordenssans  Arkivering, katalogisering, databasesøgning, oversættelse.   Se 
Jeg er god til processer, projektledelse samt at koordinere indkøbs-processer fra start til slut med aftaleindgåelse og implementering. Jeg har arbejdet med udbud og tilbud. Jeg er en stærk forhandler og kommunikator og søger win-win-situationer. .... (Mere)  Indkøber både for offentlige institutioner og private virksomheder. Har 9 års erfaring heri. Kan arbejde med operationelle og strategiske indkøb herunder udbud og tilbud samt kontraktforhandling, kontraktopfølgning samt kontraktindgåelse. Undervi ....(Mere)   Se 
Jeg har med imødekommenhed og et højt serviceniveau haft succes med, at opbygge gode kunderelationer, såvel telefoniske som personlige, både i mine ansættelser, samt i min tid som indehaver af en helsekostbutik. Dette gav positiv omtale og øget omsæt .... (Mere)  Kundeservice, back office, administration, office manager, indkøb,   Se 
Spidskompetencer indenfor IT-arkitektur og systemudvikling: ● Analysere og dokumentere systemkrav ● Beskrive Use Cases ● Udarbejde systemarkitektur ● Beskrive systeminterfaces ● Udarbejde en UML datamodel ● T .... (Mere)  IT systemudvikling og -vedligeholdelse (f.eks. som systemarkitekt, datamodellør eller programmør). IT support.   Se 
Af faglige kompetencer har jeg og jeg kan: Administrere Formidle i skrift og tale på akademisk niveau Forske Genemføre kvalitative interview Bruge Word Koordinere Motivere Skabe overblik Pædagogisk tæft Udvikle kurser og uddannelse Undervi .... (Mere)  Energisk, engageret, empatisk, initiativrig, kreativ, kvalitetsbevidst, resultatorienteret, selvstændig, struktureret, effektiv og åben - ph.d. i voksen- og efteruddannelse samt livslang læring, cand.pæd.pæd., diplomeksamen med speciale i ledels ....(Mere)   Se 
Min hjælp til ledelsen har været med til at sikre optimale salgsresultater gennem brug af interne og eksterne data, viden om kunderne og produkterne samt analyse af tidligere resultater. Udarbejdelse af salgsfremmende materiale. Support til kunder/me .... (Mere)  Salgssupport og / eller administration   Se 
Kreativ og opfindsom God til at lytte Lave sociale arrangementer Projekt orienteret opgaver Skabe et godt læringsmiljø, hvor alle trives  Pædagogisk Assistent til børnehave, fritidshjem og skole Aktivitetsmedarbejder   Se 
Projektarbejde, netværksledelse og netværksarbejde, motivering af frivillige, træning af frivillige, projektstyring, ændring af kultur og vaner, ledelse, coaching, forandringsledelse, forretningsudvikling, outsourcing, lean, implementering af bedste .... (Mere)  Projektarbejde, bestyrelsesarbejde, konsulentarbejde, free lance, forretningsudvikling, innovation, interimsledelse, forandringsledelse, organisationsudvikling, administration   Se 
 Certificeret MS Dynamics, Customisation & Configuration SCRUM - Certificeret Pædagogisk kompetence Undervisningserfaring på avanceret niveau Omfattende it viden Teamwork  * CRM Dynamics 365 * Portaler, Voice Of Customer * Power BI * SharePoint - 2010, 2013 eller SharePoint OnLine - Superbruger og undeviser / instruktør * Office 365 * Grafisk produktion / fremstilling * Undervisning - medier (Digitale / analo ....(Mere)   Se 
2011-2012 Sankt Annæ Gymnasium. Ansat som naturfagsassistent, hvor jeg stod for lovliggørelsen af gymnasiets kemikaliesamling. Desuden hjalp jeg med undervisningen i både folkeskolens- og gymnasiets højeste trin. Klargøring af mikroskoper. Herudover .... (Mere)  Tilsynsopgaver indenfor kap. 5- virksomheder, drikkevandsboringer, autoværksteder m.m Risikovurdering af kemikalier. Arbejdsmiljøvurderinger. Lovliggørelse af kemikalielagre og affaldshåndtering. Kendskab til e-doc, og GIS. Konsulent om kemi gener ....(Mere)   Se 
Administration, forretningsførelse, Regnskabsaflæggelse Finans - debitor/kreditor - løn, Logistik, personaleledelse.  Administration, regnskab, økonomi, bogføring, bogholder, controller, shipping, spedition, transport, lager, logistik, ejendomsadministration   Se 
Stærk IT kompetencer - superbruger i Microsoft Office pakken og kendskab til mange andre IT systemer, fx erfaring med Navision, Scan-jour / Captia, Access, projektdatabaser, Lotus Notes og FrontPage samt Navision. Stor erfaring med mødeplanlægnin .... (Mere)  Chefsekretær Sekretær Administrativ koordinator Projektkoordinator Studiesekretær Projektsekretær Reception   Se 
Arbejde med administration, kontorarbejde, kundekontakt, korrespondance, databaseopdateringer, fakturering.  Kontorassistent, kontormedhjælper, receptionist, servicemedarbejder   Se 
Skills Synthetic organic chemistry: (peptides, carbohydrates, glycopeptides, natural products) Solid-phase chemistry Analytical chemistry Biochemistry Medicinal chemistry Working Environment Techniques: Mass spectrom .... (Mere)  I am looking for a senior job as research scientist, where I can use my chemical skills. It can be a full time job, a part time job or a temporary job.   Se 
Jeg trives god i et travlt miljø. Jeg er god til at snakke med andre mennesker, da jeg i mange år har være frivillig og møder nye mennesker. God til at tage fat.  Administration Reception Kreditor Ejendomsadministration.   Se 
Med min baggrund som historiker kan jeg håndtere og organisere informationer, samt vurdere troværdigheden og anvendeligheden af informationer. Jeg har godt kendskab til de samfundsmæssige og politiske forhold i Danmark og omverdenen. Samtidig har jeg .... (Mere)  Jeg ønsker at arbejde med alle administrative opgaver i både offentlige og private virksomheder.   Se 
afprøvede ledelseserfaringer også under et udfordrende ledelsesmiljø Projektstyring/Projektplanlægning (herunder organisationstilpasning) Policy udvikling International erfaring (inklusiv Afrika erfaring) Networking Forhandlings kompetence Over .... (Mere)  projektledelse og projektstyring .Generel ledelse og driftsledelse International forhandling   Se 
Sikre at der altid er overblik over økonomien. At hverdagen fungerer optimalt.   Økonomi - Regnskab - Organisering. Pt. søger jeg opgaver i størrelsesordenen fra 8 timer pr. måned til max 20 timer ugentlig. Undervisning - blandt andet brug af It systemer, økonomi. God til at forklare komplicerede forhold på en pædagogisk måde ....(Mere)   Se 
Administration Posthåndtering og elektronisk journalisering (KESDH Captia). Indkøb af kontorartikler, rejse/hotelbestilling og -afregning. Telefon- og receptionspasning. Hjemmesideredigering og databasevedligeholdelse. Diverse ad hoc-opgaver. .... (Mere)  Administrativ medarbejder - kontorassistent - sekretær - receptionist.   Se 
Jeg arbejder typisk med PMO og implementering af CRM systemer, administration, kommunikation, salgssupport og sparring. Jeg understøtter salg med fx CRM og SharePoint og sikrer i et PMO optimal implementering af programmer, processer og strategier. .... (Mere)  Mit mål i arbejdslivet er at beskæftige mig med udførelsen af projekter og programmer. Jeg brændrer for at støtte ledelsen i Program eller Project Management, f.eks. i forbindelse med task management, change management, opfølgning, implementering o ....(Mere)   Se 
Konkret og generel juridisk sagsbehandling. Udarbejdelse og fortolkning af regler, notater, klagesagsbehandling, aktindsigt, høringssvar, naboret, landboret, miljøret, planlov, sommerhuslov, campingreglement, naturbeskyttelse, fast ejendom, selskabsr .... (Mere)  Fuldmægtig, ac-fuldmægtig, jurist, advokat. Offentlig administration, centraladministrationen, kommuner, sekretariatet for private virksomheder, rådgivning, advokatkontorer.   Se 
Struktureret, organiseret og løsningsorienteret. Helhedsorienteret og reflekterende Resultatskabende Analytisk Engageret Skarpt blik for detaljen, uden at miste overblikket  Administrativ medarbejder, sagsbehandler, kundeservice, forsikring, pension.   Se 
Strukturerende hurtigt opfattende Ordensmenneske Læringsnemme  lagermedarbejder   Se 
Brede psykologfaglige kompetencer med en løbende efteruddannelse igennem 20 år. Brugt indenfor rådgivning/vejledning/terapi med et bredt spektrum af borgere med psykosociale udfordringer. Erfaring med supervision individuelt og i gruppe, Erfaringer f .... (Mere)  Psykolog, jobkonsulent, mentor, projektmedarbejder, akademisk medarbejder, alkohol-og misbrugssbehandler   Se 
Erhvervsmæssigt ligger mine mangfoldige erfaringer indenfor reception og administrativt arbejde. Som jeres nye medarbejder bibringer jeg en fantastisk evne til at prioritere og strukturere hverdagens mange opgaver og som receptionist vægter jeg, at .... (Mere)  Reception, telefonbetjening, kontorassistent, sekretæropgaver - øvrige - frisk på andre opgaver. Meget gerne deltid. En der skal have øje på lidt af hvert. Jeg ønsker også gerne vagtjobs i dagtimerne.   Se 
Jeg brænder for dialogen med virksomheder og organisationer. Jeg har erfaring med relations- og løsnings-salg, og har en elektronikfaglig baggrund. * Dine fordele ved at vælge mig: -du får en mødestabil, erfaren og præsentabel medarbejder, - og du .... (Mere)  **Praktikpladskonsulent, Kundeservice, Teknisk-salgsmedarbejder, Projekt-salgsmedarbejder, Receptionsjob, Kundemodtagelse.   Se 
Bred naturvidenskabelig/teknisk viden opnået gennem uddannelse og job. Specielt stærk i kemi, geologi og botanik. Meget solid generalistkvalifikationer og -erfaring. Har arbejdet med en lang række lovområder relateret til forsyning, miljø, natur, ar .... (Mere)  Forsyningsbranchen vand og afløb: Generalist- og tekniske specialistopgaver. Miljøområdet bredt. Naturområdet bredt. Specielt kompetencer indenfor botanik. Erfaring med VVM. Kontorjob. Ufaglærte jobs.   Se 
Erfaren og kompetent kommunikator. Mange års ledelseserfaring. Stor viden om og bred erfaring med kommunikation og formidling. Mange års undervisningserfaring. En del års erfaring som konsulent på det sociale område... Erfaring ift arbejdet i og omkr .... (Mere)  Konsulentfunktioner. Udvikling ift personale, organisation, Lean. Intern kursus og undervisning. Udvikling, undervisning, administration Projektledelse / -koordination. Koordinator / leder af mindre arbejdsfællesskaber   Se 
Jeg tager selvstændigt ansvar for projekter fra start til slut Jeg skriver analyser og strategioplæg og sørger for, at beslutningerne bliver realiseret Jeg organiserer administrationen, så den flyder let og effektivt Jeg kommunikerer kort og klart .... (Mere)  Projekt- og procesledelse Ledelsesbetjening og administration Strategisk udvikling Digitalisering, effektivisering, procesoptimering og LEAN Forskning og innovation   Se 
Planlægning af ekstern og intern kommunikation, herunder mellem moder- og datterselskab. . Stor fleksibilitet. Motivering af mine kolleger.  Anvende mine franskkundskaber, mundtlige og skriftlige, ved at deltage i planlægning af kulturelle og / eller forretningsmæssige aktiviteter som medlem af en projektgruppe.   Se 
Koordinator på superbruger niveau! Kursusplanlægning, konferencer, mødeaktiviteter generelt - med og uden stramme deadlines Opfølgning af budgetter, fakturering (e-conomic), og et godt excell ark skræmmer mig ikke Dokumenthåndtering ifm med g .... (Mere)  Koordinator, adm. sekretær, kursussekretær, personalesekretær, rejsearrangør, medlemsservice samt andre adm. opgaver - og måske er der et job jeg ikke selv har tænkt på???   Se 
Udholdende Skabe mig overblik over en opgave. Kan hurtigt se det overordnede og drtrfter gå i detaljer. Arbejde sammen med andre. Både kolleger og andre interessenter. Skabe en god stemning omkring mig. Ansvarsfuld. Kan bryde igennem med upopu .... (Mere)  IT Administration Mindre indretninger. Er åben for nye spændende opgaver.   Se 
Teknisk administration Konfiguration Dokumentstyring Lagerarbejde Arbejde som kirkerjener.  Teknisk Administration Konfiguration Dokumentstyring Lagerarbejde Kirketjener   Se 
Holde orden på "kaos". Bruge humoren som "våben" i stressede situationer. Blæksprutte opgaver.  Lager. Bøger. Kontorartikler. Ekspedition   Se 
Jeg har arbejdet med næsten alt IT teknologi. Jeg er vant til at deltage i udviklings projekter. Kvalitetssikre og godkende test, releases, lave driftsprocesser og SLA aftaler.  Teamledelse, Projektledelse, processer og dokumentation, continuity, test , programmering, netværk, change / releases, SLA, ITIL, support, 24 / 7 overvågning Gerne hvor der kræves bred indsigt i IT og udvikles nye spændende produkter   Se 
Bred viden inden for en vifte af IT-områder IT-support inden for bl.a. MS-office Pædagogisk erfaring - undervisning af unge og voksne i forbindelse med SSP-arbejde Mere end 9 års ledelse  Business Intelligence eller andet inden for big data eller data mining Softwareudvikling - hvor jeg kan udnytte min viden om algoritmer   Se 
Journalarbejde, øvet koordinator, inkassoarbejde god til korrespondance, tastearbejde, journalisering, beslutningsreferat, telefonomstilling, receptionist. Desuden varetagelse af refusion og inkasso.  Sekrektær, kontorassistent, receptionist, lagerarbejder   Se 
Fejlfinding og -retning, apparat og anlæg Modifikation og kalibrering, apparater og anlæg Pc-baserede testsystemer og software, betjening Vedligeholdelse, apparater og anlæg  Elektronikmekaniker Elektronikfagtekniker Servicetekniker Servicemedarbejder   Se 
Telefonomstilling, kundeservice, butiksopgaver.  Butik, reception, back office   Se 
Jeg har mange års erfaringer fra reception, samt diverse administrative opgaver. Jeg fungerer godt med at varetage et bredt spektrum af opgaver og med at have en udadvendt og servicerende rolle. Jeg er et udpræget ordensmenneske og sætter en ære .... (Mere)  Receptionistopgaver Kontoradministration / lidt økonomi Service - indenfor stort set alt Kursus Café   Se 
Relationer. Opsøgende, vedholdende og vedligeholdende.  Salg. Business Development. Administration, service og support.   Se 
At gøre en forskel! Altid parat til at yde en professionel indsats ; altid service-minded; hands-on problemløsning; meget fleksibel; ambitiøs, empatisk, diskret.  Personligassistent (PA) Projektsekretær Projektmedarbejder Projektkoordinator Marketingkoordinator Event manager Vejleder Jobkonsulent Mentor Virksomhedskonsulent Office Manager HR Sekretær Frontmedarbejder / PR medarbejder Administrativ ....(Mere)   Se 
Kundeservice og kunderådgivning: Hjælp til selvbetjening på hjemmesider og apps via telefonen og mail. Sagsbehandling: Telefonisk og skriftlig rådgivning såvel frem- som bagud i organisationen Fakturering og udstedelse af Erhvervskort i SAP Over .... (Mere)  Reception, Kundeservice, Sagsbehandling, Sekretær og administration   Se 
God til at kommunikere, fin ordenssans, lærer gerne nyt.  Generelt forefaldende kontorarbejde. Arkivering mm. Lettere kontorrengøring, aften evt. eftermiddag.   Se 
Som person er jeg åben og tolerant , sætter en ære i at sætte mig godt ind i stoffet, har en god drive som gør , at jeg fortsætter til opgaven er løst. Jeg er meget loyal, ansvardsbevidst- arbejder ud fra de bedste løsninger for alle parter.Jeg har e .... (Mere)  Regnskab & Bogføring, Virksomhedskonsulent,Beskæftigelseskonsulent, Rekruttering   Se 
  it support, onsite, remote, mail, telefon web php, mysql, mysqli, pdo, javascript / jquery   Se 
Jeg har et godt købmandskab og motiveres, når en handel er af sluttet på en tilfredsstillende måde for begge parter samtidig med at indtjeningen er i fokus. Jeg har international handelserfaring og kan foretage forhandling på alle niveauer.  BtB salg af fødevarer, ingredienser til levningsmiddelindustrien samt råvarer mm. Salg til Danmark, men også gerne eksport til Europa, Rusland og MØ.   Se 
Mine faglige kompetencer er: Coaching og rådgivende samtaler, viden om udviklingsprocesser, teamsamarbejde, organisatorisk samarbejde, jobrelaterede udfordringer forbundet med psykiske og fysiske handicaps, arbejdsevnevurdering, arbejdspladsindretnin .... (Mere)  Jobformidling, HRM, virksomhedskontakt med henblik på etablering af jobåbninger, virksomhedspraktikker, samarbejde omkring match mellem ledig og arbejdsplads, rekruttering, kompetenceudvikling, vejledning i relation til ansøgning og CV   Se 
Jeg har kompetencer inden for de fire hovedområder: Kommunikation (skriftligt og mundtligt), sprog (tysk, engelsk og nederlandsk), administration og kundeservice, men er også vant til at varetage større opgaver/projekter. Jeg kan indgå i forskellige .... (Mere)  Kommunikation, sprog (tysk, engelsk, nederlandsk), administration, kundeservice, salg, projektledelse, udarbejdelse af tekster til og redigering af tekster til nettet, oversættelse. Jeg kan godt se mig selv både i en mellemstor eller mindre virkso ....(Mere)   Se 
stor erfaring i oversættelse eng/da, da/eng skriftlig kommunikation, herunder PowerPoint præsentationer mange forskelligartede administrative opgaver dokumentation  kommunikation vidensformidling oversættelse korrekturlæsning administration kontor webredaktør dokumentation   Se 
Gartnerarbejde, maler, elektriske ting, wc og rengøring.  Vicevært og varmemester, gårdmand, ejendoms funktionær, servicemedarbejder.   Se 
Mere end 20 års erfaring med salg og ledelse. Vant til aggressive salgsmål og fokusering på lønsomhed indtjening. Er bevist om værdien af motiverende medarbejdere og et godt arbejdsklima, hvor ledelsen går foran og viser vejen.  Ledelse, salg og udvikling   Se 
1. Jeg er en social, udadvendt, kreativ, idérig og proaktiv person som er en god til direkte kundekontakt og derved skabe værdi igennem gode værdifulde relationer. 2. Jeg elsker at analyserer og løser komplekse maskine tekniske problemer/ forbedrin .... (Mere)  Jeg brænder for teknisk salg på gerne højt niveau og har rigtig god erfaring med kundekontakt. Jeg ønsker at skabe værdi som: 1. Salgs ingeniør på et højt teknisk niveau med faglig indsigt til at beskrive værdien for kunderne. 2. Innovativ maski ....(Mere)   Se 
Jeg har mange års erfaring som Forretningskonsulent, Sælger og Key account management. I mit arbejde har jeg opbygget langvarige professionelle relationer, som er værdiskabende for mine mange kunde.  Forretningskonsulent, Salgsansvarlig, værdiskabende kunderelationer, B2B, Key Account management, Koordinering,   Se 
Har arbejdet med person- og skadeforsikringer, men er åben for andre fagområder. Indenfor forsikring har jeg arbejdet med områderne: kundeservice, skadebehandling, beregning, uddannelse, formidling, projektarbejde, test og implementering af nye sa .... (Mere)  Administration, kundebetjening, forsikring, pension, livsforsikring   Se 
fysiurgisk massage, shiatsu, kan arbejde i sundhedsområdet. Kursus handicaphjælper. Kan arbejde struktureret og målrettet. Patientkørsel til undersøgelser/operationer. Varebestilling og opfyldning. God til at snakke med patienter. Uddannet indenfor h .... (Mere)  handicaphjælper massør fysiurgisk(deltid metro steward salgskonsulent / produktspecialist indenfor hospitals udstyr, sygepleje artikler og handicaphjælpemidler blodprøveafhentningschauffør   Se 
Jeg kan godt lide at have travlt, samtid med at jeg bevarer overblikket. Jeg kan lide at blive udfordret både fagligt og personligt. Jeg arbejder selvstændig, men synes det er godt med kollegaer, som man kan sparre med og lære af  All round kontor, reception, sagsbehandling, blæksprutte, tasteopgaver,omstilling og Kundeservice / betjening   Se 
Jeg er vant til og trives med arbejdspladser med vekslende og tværgående opgaver med mange personlige så som telefoniske kontakter, har flair og erfaring for IT og har stor erfaring med at planlægge og arbejde struktureret inden for selvstændige arbe .... (Mere)  Jeg har primært erfaring fra kontor, projekt- og administrative opgaver, men er gerne prøve helt andre og anderledes arbejdsopgaver, hvorfor jeg fornylig også har arbejdet som brygmester.   Se 
Har erfaring med administrative opgaver, reception og praktiske / service opgaver. Har erfaring med telefonisk og personlig kontakt til borgere og samarbejdspartnere. Har IT kompetencer, herunder Office pakken.   Jeg er uddannet kontorassistent med erfaring med administrative, reception, service og praktiske opgaver i såvel private og offentlige organisationer, søger nye udfordringer indenfor alle typer af kontorfunktioner. Jeg kaster mig over alle kontorfunk ....(Mere)   Se 
Udvalgte metoder inden for molekylær biologi: DNA, RNA, PCR, ddPCR, qPCR, Southern, Western og Northern blots, Qubit kvantificering af DNA, plasmid-konstruktion, transformation i filamentøse svampe og gær. Udvalgte metoder inden for klassisk mik .... (Mere)  Søger job som laborant, gerne forskning og gerne med administrative opgaver.   Se 
Administration og koordination, engelsk korrespondance, projektadministration, rejseafregning, fakturaer, konferenceadministration,  Administration   Se 
Jeg er en dygtig allround Grafisk Designer siden 1986, som derfor er mit speciale. Derudover er jeg rigtig god til at tale med folk / ekspedere / betjene. Jeg er udpræget teamplayer og sparringspartner og er super god til at samle alle de hoppend .... (Mere)  Et job hvor jeg kan kombinere service, produktion evt. med min grafiske baggrund. Et job med energi og fuld fart og hyggelige kolleger. Oplæring i produktion og lager.   Se 
Jeg er bedst til det nye og ubeskrevede. Når nye programmer skal implementeres f.eks. via projekter. Der skal skrives guides, undervises, supporteres, troubleshoote, og alle informationerne skal systematiseres op på websites, tasklister og dokumentl .... (Mere)  Jeg vil gerne hjælpe jer med at få styr på: * Projekter * Websider / informationer * Processer * Undervisning * Guides Jeg trives med en varieret hverdag i projekter eller i firmaer der vokser, får nye programmer, og har fustrerede brugere. A ....(Mere)   Se 
Speditør Servicering af kunder og deres samarbejdspartnere  Handicaphjælper Chauffør befordring Rejsekonsulent   Se 
Grafisk kommunikation, kreativt arbejde. Socialt arbejde.  Kirkeligt og religiøst arbejde. Socialt arbejde. Undervisning af voksne. Grafisk arbejde, PR.   Se 
  lager, arkivarb., ad-hoc, budtjeneste (har ikke kørekort) kundeservice, m.m.   Se 
Projektudvikling inden for bæredygtigt byggeri Rådgivning indenfor penion, bolig, investering Salg af ejendomme, private- og mindre erhverv   Projektleder Projektudvikler Ejendomsudvikler Boligrådgiver Køberrådgiver ved køb af ejendomme Ejendomsmægler Sælger   Se 
God til at strukturere og administrere. Vant til at arbejde med deadlines. Arbejder selvstændigt og drives af personlige mål, anerkendelse og godt arbejdsklima. Jeg er vedholdende når der opstår problemer og er altid bevidst om at agere professionel .... (Mere)  Administration - projektledelse - markedsføring - nye udfordringer. Har bred erfaring.   Se 
Jeg har utrolig mange kompetencer, som jeg har erhvervet mig igennem mit liv inden for læring og pædagogik. Jeg tror at de kan komme mig til gode i et fag som dette. Det med at holde mange bolde i luften og arbejde under pres, er noget som snart e .... (Mere)  Service har haft en meget stor betydning i hele mit arbejdsliv. Det, at man hele tiden har det med, i alle aspekter af ens opgaver og relationer betyder utroligt meget. Jeg ser det som kernen i at ha` et tillidsfuldt og engageret liv på sin arbej ....(Mere)   Se 
Jeg tager initiativ, arbejder struktureret og overholder deadlines. Jeg er god til planlægning og koordinering af opgaver. Jeg er bedst, når jeg har kontakt til andre, også gerne psykisk sårbare Jeg er stærk i dansk retskrivning og har derfor være .... (Mere)  Jeg vil gerne arbejde med kurser, konferencer og seminarer. Jeg vil også gerne arbejde med sekretær- og formidlingsfunktioner.   Se 
Aftaleret, køb salg administration af fast ejendomme, miljø, forvaltningsret, offentlighedsret, markedsret, forældelsesloven, HR, selskabsret, EU-ret, lejeret, erhvervslejeret, almenlejeret, entrepriseret, AB92, ABR89 Økonomi, bogholderi og finansie .... (Mere)  Jurist, der har mangeårige erfaring bl.a. indenfor leje- og entrepriseret herunder viden om EU udbudskrav, Ejendomsadministration, Fast ejendom køb- og salgsrådgivning, finansiering, HR, Forvaltningsret samt Inkasso. Derudover er jeg HD i udenrigshan ....(Mere)   Se 
Administration - Igennem min mangeårige beskæftigelse inden for kontorområdet, hvor jeg bl.a. har arbejdet med varetagelse af administrative opgaver og post, registrering af elektronisk helbredsoplysninger, oprettelser/overførsler/fratrædelser af kun .... (Mere)  Erfaring som administrativ fra forsikringsbranchen søger nye udfordringer. Er kontoruddannet og søger fremadrettet job inden for mit fag. Er også åben overfor at søge job i andre faggrupper. - Blæksprutteopgaver indenfor kontor - Taste opgaver i da ....(Mere)   Se 
Jeg er psykolog og jeg er god til at dygtiggøre folk i problemløsning og kreativ tænkning såvel angående optimering af arbejdsprocesser end relation med kunderne på alle niveauer. Jeg har en værktøjskasse af metoder, der tilpasses til de fleste udfor .... (Mere)  Jeg er udviklingskonsulent og projektleder og vil gerne arbejde med firmaer, der ønsker at spare på ressourcer og producere / servicere mere klimavenligt.   Se 
Kommunikation, udviklingsopgaver og ide-generering, formidling, arrangementer, udadvendte aktiviteter, procesfacilitering, samarbejde, undervisning, brugerbetjening og administration. Jeg arbejder meget selvstændigt og er en god teamplayer.  Projektmedarbejder, bibliotekar, PA, proceskonsulent, underviser, koordinator, blæksprutte, tovholder   Se 
Bogføring og regnskab  kontorassistent, Account manager, kommunikation, receptionist.   Se 
Jeg har arbejdet i mange år med mennesker der har været udsat for belastende og traumatiske livserfaringer. Jeg har også arbejdet med mennesker der ønsker forandringer i deres liv.  Psykologisk og pædagogiske arbejde   Se 
Mange års erfaring med administrativt arbejde. Har arbejdet med receptionsopgaver, personaleadministration, udarbejdelse af mødereferater og klagebesvarelser, betjening af borgere personligt og telefonisk  Receptionist, sundhedsservicesekretær, administrativ medarbejder, sekretær   Se 
Jeg har mange års erfaringer som sekretær og sidst som receptionist. Jeg holder af at varetage mange forskellige opgaver og have en udadvendt og servicerende rolle.   Sekretær - receptionist   Se 
Bred erfaring og solid værktøjskasse indenfor marketing. Kampagner, SoMe, content management, oversættelser, strategi, PR, salgstekster, forhandling, forhandler relationsopbygning og bæredygtighed  Jeg har mange års erfaring med marketing / kommunikation både ledelsesmæssigt, strategisk og operationelt. Vil gerne arbejde med kommunikations- og marketingopgaver og kan bidrage med både opbygning og løbende rutineprægede opgaver. Opbygning og komm ....(Mere)   Se 
Klinisk assistance - Journalskrivning - fakturering Selvstændigt: fokusererede undersøgelser - hygiejnekontroller - røntgenoptagelser - tandrensning - afpudsning - instruktioner - provisoriefremstilling - undervisning i mundpleje.  Klinikassistent privat praksis kommunal tandpleje speciallægepraksis Nye udfordringer i medicinalbranchen apotek   Se 
Forretningsudvikling, marketing og kommunikation er det der driver mig, og så er jeg rigtig god til at formulere mig både til markedsførings- og kontraktformål. Jeg har en håndværksmæssig tilgang til arbejdet, og prøver at komme i mål så hurtigt som .... (Mere)  Jeg er god til mennesker, kommunikation og projektledelse. Mit næste job befinder sig ideelt i krydsfeltet mellem forretningsudvikling / salg / markedsføring og indsigt i sundhedssektoren.   Se 
Jeg har erfaring med mødeindkaldelser, mødeplanlægning, kalenderstyring og rejsebestilling. Korrespondance og telefoniske henvendelser til afdelingen. Henvendelse fra afdelinger omkring drift og koordinering af håndværkere. Indretningsopgaver og proj .... (Mere)  Kundeservice - Koordinering - Administration. Jeg har stor erfaring med og ønsker fortsat at arbejde med kundeservice, koordineringsopgaver, ledersupport og administrative opgaver i bred forstand. Jeg kunne godt tænke mig at arbejde i en kulturinsti ....(Mere)   Se 
Jeg er en rigtig god underviser og en god skribent. Jeg er god til at overskue og formidle store og vanskelige stofmængder.  Jeg vil allerhelst undervise men jeg vil også gerne skrive. Alternativt vil jeg også gerne arbejde med administration.   Se 
IT, Fakturering, Kontering, Udbetaling af ydelser, Journalisering, Sagsbehandling, God til at snakke med mennesker og sikre, at svære budskaber bliver forstået.  Kontor, Administration, Regnskabsassistent, Reception, Telefonomstilling, Sekretær   Se 
Sekretær: kalenderstyring, mødebookning, planlægning og koordinering af møder og sociale arrangementer; journalisering, arkivering; korrekturlæsning, indkøb, faktura,rejsebestilling Reception: gæstemodtagelse, telefonpasning. Information: formidl .... (Mere)  Jeg vil gerne bruge mine sociale, sproglige og administrative kompetencer - som sekretær, receptionist, projektassistent eller administrativ medarbejder - gerne på deltid, som vikar eller projektansat.   Se 
Erfaring med drift og vedligehold i komplekse miljøer, udvikling, store og små projekter og installation af ny teknologi. Drift på Forsvaret med over 99,5 % oppetid, og med maximal sikkerhedshåndtering på systemer og adgang. Automatisering af rut .... (Mere)  IT Drift Tekniker   Se 
God til at opnå mål Vedligeholde Lean  Arbejde med computere backup processoptimering og daglige opgaver problemløsning evt arbejde med Lean   Se 
Faglig formidling på et sagligt grundlag, dataanalyse og -formidling, rapportskrivning, redaktion af nyhedsbreve, præsentationsmateriale, spørgeskemaundersøgelser, administrative opgaver  Faglig formidling, fagjournalistik, dataformidling, redaktionelt arbejde, spørgeskemaundersøgelser, statistik, administration, projektarbejde, projektledelse, IT-projekter   Se 
 Administration, koordinering, servicering og reception Afvikling af møder/kurser/konferencer/messer/events/rejser Kalenderstyring, mødeplanlægning, servicering og referent Korrekturlæser på fx brochurer, medlemsblade og kursusmateriale .... (Mere)  Administrativt arbejde Sekretær Reception PA   Se 
/Bred praktisk viden mht løsning af forskellige typer juridiske problemstillinger og proceduremæssige spørgsmål /Stærk teknisk indsigt /Udarbejdelse af forskellige former for kontrakter og aftaler /Konsekvensanalyse /Fleksibilitet i forhold til .... (Mere)  Jeg søger en stilling som juridisk medarbejder, administrativ / kontor medarbejder eller compliance manager.   Se 
Jeg har altid arbejdet indenfor laboratorie området, og er bedst til den kemiske del af dette område - altså kemiske analyser - f.eks. HPLC Har også arbejdet med råvarer indenfor medicinalindustrien - f.eks. sårplejeprodukter.  Laboratorie arbejde   Se 
Systematisk, skaber overblik for kolleger og ledere fx i form af data trukket fra CRM eller ERP systemet. Jeg ser ´huller i osten´ det kan være nogle informationer, der mangler, en del af en proces der mangler. .  CRM-, ERP-konsulent, Backoffice medarbejder særligt i forbindelse med CRM-, ERP-systemer og Excel   Se 
Økonomistyring, budgettering, opfølgning, fakturering, bogføring. Jeg har solid erfaring med de generelle regnskabsmæssige rutiner. Derudover har jeg gode sproglige kompetencer på dansk og engelsk, og jeg er vant til at arbejde i en international .... (Mere)  Regnskab og økonomi, projektøkonomi   Se 
Håndværks branchen  Ejendomsservice   Se 
Kundeservice, Bogføring i Nav. C5 2018, Tlf.pasning, Debitorbogholderi, Excel,  Kontorassistent - Regnskabsmedarbejder - Bogføring - Receptionist - Kontorassistent Advokatkontor   Se 
Problemløser, support og superbruger. Fx hjælpe systemfolk og brugere med at forstå hinanden og gøre livet nemmere for kollegaer. Aktivt og proaktivt sikre, at datakvaliteten er iorden. Lokal koordinator: Projektdeltagelse, formidling af feedback .... (Mere)  Jeg vil gerne arbejde med systemer og processer, både selvstændigt og i samarbejde med andre. Gerne CRM, hvor jeg har erfaring fra Salesforce.com og Siebel, men jeg er meget åben for at sætte mig ind i andre slags systemer. Problemløser og fejlfin ....(Mere)   Se 
Jeg kan hele HR-paletten lige fra ansættelse til afsked og alt der imellem. Jeg har stærke kompetencer inden for personalejura og ansættelsesret. Har i mange år været sekretær for samarbejdsudvalg og arbejdsmiljøudvalg.  Jeg ønsker mig et job inden for Human Ressources, gerne hvor der er en god blanding af drift og udvikling.Teamleder.   Se 
God til at skrive Kreativ og innovativ God til at analysere og få overblik God til afklaring Konstruktiv samtalepartner   Kommunikation, tekster, ord, koncepter, strategi   Se 
Bogføring af debet- og kreditkonti Kontering af konti af de samme konti Kasserer med ind- og udbetalinger Al slags indkøb  Debitor- og eller kreditorbogholderi Indkøbsafdeling Personaleadministration   Se 
- Stor viden og erfaring på BtB og BtC markedet med markedsføring og analyser - Har arbejdet meget sammen med produktudvikling, salg og service - Kan arbejde strategisk, taktisk og operationelt - Kommunikation skriftlig og mundtlig, med off.- og o .... (Mere)  Jeg vil gerne hjælpe dig med: - Markeds-, kunde- og produktanalyser, CRM - Strategi og marketingplaner - Markedsføring og kommunikation Så du får gennemført de rigtige aktiviteter og får et bedre kendskab og salg   Se 
  Webredaktør, Webmedarbejder, Web Manager, Kommunikationsmedarbejder, Projektleder, Administrativ medarbejder   Se 
Ophavsret, rådgivning og salg af rettigheder. Generelt god til at tale med kunder og opfylde deres behov.  Ophavsret, rådgivning, undervisning, kommunikation, medier   Se 
Analyser, fx lægemiddelanalyser, patientsikkerhedsanalyser  Patientsikkerhed, lægemidler   Se 
Sproglig formidling i form af journalistik og informationsarbejde både på net og print. Erfaring med forskningsformidling. Fortrolig med it og sociale medier.  Hel- eller deltid som journalist, kommunikatør eller redaktør.   Se 
arbejder godt under stress, kan godt lide at følge en opgave til "dørs", er god til at forhandle  regnskab, indkøb, ejendomsmæglerregnskab, forhandling med vognmænd ang priser og kørselsdisponent, rejsebureau   Se 
Stor erfaring med administrative opgaver, hvilket gør, at jeg hurtigt kan komme ind i diverse opgaver og således hjælpe virksomheder/mine nye kolleger.   Brænder for at arbejde med administrative opgaver, diverse kontorarbejde, reception, være kontorets blæksprutte.   Se 
CNC drejning Opstiller Maskintekniker og Maskinarbejder Smed   Maskinarbejder Maskintekniker Kleinsmed Montagearbejde Maskinopstiller CNC drejer   Se 
Strukturering og organisering af informationer og opgaver etc., så vi straks kan få noget fra hånden. Analyse og afklaring af behov og krav til IT-understøttelse af arbejdet - inkl. RUP/Use Cases, Agile metoder & SCRUM Procesarbejde - alle dele - o .... (Mere)  Enhver form for kundeservice, undervisning eller administration, altså arbejde "med papir og blyant" (PC superbruger), telefon og personlig kontakt. Egentlig er jeg fagperson i forbedring og udvikling af processer, kompetencer og organisationer. ....(Mere)   Se 
Gennem mange år har jeg været Business Performance Manager i et større dansk firma primært omkring Salg/Indkøb/Shipping/Lager, hvor også outsourcing til Indien har været en stor del af arbejdet. Tidligere har jeg været indkøbs- og logistikchef i fler .... (Mere)  Lean, Indkøb, Logistik, SCM, Planlægning, Lager, Produktion, Ledelse   Se 
Løsningsorienteret faglig god tekniker med forståelse for kundens problem. Forståelse for at løse opgaven så både kunde og arbejdsgiver er tilfreds.  Jeg ønsker et job hvor jeg kan udnytte min store tekniske erfaring, og jeg vil gerne have kundekontakt. Det kan være som maskinteknisk supporter, indendørs eller kørende reparatør, eller teknikansvarlig i firma, boligselskab, kommune, sportsanlæg ell ....(Mere)   Se 
Har arbejdet mere end 30 år inden for HR og organisation, såvel på arbejdsgiver- som arbejdstagersiden. Har erfaring både med store og små virksomheder og både offentlige og private. Mine spidskompetencer er inden for vilkårsdelen, overenskomster, .... (Mere)  Søger et job inden for HR og / eller ledelse, hvor jeg kan bruge mine mange års erfaring. Er interesseret i både fuldtids, deltids eller midlertidige job. Kan tilbyde den største grad af fleksibilitet i ansættelsen. Bestyrelsesarbejde med hovedvægt ....(Mere)   Se 
Mit udgangspunkt og motivation er min meget store og lange erfaring med receptionsarbejde suppleret med mange alsidige administrative arbejdsopgaver og HR support og koordination. Denne arbejdskombination oplever jeg som perfekt, spændende og udford .... (Mere)  Reception Administration Back Office HR support og koordination Indkøb, salg og kundeservice   Se 
Stort kendskab til DDE-Libra og andre databaser. Systemadministrator på DDE-Libra siden 1995. Flair for tal og regnskaber. Jeg kan strukturere og prioritere min opgaver.   Biblioteksassistent. Kontor-arkiv- registrering. Lagerstyring-modtagelse / afsendelse.   Se 
Jeg sætter en ære i at nå mine mål, overholde deadlines og er vant og kan godt lide til at have mange bolde i luften. Jeg kan godt lide at analysere, optimere og systematisere arbejdsopgaver og meget gerne, hvis det arbejde jeg udfører, er til gav .... (Mere)  Administrativt kontorarbejde: Planlægnings-, database-, indtastnings- og registreringsopgaver   Se 
Diverse juridisk sagsbehandling inden for flere områder, herunder retssager, der er min spidskompetence, inkasso, tinglysning, oplæg til kontrakter, selskabsret, ejendomshandler, fogedforretninger, møde i retten m.m.m. Kontor all-round såsom sagsop .... (Mere)  Juridisk assistent / advokatsekretær. Kontor all-round   Se 
Mange års erfaring med salg af tekniske installationer, specielt processindustrien (farma, food og kemi) Kan tilegne sig ny teknologi/viden, som er nødvendig for at kunne optræde som ressourceperson. Har en meget alsidig baggrund fra forskellige pr .... (Mere)  Sælger eller backup for en salgsstyrke, gerne i en videntung / teknisk branche Alternativt et job, hvor allround teknisk forståelse, organisation og innovative evner kræves   Se 
 ledelse, afdelings og driftsledelse, herunder HR funktion, personaleledelse og udvikling. projektledelse, definerer og gennemfører projekter. konvertering af opsatte mål til praktisk udførelse. udvikling af systemer til optimering af arbej .... (Mere)  Service, Produktion, Installation og Afdelingsledelse. Jeg har mere end 25 års ledelseserfaring indenfor elektronikbranchen, men er helt åben for et evt. brancheskift.   Se 
Projektledelse (Prince2 practitioner) med MSP overbygning  Kontor, administration, ledelse, planlægning, HR, undervisning, projektledelse, WEB-administration   Se 
Økonomi og dataforståelse og omsætte dette til planer og aktiv handling Tilegne mig kulturer og teknisk forståelse Skabe resultater gennem udvikling og motivation af teams  Opsøge og udvikle salg til nye og eksisterende kunder, Rådgivning og produkttræning af kunder, Rekruttering og udvikling af sælgerkorps Udvikling af systemer til optimering af produktinformation, salg og indtjening   Se 
Teknisk tegning (AutoCad, Revit, PCSchematic), dokumentation, projektering, ordrebehandling, elektronik, kvalitetssikring mm.  Jeg søger nyt arbejde, hvor jeg kan bruge mange af mine faglige og personlige kompetencer indenfor teknisk tegning (AutoCad, Revit, PCSchematic), dokumentation, projektering, elektronik reparation, kvalitetssikring, ordrebehandling mm.   Se 
Erfaren mellemleder (IT) Kommunikation, porteføljestyring og ressource allokering, kompetenceudvikling. Er god til at uddelegere og udvikle personale.  Ledelse, administration, coach / mentor   Se 
inddustrivaskeri  industri vaskeri lagerarbejde   Se 
Bankuddannet - sælger med STORT S - god til opsøgende salg - har fået utrolig gode resultater til gavn for både virksomhed, min arbejdsgiver og mig Menneskekender - ærlig sælger - etik står meget højt   Opsøgende salg - ledelse - konsulentarbejde - sælger   Se 
Rådgivning og support Specialist viden inden for betalingsformidling Hjulpet afdelingsnettet, kunder med swift-adresser Deltager i support-team for NOC - Nordea Operations Center i Polen. Deltaget i fjernundervisning af vore polske kolleger. .... (Mere)  Betalingsformidling Kundeservice / kunderådgivning Kontor   Se 
Jeg er pligtopfyldende, troværdig, serviceminded og loyal overfor mit ansvar. Jeg holder meget af direkte kontakt til kolleger og kunder. Jeg er engageret og bestræber mig altid på, at opnå mine arbejdsopgaver og er altid villig til at lære nyt.  Administration, kontor, kundeservice, receptionist   Se 
ansvarlig og yderst mødestabil rengøringsassistent med mange års erfaring. Vant til at tilrettelægge og disponere over tid og arbejdsopgaver. Servicemindet og klar til diverse forefaldende serviceopgaver.   Køkkenmedhjælper - opfyldning af vare i butik - pædagogmedhjælper i børnehave   Se 
Jeg har mange års erfaring med selvstændigt administrativt arbejde og sagsbehandling, både som del af et team og som faglig leder for teams af forskellige størrelser. Herunder en stor mængde af tværorganisatoriske processer og opgaver, og jeg nyder s .... (Mere)  Kontorassistent fuldtid, deltid eller vikariat - administrativ medarbejder / blæksprutte, kreditorbogholderi og indkøb   Se 
Jeg har mange års erfaring i opbygning af informations- og vidensystemer i form af * arkiv- og journalnøgler, metadatastruktur og funktionalitet til EDH og ESDH systemer * datastruktur på intranet og andre websites .... (Mere)  Informationsspecialist i krydsfeltet mellem brugere og informationssystemer. Jeg har kompetencer indenfor følgende: * EDH og ESDH systemer - kravspecifikationer, implementering, optimering og drift af * Intranet - redaktør, opbygning, IA, impleme ....(Mere)   Se 
Jeg kan arbejde rehabiliterende, og har en humanistisk tilgang i arbejdet med mennesker. Jeg har god erfaring med svære samtaler, hvor jeg kan spotte ressourcer hos sårbare mennesker.  Jeg søger arbejde som hjælper, træningsassistent, servicemedarbejder, rengøringshjælp samt lettere køkkenarbejde. Jeg trives med arbejde, der giver mulighed for en variation mellem delansvar og praktiske opgaver.   Se 
Ansvarlig for daglige administrative og praktiske opgaver Kalenderstyring Booking og planlægning af rejseaktiviteter Selvstændig korrespondance Gode engelskkundskaber Rutineret bruger af Microsoft Office   Sekretæropgaver Reception / Frontoffice Administrativ medarbejder   Se 
Jeg er vant til at sætte mig ind i love og paragraffer på det fagområde, som jeg er beskæftiget med og er god til formidle det videre til f.eks borgerne/kunderne.  Jeg søger job som administrativ sagsbehandler, gerne kombineret med kundekontakt både personligt, skriftligt og telefonisk.   Se 
IPR arbejde, Elektronik, Undervisning(Mat, Fys, IT), IT  Undervisning (Matematik, fysik, IT), IPR, Elektronik & IT.   Se 
Maskinmester, Maskinarbejder, Diplomleder, Projektleder, opbygning af anlæg, Kedel/forbrændings anlæg, røggasrensning,boigas, vindmølle montage  Maskinmester, Projektleder, montage af anlæg,site management, Commissioning management, internationalt arbejde   Se 
Arkivering og booking. Kundebetjening, reception og telefonbetjening. Mødeservice, posthåndtering og indkøb. Journalisering og kalenderstyring, Kunderådgivning og vejledning. Elektronisk sagsbehandling og udbetalinger. Rutinepræget opgaver ingen hin .... (Mere)  Perfekt til en reception, kan sprog. All Round kontor arbejde. Reception med lettere kontorassistance. Sagsbehandling. Journalisering og kalenderstyring. Værtinde opgaver. Kantine mm.   Se 
Ordrebehandling og opfølgning, Forhandling af aftaler. Koordinering   Indkøb, ordrebehandling, Fakturakontrol Koordinering af f.eks. af service. Teknisk assistent arbejde.   Se 
Laboratorie analysearbejde, kvalitetskontrol måling, Mikrobiologisk udsæd og bedømmelse af pladerne, ID-analyser efter Pharmacopoea -USP, JP og EP. Enzymer (pepsin, thrombin,plasminogen) -aktivitetsmåling. Kalibrering og vedligehold af analyse u .... (Mere)  Laboratorie -medarbejder Produktion -medarbejder Operatør   Se 
Stor erfaring inden for bogholderi fra A-Z. Stærk i finansbogføring, debitor- og kreditorstyring, lønbehandling for både time- og månedslønnet, moms, afstemninger, periodiseringer, årsafslutning, budget, likviditet, offentlige indberetninger, lønrefu .... (Mere)  Alsidigt job inden for økonomi / regnskab samt øvrige administrative opgaver.   Se 
Problemløser Stortrives med og har flair for tal Specialist, Analytisk Struktureret Resultatorienteret Selvstændig og teamorienteret  Jeg ønsker deltidsjob med grad af ansvar, variation, udadvendthed samt udvikling indenfor administration, økonomi, IT og / eller indkøb.   Se 
Stor erfaring med privatkundernes økonomi og finansiering inden for bank og realkredit. Dygtig sælger. Troværdig. Tillidsskabende.  Sælgerjob evt. kontorarbejde. Privatrådgiver med over 25 års erfaring fra Danske Bank, BRFkredit m.v. Ejendomsmægler / sælger hos home i over 5-6 år. Aldrig syg - taler godt med alle typer af mennesker - stor interesse for boligområdet og privatkund ....(Mere)   Se 
Strukture opgaver og finde kreative løsninger  Deltid, timelønnet, tidsbegrænset, projektansættelse Specielt implementering og projektopgave tænder mig   Se 
Jeg har mange års erfaring indenfor jern og metalbranchen.Har været Opstiller på ekscenterpresser.Trækpresser og bukkemaskiner.Jeg har desuden arbejdet med CNC drejebænkr og bearbejdningscentre samt kvalitetskontrol på producerede emner.  Maskinarbejder.Industritekniker eller Ejendomsservice tekniker   Se 
God til praktiske opgaver men har også erfaringer inden for lager,butik og kontor.  Gerne pedel lignene job,men er åben over for næsten alt.   Se 
administration, engelsk/tysk, bogholderi, kundeservice  administration bogholderi C5 salgssupport sprog kundeservice   Se 
I et job som for eks. projektleder eller konsulent vil jeg kunne bidrage med solide kompetencer indenfor udviklings- og projektledelse med en god forståelse for at arbejde i en politisk ledet organisation. Som tidligere ansat i kommuner har jeg arbe .... (Mere)  Jeg vil helst gerne arbejde med projekter, projekt- og udviklingsledelse.   Se 
Modtager og tilretteviser kursister og gæster, stærke IT-kompetencer, er hurtig til at sætte mig ind i nye systemer, webredaktør, modtager og registrerer kursustilmeldinger i database, tovholder i forbindelse med afholdelse af konferencer, workshops .... (Mere)  Alle funktioner som kursussekretær, konferenceværtinde, sekretær og administrativ medarbejder. Derudover virksomhedskonsulent, rekrutteringskonsulent. Bindeled mellem jobcenter og virksomhed. Er åben og fleksibel indstillet til jobfunktioner og arbej ....(Mere)   Se 
Jeg har arbejde som industri laborant i ca 25 år. Jeg var glad for at arbejde med både organisk- kemi og almindelig kemi, har også arbejdet med mikrobiologi, har lys til at arbejde med begge områder.   Køkkenmedhjælper, pædagogmedhjælper,butik, laborant.   Se 
Stor forståelse for betydningen af begreberne "serviceminded" og "team-player" som er blevet en del af mit arbejds DNA Samarbejdet med mennesker i et Multikulturelt, og mange sproget miljø. God til at få styr på tingene Stor erfaring med at skabe .... (Mere)  IT-Support, IT-Service Management IT-Project Management Brancheskift   Se 
Mange års erfaring med de opgaver der er forbundet med at være daglig personaleleder, og ansvarlig for det gode arbejdsmiljø.  Personaleleder, Arbejdsmiljøleder, Jobcoach / Mentor. Vejleder / Underviser.   Se 
Se venligst ovenfor  Projektledelse, generel ledelse, produktion,udvikling, undervisning, miljø, salg, indkøb og teknik   Se 
Engelsk på modersmål niveau, god juridisk forståelse, fungerer fint med nye udfordringer, men også med rutineprægede opgaver (mere tilføjes)  Kontorarbejde, alle felter har interesse, men særligt; Shipping, Administration, Offentlig Administration, Logistik, Indkøb og juridisk.   Se 
Regelfortolkning. EU/dansk lovgivning.Forordninger, bekendtgørelser. Kundeservice  Sagsbeh. Kundekontakt-skrift / tale   Se 
koordination sprog - engelsk og fransk kommunikation kundeservice  koordination kursuskoordination event koordination   Se 
Jeg betragter mig selv som en HR professional og HR generalist efter at have arbejdet med mange facetter af HR paletten igennem mine HR og Change management jobs i Shell koncernen igennem de seneste 15 år. Senest har jeg fungeret som HR chef i Dansk .... (Mere)  Fuldtidsjob som HR chef / Personalechef / Senior HR Business Partner / Personalekonsulent. Eller anden stilling med ledelsesansvar.   Se 
Har siddet med kunder som ikke kunne betale sin El-regning, hvor jeg har lavet afdragsordninger, og oplyst om lukning / overdragelse til Inkasso hos Inkassobureauer. Har besvaret mailkorrespondance med samarbejdspartnere (Advokater / Inkassobureauer .... (Mere)  Et firma hvor der både er noget administrativt og lidt telefonbetjening   Se 
Tilrettelægelse, organiserer, formidle.  Undervisning, chauffør (lille kort). Mentor unge,   Se 
Erfaring med at bygge udestue, carporte, skure, mindre reparationer, havearbejde i form af bl.a. beskæringer, græsslåning m.m. Erfaring med udarbejdelse af tegningsdokumentation og projektering i Auto Cad, AND(avanceret netværksdesign), samt udarb .... (Mere)  Jeg søger nye udfordringer som servicemedarbejder, fx som medhjælper til vedligeholdelse af grønne områder, gartneri, medhjælper i butikker, lager eller transport (har kørekort B), og jeg søger arbejde som teknisk assistent til udarbejdelse af tegnin ....(Mere)   Se 
 Uddannet indenfor kontor / administration Fly og hotelbestilling Opdatering af hjemmeside Ansvarlig for gennemførelse af kurser/medlemsmøder og afregning af disse Afstemning af konti i forbindelse med kurser og andre arrangementer Op .... (Mere)  Kontorjob Sekretær Kontorassistent Receptionist   Se 
Koordinering af administrative, analyse-, salgs- og markedsføringsmæssige opgaver.  Åben overfor administrative, markedsføringsmæssige, analyser eller f.eks. internt salg. Kom med dit forslag! Er åben overfor dine forslag.   Se 
Tilsyn/auditering, sagsbehandling, mikrobiologi. God til at sætte mig ind i komplekse sager, lovgivning (fødevarer og miljø) m.m.  QA / QC, kvalitetsleder, Food safety manager i fødevareproduktion eller lign. Miljømedarbejder, miljøsagsbehandler. Tilsyn og sagsbehandling med drikkevand, svømmebade, badevand og rottebekæmpelse.   Se 
God til at lytte. Spørge ind til andres behov på en nærværende, åben og nysgerrig positiv måde. God til at arbejde motiverende med mennesker med fokus på deres muligheder. Kan hjælpe, vejlede og rådgive personer med fysiske og psykisk funktionsn .... (Mere)  Studievejledning, uddannelses- og erhvervsvejledning, karrierevejledning. Jobvejleder, jobmentor, virksomhedskonsulent, jobkonsulent, mentor, coach   Se 
Kundeservice - sprog - korrekturlæsning - lettere bogholderi/fakturering er mine kernekompetencer.  Sekretær med sprog og fakturering / bogholderi   Se 
Jeg er god til at passe maskiner og udfylde Doc. til maskiner/ varen. Kan lide at få arbejdet lavet og se resultatet. Oprydning og rengøring ved og på maskiner. køre vare til lager. Print arbejde, montage , test og lodning mv.  operatør / montrice.   Se 
Spidskompetence: Professionelle og udviklende samtaler i en tryg ramme og som skaber resultater Derudover: Vurdere og beskrive funktionsniveau Stort kendskab til sundhed - anatomi, fysiologi, ernæring, det mentale, kropsbevidsthed, afspænding og .... (Mere)  Vejleder Job- og karrierekonsulent Coach Sundhedskonsulent Mentor Underviser Vil også gerne prøve kræfter med rekrutteringsområdet Alt, hvad der handler om samtale og formidling   Se 
Markedsføring, salg, product- og brand management, konceptudvikling, fødevarer, foodservice/B2B, salgskampagner, prissætning og kalkuler, budgetter, konceptudvikling, konkurrentovervågning, kontraktforhandling, kundebehovsvurdering, produktpræsent .... (Mere)  Marketing - ansvar / medarbejder / koordinator Back-up / support salg   Se 
Problem knuser indenfor teknik. Alt er muligt, det gælder bare om at finde løsningen.  Produktion Ingeniør. Miljøteknik   Se 
Maskine falsning. GMP-styret produktion. Lager og pakke arbejde. Maskinebetjening. Samlehæftning. Bundtning.  Produktions arb. Lager arb.   Se 
Bredt IT kendskab specielt indenfor ERP systemer.  IT, regnskab og bogholderi.   Se 
Er god til at sætte mig ind i forskellige kulturer og opbygge relationer. Kan håndtere data fra forskellige kilder, og analysere på disse  Salgssupport, kundeservice, undervisning   Se 
Arbejdet med børn og unge i 22 år Arbejdet med særlige børn i aflastning Ønsker at blive den bedste sælger Håndtere instrumenter på Steril centralen på Glostrup hospital  Receptionist Pædagog inden for rådgivning mm. Lager Butik   Se 
Tysk og engelsk på højt niveau Markedsføring, både de klassiske og de digitale medier. Kundekontakt Koordinering af messer og internationale møder Klassiske sekretæropgaver Statistikker Indkøb af rejser, inventar, kontorartikler samt it-tilbehø .... (Mere)  Administration, direktionssekretær, PA, marketingmedarbejder, salgsassistent.   Se 
kan arbejde meget flot og bedst , god til arbejde, god til arbejde hurtigt.  Køkken med hjælper ,kantinemedhjælper.pakkeassistent.   Se 
Service - administration  Jeg søger et job hvor jeg kan gå til hånde og gøre en forskel. ca. 20-25 timer om ugen. Det kunne være, pakke, udbringning, opfyldning, kørsel af mindre ting og Ad-Hock opgaver.   Se 
System udvikler: design behovstilpasset systemer, data/kode konvertering. Kvalitetssikring i detaljen, dybde analyser af ældre systemer for en Innovativ videreudvikling. Grafisk komitativ dokumentation af forretnings data og systemer.   System Udvikler / Data Manager, Innovation, back-end udvikling, konvertering, integration.   Se 
Erhvervs kompetencer oplistet Kundeservice Top Service orienteret Kommunikations stærk Booking erfaring Salgs erfaring Tilbuds indhentning Forhandlingsvandt Personale rekruttering MU- Samtaler Mento .... (Mere)  Patient vejleder. Patient koordinator Visitator af patienter. Receptionist i speciallægeklinik-privathospital-advokat-revisorkontor,international virksomhed el. videregående lærer anstalt, eller forsikring- og pensionsselskab, ambassader. Administr ....(Mere)   Se 
Har administrative evner: vagtplaner, lønregnskab, fakturering, arbejdsplaner. Overblik og evne til at samarbejde bredt. Samarbejde med personale, kunder, beboer.  Butik: ekspedition, mærkning af varer, opfyldning. Konto: daglig opgaver. Lager: pakning, oprydning. Plejehjem.   Se 
Gæstemodtagelse/-registrering (skrankebetjening) Telefonomstilling Lettere adm. ad hoc opgaver (posthåndtering, kopiering etc.) (ikke regnskab) Mødeservice (borddækning, kaffebrygning etc.)   Receptionist / omstillingsmedarbejder (kontor) Kontormedhjælper   Se 
Jeg kan være bindeled mellem funktioner, har forståelse for at spørge den ene part og videregive til næste part. Det man kan kalde koordinering. Jeg kan tænke frem og måske forudse behov.  Alle former for service, det kan være kontor hjælp. Ham der henter papir, eller andre handy mands opgaver.   Se 
regnskabsopgaver design af bogføringsflow  Bogføring regnskab controlling regnskabsanalyse rutineopgaver såvel som ad.hoc.   Se 
Jeg er nysgerrig for mange ting og synes vi skal lære gennem hele livet. Men jeg er god til andre mennesker de får en god oplevelse når de først har talt med mig. Jeg er god i en telefon, face2face, fakturering, administration, kundeservice og opsø .... (Mere)  Kundeservice indenfor kontor Administrativ medarbejder Koordinator evt. i et driftkontor   Se 
Problemknuser i produktionen Kunde- og leverandørkontakt  PTA-funktion Ledelse af Elektronikproduktion incl. apparatmontage   Se 
Project Management Product Management Forretnings- og organisationsudvikling Strategiudvikling Leadership Training Kommunikation   Med baggrund i en årrækkes praktisk erfaring samt en cand. merc. eksamen, som i 2013 er suppleret med en MBA søger jeg nye udfordringer inden for projektledelse og / eller forretningsudvikling. Jeg forventer at være på arbejdsmarkedet min. 10 år endn ....(Mere)   Se 
IT: Udvikling af IT-systemer til produktions, transport og håndværks virksomheder. Teknisk flair: *************Min nysgerrig på alle former for teknik, kommer til udtryk ved undersøgelse, reparation og afprøvning af egne ma .... (Mere)  Konsulent inden for teknik og / eller proces, meget gerne udvikling. Drift og vedligeholdelse af forskellige IT-systemer Salg, kørende sælger.   Se 
Omhyggelig med mine opgaver og lærenem. Kontakten med mennesker.  Kontering, bogføring finansbilag. Fakturering, Debitorer, indbente betalinger, bogføring. Kreditorer, afstemning og udbetalinger. Oprettelser i debitor og kreditor modul. Receptionist. Rejseafregninger i DK. Ad hoc opgaver. Administrations opgaver.   Se 
Gennmskue problemstillinger og komme hurtigt til sagens kerne. Situationsbetemt ledelse af personale med vægt på coaching og motivering.з  Togfremførelse som Lokomotivfører. Projektplanlægning og projektledelse. Vedligeholdelsesplanlægning og udførelse. Backup for tekniske sælgere. Arbejdsmiljøledelse i teori og praksis. SKS-håndbog m.v. vedr. autorisation jf. elinstallatørloven   Se 
- Praktisk anlagt - god at arbejde med -  Grafiker Grafisk arbejde / brochurer / salgsbreve / intern kommination: personaleblad m.v. / design af udstillinger / modeller / plakater   Se 
Jeg er god til salgsarbejde, opsøgende af nye emner eller eksisterende kunder. Indtræder gerne på konsulentbasis i spidsbelastning ved sygdom eller ad hoc arbejde.  Salg Kampagner Udstillinger - messer - demonstrationer Speciale i opstart af nye produkter indenfor fødevarer.   Se 
Jeg er god til at lave layout af blade og brochurer både v.h.a. Publisher og InDesign Også god til layout af hjemmesider i bl.a. Wordpress og Drupal. Betaling af regninger, bogføring, opkrævninger, sende elektroniske fakturaer Indscanning og journ .... (Mere)  Kontor, administration, IT, regnskab, bogføring, hjemmesider, blade og brochurer, alment kontorarbejde, vagtplan, webmaster   Se 
Faglige kompetencer Teknisk flair og indsigt på tekniker niveau. IT-kompetencer på brugerniveau, herunder daglig bruger af SAP og Microsoft Office. Stor erfaring med direkte kundekontakt, specielt i relation til reklamationsbehandling. K .... (Mere)  Servicechef -servicefagene indenfor opvarmning Kørselsleder - logistik omkring distribution.   Se 
Stor erfaring i internationalt salg, især med handel til offentlige myndigheder. Har gennemført dette i de seneste 25 år.  International salgserfaring på direktionsniveau. Administrerende direktør salgsdirektør. Deltagelse i engelsk og dansk bestyrelsesarbejde, samt opstart af ny virksomhed. Erfaring i " Tender Business "   Se 
Finansiering, finansielt salg og risikovurdering.Etablering af samarbejdsaftaler. Lokal markedsføring. Holdningsbearbejdning og kundeloyalitet i forbindelse med forretningsudvikling. Ledersparring og udarbejdelse af handlingsplaner. Kompetenceområde .... (Mere)  Forretningsudvikling, Salg, Markedsføring, HR   Se 
Jeg har mange års meget positiv erfaring med, at analyser på omkostningsområder inden for områder der ligger uden for kerneforretningsområdet. Hos mange forskellige artet virksomheder har jeg på en meget medarbejder venlig måde, ved samarbejdet hjulp .... (Mere)  Ønsker Jeg ønsker et arbejde både med selvstændighed og teamwork, men også gerne med ledelsesansvar. Desuden er jeg god til at sætte mål og nå disse enten alene eller som del af en gruppe. Hvorfor I forlængelse af at jeg har afhændet mine virksomh ....(Mere)   Se 
Kan forskellige bogholderisystemer, som Navision, C5, Concorde XAL, Excell m.v.  Administration, bogholderi, løn, personale, kunder m.v.   Se 
Oversættelse dansk/engelsk, korrektur, styring af processer, support af konsulenter, telefonomstilling, udfærdigelse af kursusmapper, vedligeholdelse af databaser og medlemsservice, bogføring, afstemning af bank og momsindberetning til skat  Jeg vil gerne arbejde som blæksprutte indenfor kontor / administration / regnskab / medlemsservice   Se 
Ser muligheder fremfor problemer Gode formuleringsevner God systemforståelse samt god til IT-systemer Har en solid baggrund fra finanssektoren  Job indenfor kontor og økonomi herunder kundeservice, lager samt bogholderi. Job indenfor transport, spedition og logistik herunder kundebetjening samt bogholderi. Alternativt deltid på 20 - 28 timer   Se 
Projektledelse, indsamle og bearbejde data, ledelsesbetjening, økonomiske analyser, market research, M&A, markedsanalyse  Projektledelse, direktionsassistent, kommunikation, forretningsudvikling, økonomi, bogføring, market research, forretningsudvikling, marketing   Se 
I Brasilien er jeg oprindelig uddannet indenfor banksektor og finanssektoren med speciale i investering. og i Danmark er jeg uddannet som indkøbsassistent. Jeg har beskæftiget mig med indkøb af produktions projektordre, efterspørgsel, varebestillin .... (Mere)  indkøbsassistent leterre kontorarbejde receptionist produktion salgassistent kundeservices   Se 
Sprog, korrektur, research, ajourføring, koordinering.  Research, korrektur, undervisning, kommunikation, salg & salgssupport samt kundeservice.   Se 
- Løsning/konceptsalg, projektering, implementering og projektledelse. - Igennem teknisk og kommerciel erfaring og kompetence, at skabe kunde tilfredsstillelse og lang tids holdbare relationer. - Min tilgang til en opgave er at evaluere, lytt .... (Mere)  Jeg søger et job, hvor min viden og erfaring fra mange års arbejde inden for teknik, salg, projektedelse og forretnings udvikling, vil blive udfordret. Jeg har en stærk teknisk platform som dækker industriel automation (PLC, SCADA, DCS), IT (DC, netv ....(Mere)   Se 
Mine kompetencer er: Salg, rådgivning og undervisning. Kundepleje og - vedligehold, identificering af nye kunder Tilbudsgivning og aftalefornyelse Udvikling, kampagnesalg og konceptsalg Kommunikation Kold Kanvas   Jeg vil meget gerne arbejde som kørende salgskonsulent   Se 
Forsikringsbranchen - både rådgiver ansvarsforsikring (dog ikke produktansvar) - husforsikring - løsøreforsikring - autoforsikring - kundekontakt - god til skriftlig formulering. Udfærdige tilbud.  generelt kontorarbejde - forsikring - tilbudsgivning- kundeservice-rådgivning-skadebehandling- har niveau 4 fra forsikringsakemiet -adm. arbejde generelt. Søger et deltids job. Kan også være indenfor andre brancher end forsikring.   Se 
Jeg har en solid salgserfaring med salg af tekniske løsninger. Jeg har en struktureret arbejdsform. Jeg vægter relationer meget højt, da dette er et værdi skabende element i salget.  Teknisk salg og service i bred forstand.   Se 
Salg og indkøb samt mindre produktion. Koordinator mellem de forskellige afdelinger. Logistik mellem afdelingerne samt leverandøren.  Salg, Indkøb og samt produktion af halvfabrikata af tekniske artikler Koordinator for ovennævnte intern såvel som ekstern   Se 
Sproglig stærk med 5 sprog, til International kundekontakt, salg og marketing, korrekturlæsning, serviceminded Motiverende leder, med sans for detaljer. Planlægning, problemløsning, regneark, design, kampagner Praktisk teknisk snilde Problemfri .... (Mere)  Salg og marketing, virksomhedsopstart, iværksætter, projekter og kampagner. Hjemvandt i hele EU. Gerne deltid ca. 30 t / uge, for at have bedre tid til mindre egen lille virksomhed, 2 vokse børn, DIY-projekter i eget hus og have, samt 2-3 timer fri ....(Mere)   Se 
Mine primære kompetencer ligger inden for, økonomi, regnskab, kommunikation, undervisning og aktion. Det sætter mig i stand til at levere færdige regnskaber/ projekter der hænger sammen økonomisk, tidsmæssigt og teknisk. I rollen som projektleder, .... (Mere)  Regnskabs ansvarlig, projektleder, salgschef, logistikchef, lagerchef   Se 
Kontorarbejde, varemodtagelse  Forefalden kontorarbejde, telefonpasning, tastning af ordre m.m.   Se 
Forretning og IT er det arbejdsmæssige omdrejningspunkt i mit liv. Jeg har været direktør, projektleder, IT konsulent, programmør, leveret IT support og også udarbejdet IT strategier. Da jeg var direktør og partner i egen grafisk virksomhed, var mine .... (Mere)  IT Projektleder, IT konsulent, IT Systemadministrator, IT Manager, Teamleder, Implementeringskonsulent, IT Support, Programmering   Se 
At have travlt og arbejde selvstændigt, men også gerne være med i en projektgruppe, hvor jeg brænder for, at projektet skal lykkes, så kunden/arbejdsgiveren bliver tilfreds.  Grafisk design, DTP, praktisk arrangement af kurser, konferencer og events, ad-hoc sekretærarbejde, receptionist (ikke hotel).   Se 
god virksomhedsforståelse, kommunikations-, koordinerings- og planlægningstalent, juridisk erfaring, kontrakter, IPR, trademark/brand, erfaring med salg/marketing, events/konferencer/udstillinger, ledelse af mindre projekter  Assistent / EA / PA, receptionist   Se 
Jeg er dygtig til at udvikle salg, lede salgsmedarbejdere samt foretage salgs- og produkttræning af medarbejdere og kunder. Jeg er diplomatisk og kan operere på alle niveauer. Jeg har let ved at danne mig økonomisk overblik og kan hurtigt sætte mig .... (Mere)  Salgsledelse, ledelse af butikker (regions- eller distriktschef) eller projektledelse   Se 
Lytte til og forstå mennesker - og deres ønsker Hurtigt opfattende - og agerende  Indkøb eller / og salg (Gerne B2B - Internationalt). Produktet er sekundært Vinimport / salg - enten hos importør eller i butik   Se 
Kontakt skabende person.  Salg kunde kontakt. Trælast Byggemarkeder detail Deltid   Se 
Modtage kunder/patienter, kommunikere skriftligt og mundtligt, korrekturlæsning, håndtere post/mails, indkøb af kontorartikler og styre kontorlager, skrive rapporter, registrere i persondatabaser, refundere rejseudlæg, bogføring, arkivering samt andr .... (Mere)  Kontorassistent, sekretær, kliniksekretær. Diverse kontorfunktioner, gerne med modtagelse og kommunikation med kunder.   Se 
Se mere på: https://EGONN.info Online Customer Acquisition & Retention Solutions (Online Kunde Erhvervelse & Fastholdelse Løsninger) - Skræddersyet løsninger og kampagner, som kan tiltrække og vedligeholde kundegrupper. Udvikling af læringspro .... (Mere)  Jeg har en passion for at hjælpe virksomheder med deres ON-LINE & BUSINESS udfordringer, hvor jeg garanterer dem en produktiv løsning..! Se mere på: https: / / EGONN.info Mit mål er at arbejde sammen med små til mellemstor virksomheder, ....(Mere)   Se 
Jeg er god i sammenhæng, hvor man skal servicere andre. Det kan være reception, indkøb/salg, men absolut også mine kolleger. Jeg er god til sprog -elsker at udfordre mig selv ikke bare på engelsk, men også på de sprog jeg kun kender sporadisk. God .... (Mere)  Receptionist / Office Manager Salgsassistent (kontor) Ordrebehandler Kundeservicemedarbejder (ikke call center) Logistik, transporter Back Office assistent administrativt og salg   Se 
Stor erfaring med at holde momentum i dagligdagens udfordringer og med løsning af komplekse problemstillinger. Selvstændig varetagelse af opgaver. Logistik  Administrativt arbejde   Se 
Tegning i AutoCAD Tegning i Revit Tegning i SketchUp MS Projekt Teknisk tegning, bygning Byggelederassistance Projektarbejde Projektbeskrivelse Udbuds beskrivelse Tilbudskalkulation Byggeridesign Konstruktions- og designopgaver Tilbudskal .... (Mere)  Jeg søger et job som projekt-assistent / medarbejder, hvor jeg kan bruge min brede erfaring inden for byggebranchen.   Se 
succes med at matche job og jobsøger. God til at få mennesker ud på arbejdsmarked Undervisning og motivation hjælp til CV-skrivning og jobsøgning Virksomhedsopsøgende kontakt og gode relationer  Jobkonsulent, rekrutteringskonsulent, vejleder, Mentor, virksomhedskonsulent.   Se 
Jeg tager gerne kunde-, personale og leveranceansvar og kan strukturere nødvendige initiativer til en resultatorienteret indsats.   Procesoptimering, IT Service Delivery, Service Level Management, Processer, Implementere nye funktioner, IT Outsourcing, Kundeansvar, Leveranceansvar, Ledelse, Undervisning.   Se 
International PA/EA med en solid og varieret erfaring indenfor administration, journalistik og kommunikation.  PA / EA / Sekretær, Administrativ Leder / Assistent, Reception / Leder af reception   Se 
Testledelse af softwareudviklingsprojekter  Testledelse af projekter, coaching og mentoring, samt teamledelse.   Se 
kommunikation og forståelse for andre mennesker  menneskelige relationer indenfor sundhed.   Se 
Jeg er god til at formidle samarbejde på tværs af organsisationer og kulturer; Jeg skaber klarhed, orden og resultater, gerne under pres hvor jeg skal give mig selv fuldt og helt. Jeg trives med ansvar, men også ved at virke gennem eller sammen med a .... (Mere)  Key account og channel management i EMEA; Salgsledelse Projekt- og programledelse Problemknuser - bringe orden, overskud og motivation tilbage i virksomheden; få processer til at give mening og fungere; Servicechef - ledelse af montører, servic ....(Mere)   Se 
Jeg arbejder med markedsføring på den brede måde. Alt fra kommunikation på alle platforme til hands-on produktion af grafik. Mine største passioner er: Den gode og ærlige kommunikation, hvor indhold og form passer til medie og modtager Levende og .... (Mere)  Markedsføring B2B og B2C Kommunikation, oversættelse Web, indhold, opdatering, udvikling On- offline grafisk produktion   Se 
God til talbehandling, kan se sammenhænge og fange fejl. Meget lav fejl margin. Regnskabsmæssig forståelse  bogholderi / administration   Se 
Jeg har hovedsageligt beskæftiget mig med den offentlige sektor: - Salg af IT løsninger vedr. Løn og Personale - Servicekonsulent herunder brugerundervisning på kurser - Generalt kendskab til offentlige overenskoms .... (Mere)  - Salgsarbejde med personlig henvendelse (ikke telefonsalg) - Kørende sælger - Markedsføring - Kontor arbejde generelt - Lønmedarbejder   Se 
  Jeg arbejder hårdt på at udarbejde et CV   Se 
Har 8 års erfaring fra lager og autoreservedele Er uddannet Edb- operatør. Er uddannet Navigatør/vagtchef/fartøjsfører 22 års erfaring fra autobranchen Arbejde som Undervisningsassistent Arbejde som Skolehjemsassistent  Skole Auto Navigatør Forsvaret Undervisning Diverse   Se 
Koordinering Planlægning Opfølgning Registrering  Administrativt / kontorarbejde Planlægning og koordinering. Udtage, teste og registrering af prøver / produkter.   Se 
God til tal og inddrivelse - læs inkasso, såvel personlig som virksomheds relaterede restancer.  Ønsker beskæftigelse inden for følgende brancher: shipping, spedition, administration, inddrivelse, inkasso, reception, projektledelse og regnskab   Se 
Har bygget og ombygget to træhuse. Vedligeholder tre træhuse. At finde løsninger på opgaver/problemer med fantasi baseret på oplevelser i ti virksomheder siden 1971. Skriftlig fremstilling på dansk, engelsk og fransk.   Har få timer som maskinkonsulent. Ønsker flere lignende ad hoc ekstrajobs, som kan fyldes ind i ledige stunder. Handyman: se ovenfor. Maskiningeniør: alle faser fra salgsstøtte til aflevering inden for alle tænkelige maskinbrancher.   Se 
I forbindelse med indførelse af SAP tidsregistrering i 2001 deltog jeg i projektgruppen for udvikling af systemet. Efterfølgende har udarbejdet undervisningsmateriale til interne brug og stod for undervisning til brugere af systemet.  Bogholderassistent , Administration assistent , Lønbogholder, Kontorassistent .   Se 
Lead Auditor med ingeniørmæssig baggrund. Gennemførelse af interne audits. Fejlregistrering og opfølgning. Projektstrukturering, planlægning, gennemførelse, opfølgning og rapportering.  Jeg kan påtage mig følgende i en deltidsstilling eller som konsulent: Kvalitetsledelse i henhold til ISO9001, TS16.949 eller AS9100C. Interne audits. Etablering og vedligeholdelse af kvalitetsledelsessystemer. Projektledelse. Opdatering af kvali ....(Mere)   Se 
Fagligt er jeg sproglig opfindsom og mener, at et karakteristisk og personligt sprog tilfører en selvstændig energi i alle kommunikationsprocesser, både mundtlige og skriftlige. Det kan også styrke læsbarheden af mere komplicerede instruktionstekst .... (Mere)  Jeg foretager oversættelse af instruktionsbøger, brugervejledninger, produktspecifikationer etc. fra engelsk, tysk, svensk og norsk. Jeg læser korrektur på tekster af enhver art. Jeg byder ind som tekstforfatter af informationsmateriale.   Se 
IT-support Jeg har været beskæftiget med telefonisk support at brugere både blandt kolleger og kunder. Design, vedligeholdelse og administration af applikationer i Lotus Notes IT-revision. 6 års erfaring med revision af IT. Har været CISA-certific .... (Mere)  IT-support IT-revision IT-sikkerhed Ansættelsesforhold Heltid og deltid   Se 
bioteknologi, ledelse, teknisk problemløsning, lean, sikkerhed, miljø  produktion og kvalitet, sikkerhed undervisning i naturvidenskabelige emner   Se 
Kundekontakt Det praktiske : Brygge kaffe - Skrive en mail - Indkøbe diverse ting -Kopiere - Ordne post Passe arkiv - ordne frokost m.m. - passe telefon - Bruger af regnskabsprogrammet E-conomic  Serviceområdet er lige mig. Alt fra blæksprutte til e-conomic regnskab.   Se 
Projektledelse, Personaleledelse, Visionær  Projektledelse indenfor IT Projektledelse indenfor Natur og miljø Projektledelse indenfor Transport   Se 
Håndtering af regnskab med ekstraarbejder, opbygning af styringsværktøj til håndtering af store mængder data. Sagsbehandling, opfølgning på økonomi og budgetter, herunder udarbejdelse af specifikation af fakturabilag Systematiker, opbygning af arki .... (Mere)  Jeg ser mig selv i rollen som : Projektkoordinator, Projektøkonom, Ingeniørassistent, Projektsekretær   Se 
For min generation er jeg god til IT på bruger niveau, og har kursus i videregående/avanceret IT  Laborant. Kontor. IT. Ufaglært.   Se 
Deltager aktivt og med succes som ressource person, og katalysator med evne til at kunne overskue komplekse tekniske og økonomiske problemstillinger. Har erfaring fra flere virksomheder med at sikre implementering af den fastlagte strategi indenfor s .... (Mere)  Ledelse af afdeling eller projektansvarlig for nye tiltag på tværs af organisationen både nationalt og international. Erfaring med løbende at etablere opfølgning og fokus på detaljerne i igangsatte projekter omkring bl.a. ind- og udfasning af produk ....(Mere)   Se 
IT Projektledelse - uddannet projekt leder - lang erfaring med ledelse og koordinering på tværs af de 4 Skandinaviske lande IT Drift. Daglig drift af systemer, vedligehold af system software, ledelse af teknikkere og drift teams. 2nd/3rd level sup .... (Mere)  IT Projektledelse - IT Koordinering. IT Infrastruktur. Bogholderi, Regnskab, Indkøb. Teknisk Support. Koordinering mellem forretning, brugere og eksterne IT leverandører   Se 
Kontoruddannet med bred viden, har været på arbejdsmarkedet siden 1980. Jeg har derfor stor erfaring inden for mange områder.  Alt har interesse   Se 
Samarbejdende, God til at holde flere bolde i luften, engageret, organiseret, overblik, ansvarsbevidst, empatisk, flexibel, anerkendende   personlig ledelse, mentor pædagogisk ledelse, undervisning indenfor det engelske sprog, Administrativt opgaver   Se 
Prismærke varer Plukke på lageret Stå for varemodtagelsen og indkomne varer Indskrive varer på lokationer og lægge varer ind på lager Statusoptælling Rengøring og oprydning Pakke forsendelse ompakning   Lagermedarbejder Butiksmedarbejder Produktion   Se 
Debitor- og kreditorbogholderi, div. bogføring, afstemninger, betalinger, bogføring af almindelige og EDI fakturaer. Ordre- og lagerstyring, sags-relaterede opgaver, faturering og diverse adm.opgaver.  Debitor- og kreditorbogholderi og div. bogføring, bogføring af bank, afstemninger, ordre-og lagerstyring, fakturering, fakturakontrol, bogføring af fakturaer både almindelige og edi, administration, sagsrelaterede opgaver. Deltage i måneds- og års a ....(Mere)   Se 
Jeg er rigtig god til kunde/leverandør kontakt, da jeg altid er høflig og venlig. Jeg er meget hjælpsom både overfor kollegaer m.m. Yder gerne en service, som måske ikke lige forventes af mig. Jeg kan godt lide, at have mit eget område som jeg er ans .... (Mere)  Jeg søger job som indkøbsassistent, ordrebehandler, kundeservicemedarbejder,administrativ medarbejder, eller kontorassistent.. Har det ok med rutineopgaver, men kan også lide opgaver med lidt udfordringer. Kan godt lide at arbejde selvstændigt med e ....(Mere)   Se 
Med afsæt i virksomhedens strategi og forretningsmål, har jeg udviklet HR produkter der understøttede virksomhedens retning. Jeg har massiv erfaring med udvikling af virksomhedens kompetencer, med fokus på, at give virksomhedens et kompetenceløft der .... (Mere)  Jeg har gennem en årrække arbejdet med HR, rekruttering og udvikling af mennesker og organisationer. Desuden interesserer jeg mig for digital markedsføring og fotografering.   Se 
I mit arbejde (salg, markedsføring, indkøb) sørger jeg for at tilføre værdi til kunderne - at levere en lille smule ekstra eller lidt mere end forventet.  Salg, markedsføring, indkøb i handelsvirksomheder. Kørende sælger. Salgsledelse. Konceptudvikling. Helst indenfor non food produkter til forhandlere.   Se 
Mit servicegen er godt og stort - jeg er godt til at hjælpe andre videre, synes det er sjovt at finde svar på de spørgsmål der dukker op og som er relevante i forbindelse med mit job, deler gerne ud af min viden, er god til at lytte og spørge, kan .... (Mere)  2-armet blæksprutte søger arbejde i reception eller på kontor. Jeg er god til at løse både praktiske og administrative opgaver ( dog ikke regnskab ) Med mig har jeg en stor pose fyldt op med erfaring fra kundeservice, reception og andre kundevendte f ....(Mere)   Se 
Ledelse: Selvstændig virksomhed (TTJobmatch) indenfor Det Rummelige Arbejdsmarked. 5,5 år som leder af 17 medarbejdere (Vallø Kommune), fordelt på to adresser, med sagsbehandling inden for Aktivering, Sygedagpenge og Integration. Projektledelse af .... (Mere)  Jobkonsulent / Virksomhedkonsulent Excel / Access udvikling og administration Voksenundervisning   Se 
Kundekontakt og administration Indskrivning og reservedele   Bilsalg Værkfører Auto Kundekontakt salg Indskrivning Reservedele Chaufør har stort kørekort   Se 
Skriftlig og mundtlig kommunikation, herunder også notat-og referatteknik Sagsbehandling Planlægning, systematik og orden Mundtlig og skriftlig kundeservice Mindre regnskab- og bogføringsopgaver Planlægning og afholdelse af mindre motionsevent .... (Mere)  Sekretær, kontor, reception, butik eller måske noget helt andet der viser sig :-)   Se 
Struktureret indkøb.  Indkøbsassistent, kontorassistent,tovholder, førstemand.   Se 
Har i mange år beskæftiget mig med sekretæropgaver, receptionsarbejde, telefonpasning, udadvendt kontakt  Kontor - udadvendt   Se 
Jeg holder meget af at arbejde med tal indenfor løn, finans og regnskab  Regnskabsassistent, bogholder, lønningsbogholder, receptionsmedarbejder   Se 
Jeg har arbejdet med administrative systemer siden 1986, hvor mit ansvarsområde primært har været systemudvikling, Her har jeg fulgt projekter fra bruger analyse, over design, kodning, test og aflevering til bruger. Jeg har haft et tæt samarbejde .... (Mere)  IT-Systemudvikling, drift og support. Projektarbejde i forbindelse med omstrukturering af forretningsproceser. EDI, produktionsoptimering / produktionsplanlægning Lagerarbejde / lagerstyring, diverse kontoropgaver.   Se 
Jeg har i mange år selvstændigt varetaget bogholderi fra A-Z. Udarbejdet periode- og projektregnskaber Foretaget alle afstemninger og dokumentationer, så alt er klart til ledelse og revision. Sammen med ledelsen udarbejdet budgetter og likviditetsov .... (Mere)  Bogholder i mindre eller mellemstore virksomheder Bogholderi gerne kombineret med advokatkontor eller ejendomhandel   Se 
Administration /sagsbehandling Har arbejdet med boligadministration, administration af private pantebreve. Sagbehandling af overtagelse af ejendomme samt salg af ejendomme. Restancebehandling. Afstemning af konti Arbejdet som medhjælpende pantefo .... (Mere)  Administration / sagsbehandling - og det kan være inden for mange områder. Alt har interesse.   Se 
Al formidling, planlægning Egentlig er jeg nok bedst til at afdække sammenhænge og sætte mig ind i nye områder og skabe netværk  Formidling, salg, planlægning   Se 
Koordinere et projekt fra prøve til endelig ordre. God til at "holde" kunden i "hånden". God til at koordinere.  Branche er underordnet. Gerne noget udadvendt, personligt og / eller telefonisk, som kunde / patient / klientservice. Kunde og salg og salgsbackup. All-round kontor. Administration. Bogholderi. Udlejning.   Se 
Jeg har i mange år levet af børne underholdning, hvor jeg var min egen chef. Jeg har haft utroligt mange kasketter på i mit liv. Er god til udadvendte jobs, serviceminded og har erfaring fra salg.m.m Professionel networker.  Alt inden for underholdning, skuespil, instruktør, konferencier m.m.   Se 
Administration og planlægning (administration af skov kræver langtidsplanlægning).  Bredt spekter - administration - regnskab - lettere fysisk arbejde - køb og / eller salg.   Se 
Et godt talent for at arbejde struktureret og detaljeorienteret med kvalitetsmæssig dokumentation og stærk indenfor korrekturlæsning og fejlfinding på bl.a. tekster og produkter God til udarbejdelse/vedligehold af GMP-dokumentation, bl.a. pakkeinst .... (Mere)  Kundeservicemedarbejder GMP-QA-RA funktioner i Medicinalbranchen Korrekturlæsning og fejlfinding på f.eks. emballage & produkter Salgsassistent   Se 
Jeg har primært arbejdet med administration og kundeservice og har derfor en del erfaring inden for dette område. Derudover har jeg arbejdet med undervisning, coach og som mentor.  Jeg vil gerne arbejde indenfor kontor med administration og kundeservice. Jeg vil i høj grad også trives i et job med coach, mentor og underviseropgaver.   Se 
Foruden tandklinikassistentarbejde, har jeg været ansvarlig for kontor/reception, hvor jeg bl.a. har udskrevet regninger, booket tider, bestilt materialer, bogført og taget kontakt til kommuner samt haft personlig og telefonisk kontakt til mange menn .... (Mere)  Klinikassistent Receptionist Kontormedhjælper Husassistent   Se 
-/1999 - -/- Axapta, administrator Navision 11/2011 - 11/2011 NAV finans og C5, administrator Microsoft 09/2011 - 11/2011 E-conomic, administrator E-conomic  Revisor, CFO, regnskabschef, økonomichef, civiløkonom, projektleder, bogholder, bankassistent   Se 
Lagerarbejde, pakke, plukke, sortering, holde orden rengøring, service.  Køkkenarbejde, opvasker, Lagerarbejdede Truckfører.   Se 
Rigtig god til at håndterer små mængder og arbejde efter GMP. Apparatur: AAS, ICP, CHN;TGA ;UV/VIS,FT-IR, og diverse apparatur til olieanalyser og spildevands analyser.  Laborant. Asbest analyser (mikroskopi), spildevand, brændsels analyser (kul, olie aske og bio-brændsel) Apparatur: ICP, AAS, CHN , FT-IR, UV / VIS, S / C måler, TGA. Gerne i energi branchen eller cement, beton, asfalt eller olie- branchen.   Se 
fleksibel, gør tingene færdig, passe børn, lave mad, gøre rent, konfliktløsning, kreativ, porcelænsmaling,  Hjemmehjælp, rengøring. handicaphjælp,   Se 
registrering af varelager, varepluk, ordremodtagelse, behandling af reklamationer og returvarer, postordresalg, forsendelser, tilrettelæggelse af varekørsel, varebestilling til lager, varemodtagelse, vareopfyldning  lagermedarbejder eller lign.   Se 
God relations skaber, imødekommende, anerkendende, vedholdende, omhyggelig, logisk, Jeg er positiv og engageret i det jeg beskæftiger mig med. Tillidsskabende og pålidelig. Jeg er god til at motivere, inspirere på en anerkendende og imødekommende .... (Mere)  Voksenundervisning, humanitært arbejde, vejledning   Se 
Jeg er en administrativ og praktisk medarbejder med en omfattende erfaring indenfor bl.a.: - udvikling, implementering og vedligeholdelse af planlægningssystemer og -rutiner - statistikker, kontrol, status og opfølgning - planlægning og lagerstyr .... (Mere)  Jeg søger job som planlægger, disponent, logistikmedarbejder og administrativ medarbejder, for eksempel servicekoordinator m.m.   Se 
Mange års IT kompetence inden for system og drifts-overvågning på central og decentrale platforme, kundemøder,referatskrivning og kundesupport. Stor erfaring med vagtdeltagelse, fejlsøgning, planlægning, opfølgning, automatisering, implementering i h .... (Mere)  Alt indenfor IT- drift, forfaldent kontorarbejde og reception.   Se 
Brug for en omhyggelig person med hovedet skruet rigtigt paa og som er i stand til at drive en virksomhed/butik samt en kvinde der kan staa paa egen ben saa er det mig I skal henvende jer til. Har stor erfaring fra budget/regnskab til haandter pris .... (Mere)  Kontor / regnskab Detailbranchen Lager / Indkoeb   Se 
Administration, Bogholderi, Lettere Sagsbehandling og vedligeholdelse af databaser  Kontorassistent inden for økonomi eller administration   Se 
Ledelse, effektivisering, regnskab, administration   Interimsjob, vikariater med fokus på administrativ organisering, effektivisering og økonomisk optimering   Se 
Økonomi og regnskab samt at kunne driftsoptimere indenfor administration. Implementering af regnskabssystem med tilhørende ad on programmer.  Økonomi Regnskab Finans controlling Administration   Se 
Alle discipliner indefor markedsføring, dog er jeg ikke ekspert i "hands on" på sociale medier. Har mest erfaring med salg til BTB.   Jeg ønsker at arbejde med salg og markedsføring. Da jeg er en energisk og engageret marketingspecialist med salgserfaring inden for BtB. Har bl.a. arbejdet med CRM - implementeret og udviklet dette i flere virksomheder.   Se 
kvalitet og kontrol. tage ansvar for deadline og processen. Spørge hvis jeg mangler information Arbejde alene eller i små grupper.  fødevarer. mineraler og sundhed farver og lak. maling. trævarer, sand og sten QA QC og udviklings laboratorier   Se 
Oprindelig er jeg uddannet civil ingeniør i Polen (miljø, VVS ingeniør). Sidenhen har jeg suppleret min polsk uddannelse med uddannelsen til Laborant: en naturvidenskabelig uddannelse, hvor man kombinerer teoretisk viden med praktiske færdigheder. .... (Mere)  Forskning og forsknings relateret undervisning. (Farmaceutisk fysisk kemi, Analytisk kemi). HPLC, CE, GC, LC-MS, GC-MS, DSC, auto titreringer, UV-VIS spektroskopi. Databehandling, administration af kurser (Lister og hold opdeling). Indkøb i forske ....(Mere)   Se 
Håndarbejde Spiller guitar til husbehov Er åben over for at udvikle mig fagligt som personligt Ordensmenneske Kan godt lide at lave mad, og smørrebrød   Pædagog Plejesektor (Er nu frivillig i Røde Kors som våger) Kantine / Café evt. køkkenassistent på plejecenter.   Se 
Jeg har stor erfaring med at arrangere og deltage i møder i indland og udland, tage referat, opfølgning fra møder og projekter, kalender- og rejseplanlægning. Mine mange års erfaring har givet mig en god forretningsmæssig forståelse. Jeg har gennem t .... (Mere)  Jeg trives rigtig godt i den traditionelle PA / sekretærrolle med mange forskellige og selvstændige opgaver, men trives også godt i et team med projektopgaver. Jeg er vant til at arbejde på tværs i en organisation og for flere personer og jeg kan lid ....(Mere)   Se 
  Administration - Bogholder - Lager & Logistik - IT   Se 
se CV  Lærer håndværk og design, N / T, geografi, matematik   Se 
Jeg er en talstærk og engageret kontorblæksprutte med kontoruddannelsen i bagagen, og har flere års erfaring fra den offentlige sektor, hvor jeg bl.a. var ansat på Kontoret for Støtte, Rådgivning og Sundhed i Københavns Kommune og h .... (Mere)  Kontorarbejde / Bogholderi / Undervisning i kreative fag / Undervisning i håndværk og design   Se 
Fagligt udfordrende og blindskrift på tastatur - god til skriftlige opgaver.  Advokatsekretær, sagsbehandler ved ejendomsmægler, lægesekretær, sagsbehandler / sekretær ved politiet, kliniksekretær, IKKE REGNSKAB.   Se 
Som sekretær og administrationsassistent m.v. har jeg gennemførte mange projekter - bl.a. opbygning af dokument-sæt i IT-systemer, herunder digital signering - og har i det hele taget fod på det der foregår på et kontor og i et handelsfirma. Se meget .... (Mere)  Sekretærfunktion. Projektkoordinator. Events fra planlægning til gennemførelse. Sproglige opgaver - dansk, engelsk, tysk. MS Office pakken. Hjemmesider.   Se 
Alt vedrørende daglig drift af detail butik, Salg og service i forhold til kunder, varebestilling, varemodtagelse, lager styring, planlægning, dekoration, butiksindretning, personale, trivsel, arbejdsplaner.  Ekspedient, butikskonsulent, sekretær f. eks. receptionist, lettere kontorarbejde, lager ordremodtager og ordre afsender.   Se 
Holder af at både jeg evt. kunder og kollegaer får en god dag, så yder alle deres bedste. Jeg har 30 års erfaring med kunder, bogholderi, lønninger og andet kontorarbejde.Butikserfaring fra supermarked  Lager pak og pluk mm. - kontorarbejde - butiksarbejde   Se 
planlægning, håndværk,undervisning,  Jeg vil arbejde med børn-unge med autisme. Folk med sociale problemer. Ældre mennesker.Børnehave.   Se 
  Salg, produktion, lager eller transport.   Se 
Jeg er bedst til at tale med mennesker, rådgive kunder og har bred erfaring indenfor service og rådgivning i den finansielle sektor. Jeg har selvfølgelig også i mange år arbejdet med en del administration som jo er en stor del af at være rådgiver i .... (Mere)  Jeg vil gerne arbejde med mennesker. Mine fremtidige jobønsker er væk fra den finansielle sektor som jeg har arbejdet med i 35 år. Jobønsker kunne være at arbejde med mennesker indenfor pleje / sundhed, men også job indenfor administration..boligadm ....(Mere)   Se 
Brede kompetencer indenfor det administrative område, skriftligt og mundtlig kommunikation og formidling, digitaliseringsopgaver, personaleadministration,lettere bogføring,  Administrative opgaver, kommunikationsopgaver, hjemmeside, intranet, digitalisering, udviklingsopgaver på det administrative område.   Se 
Jeg kan og er bedst til følgende: WEB UDVIKLING HJEMMESIDE DESIGN SOCIALE MEDIER DIGITAL MARKETING BRANDING VIDEO MOBIL APP UDVIKLING DIGITAL STRATEGI JOURNALISTIK COACHING MEDIEPRODUKTION   Et job inden for web design og udvikling, sociale medier, digital marketing, video branding, medie produktion og mobil app udvikling   Se 
Jeg har god IT og talforståelse. Har styr på mine værktøjer. Mit bogholderimæssige fundament er på plads, Jeg kan gøre regnskab klar til revisor. Kunderådgiver, bolig, pension og investering   Regnskab og økonomi. Administrative job. Økonomisk rådgiver. Med erhvervserfaring som rådgiver i den finansielle branche med egen portefølje samt mange års interessere i regnskab og analyse er jeg nu klar til at bruge mine mange kompetencer i nye sa ....(Mere)   Se 
Lønbehandling Indtastning af data Korrespondance Lettere bogholderi Ad hoc opgaver  Jeg søger job indenfor kontor- og administration som receptionist, sekretær og lønbehandler.   Se 
God til at sælge, skrive sange, skabe kontakt  Undervisning, kultur, salg og service   Se 
Jeg er en meget erfaren projektleder, som har ledet og gennemført mange store projekter med succes. Jeg er certificeret senior projektleder IPMA, eksamineret kvalitetsauditor efter ISO standarden, samt certificeret inden for ITIL-foundation (drift og .... (Mere)  IT-projektleder, IT-programleder, IT-chef, IT-analyse og strategikonsulent   Se 
mekanisk håndværk unge mennesker dyr arbejde med motorcykler biler  alt letter job   Se 
Analytisk Ser tendenser og sammenhænge i en given information Er hurtig til at overskue store informationsmængder og finde løsninger Foretager rationelle vurderinger ud fra tilgængelig information Struktureret Tilrettelægger og prioritere daglig .... (Mere)  Projektkoordinator, kundeservice, service medarbejder, lager, kontor, QA   Se 
Jeg er vant til at arbejde i store organisationer og mindre teams, og jeg mener i kommunikation, humor og gensidig respekt er vigtige elementer i alle Teams. Jeg har fungeret flere gange i min karriere, som mentor og lærer.   Jeg har egentlig ingen præferencer Det er bare vigtigt at jeg lærer noget og det giver værdi forvirksomheden   Se 
Jeg har stor teknisk indsigt i mange opgaver Jeg nyder at arbejde med mennesker og give dem en god service Jeg er god til at undervise/holde foredrag og jeg er meget tålmodig som underviser. Jeg er en cod Coach, er rigtig god til at lytte og skabe .... (Mere)  Hjemmesider (WordPress) - Intranet - Læringsportaler Coaching, rådgivning, vejledning Marketing / reklame Servicemedarbejder Lettere kontorarbejde   Se 
Jeg er oprindelig uddannet grafiker - typotekniker, men har arbejdet de sidste 13 år som butiksassistent/rådgiver samt nogle år på lager. Erhvervserfaring 2017-2018 Helsam Helserådgiver Rådgive kunder om produkter i butikken Telefonisk ordre .... (Mere)  Butiksassistent Kreative jobs Med mennesker   Se 
Jeg er god til mennesker og det er både som Social og Sundhedsassistent og som ufaglært Salgsassistent. Jeg har empati for målgruppen synes jeg kan give dem det de har brug for.  Jeg vil gerne arbejde med Detail som ufaglært Salgsassistent Social og Sundhedsassistent   Se 
Reparation af maskiner. Opstilinger.   Maskinarbejder. Repatør. CNC.   Se 
Generel ledelse af salgsorganisationer. Virksomhedsledelse af handelsvirksomheder. Gennemføre nye aktiviteter. Etablering af ny virksomhed. Gennemførende salg  Generel virksomhedsledelse - Salgsledelse - aktiv salgsindsats   Se 
Har haft den daglige styring af diverse små som store pladser 1 - 20 mand . Beton forskalling og jern arb , kloak arb i alle slags rørtyper , anlægs arb , jord arb ,  Den daglige styring af arbejdspladser , bestiling af matrialer , mandskab , maskiner . Uddeligering af arbejdet , gennemgang af tegnings matriale , kvalitets kontrol , kontakt til bygherre og under entrepernør . Deltagelse i byggemøder . ....(Mere)   Se 
Mere end 35 års kontor-erfaring. Jeg har arbejdet med Intranet, både som redaktør og administrator, været intern ISO-revisor (ISO 9001 og ISO 20001,) arbejdet som HR-sekretær de eneste 8 år, tidligere leder af et driftskontor, bl.a. med ansvar for on .... (Mere)  Kontorarbejde - alt indenfor området har interesse. kontorassistent - assistent - kontorfuldmægtig - HR-assistent - HR-sekretær - blæksprutte - receptionsarbejde - bogholderi - kvalitetskontrol (ISO revisor) - administration kontor -   Se 
Uddannet bygningsarkitekt MAA/ -konstruktør BTH. Udfører alt indenfor faget. Behersker autoCAD 2- og 3 dim.  Bygningsarkitekt MAA og bygningskonstruktør BTH Behersker autoCAD 2- og 3 dimensionelle tegninger samt billedbehandlingsprogrammer, som PhotoShop og web-programmer som FrontPage   Se 
  Administration, Undervisning, HR, Projektarbejde m.m.   Se 
Råvare analyser til kemisk og farmaceutisk produktion Apparatur analyser f.eks. HPLC, GC, titreringer syre/base, redox, Karl Fischer Har arbejdet en del med AAS analyser, også som vikar hvor jeg arbejdede med AAS målinger til et projekt. Stor er .... (Mere)  Laborant arbejde inden for kemisk eller farmaceutisk industri GMP HPLC GC AAS Råvare analyser   Se 
  Chauffør-og lagerjob   Se 
Stærk leder, erfaring med lager, logistik og produktion. Erfaring med brug af IT i dagligdagen. Planlægning og optimeringsvant. Engageret med stort drive, arbejdsom og ikke bange for at tage fat. Omstillingsparat, nytænkende med en masse idéer o .... (Mere)  Lagerchef, Logistikchef, Produktionschef. Al ledelse indenfor produktion, indkøb, lager, distribution, kørsel, transport og / eller logistik.   Se 
Salg, Rådgivning  Salg, marketing, forsikring, bank, rådgivning evt. inde for flygtningeområdet   Se 
Telefonbetjening/omstilling, personlige henvendelser, mail, mødeopdækning, posthåndtering, indkøb, information og vejledning, udlevering af adgangskort, udlån af tekniske udstyr mv., booking, kalenderstyring, kasseopgørelse, referatskrivning, søgnin .... (Mere)  Receptionist, kontorassistent, kundeservicemedarbejder, kontormedhjælp, administrativ medarbejder   Se 
Med afsæt i bogbranchen har jeg videreudviklet en mangeårig karriere inden for kommunikation og formidling, administration, økonomi og ledelse, salg og marketing mm. Sideløbende hermed er jeg en god administrativ person, med fokus på service, dead .... (Mere)  PR & Kommunikation Salg & Marketing Grafisk tilrettelægning & design   Se 
Uddannet maskinmester  Maskinmester stillinger, Driftsleder stillinger, driftstekniker. Kvalitetskontrol, produktionsplanlægning.Job inden for miljø, energi og forsyning.   Se 
Kvalitetssikring Analyse og beslutningsgrundlag Administration og controller Procesoptimering Projektledelse Kundehåndtering Formidling   Projektstyring - ledelse, koordinering Kvalitetssystem / ISO9000 - intern audit, vedligehold, evaluering, uddannelse Analyse - ledelses rapportering / performance, KPI, Kundetilfredshed Formidling, motivation, præsentation Beredskabsplaner - ....(Mere)   Se 
  Serviceopgaver, f.eks. oprydning, opfyldning, kaffebrygning. Grønne områder, truckkørsel, andet forefaldende arbejde.   Se 
Bogføring, renskrivning, allround kontorarbejde  Kontor allround, indtastning, lettere regnskab m.m. på deltid   Se 
Fastholde eksisterende kunder samt åbne døren hos nye.  Salg, kompetenceudvikling, lager (Har Gaffeltruck certifikatkursus B.) samt transport (Har lastbilkørekort Kat. C. + EU-Bevis.).   Se 
Opstilling, betjening, overvågning og servicering af produktionsmaskiner og tekniske anlæg. Fejlfinding og reparation af tekniske enheder, både mekaniske og elektriske. Kvalitetssikring, måling, kontrol og dokumentation af dette. Udarbejdelse af i .... (Mere)  Industrioperatør, Industriel produktion, Operatør   Se 
Jeg har arbejdet i butik og med kundevejledning hele mit arbejdsliv. Kundebetjening, vejledning og service. Kassebetjening. Visuel varepræsentation og vedligeholdelse af salgsareal. Indkøbserfaring, herunder opfølgning og kontakt. Interesse og v .... (Mere)  Søger nye udfordringer Butiksassistent: gerne i isenkram, brugskunst, sko eller møbler.   Se 
Solid erfaring med administrative opgaver, fakturering, bogføring, produktion og indkøbsplanlægning, ajourføring af stamdata og kundedatabase, strukturering af arbejdsområder, dokumentation og kvalitetssikring, udarbejdelse af salgsmateriale, undervi .... (Mere)  Kontor - Administration - Indkøb - Rådgivning   Se 
Sagsstyring - journalisering - arkivering - posthåndtering - telefonbetjening - sagsbehandling - rapportskrivning - lettere regnskab - indkøb af kontorartikler - kursusadministration - mødeservice  Alm. kontorarbejde inden for administration, reception og regnskab   Se 
Jeg kan godt lide at spille på både den lang- og kortsigtede bane, og jeg er ikke bange for projekter, der først viser resultater på et senere tidspunkt ude i fremtiden. Det betyder, at jeg som sælger har en kundekreds, der jævnligt handler med mig. .... (Mere)  Distriktschef Driftledelse Lagerchef   Se 
Office pakken på højt niveau Enkel programmering af standard breve og formularer   Administrative opgaver indenfor handel og kontor   Se 
Forhandling forretning og i det faglige system. Budgethåndtering/udformning Ledelse på næsten alle niveauer  Ledelse med udfordringer. Forretningsudvikling, Procesoptimering.   Se 
Word, PowerPoint som superbruger. Excel som bruger til registrering, men ikke med formler Kontorets "usynlige opgaver"  kontorassistent, receptionsarbejde, modtagelse af gæster, mødemateriale, journalisering, registrering i databaser, oprettelse af kunder i databaser, hjemmeside opdatering, kundeservice.   Se 
Undervise (fra 1. klasse til 3. g), Administrere (økonomi, ressourcestyring, løn og personale), Designe (spil, processer og undervisningsmateriale), Skrive (Slogans, digte, essays og bøger).  Undervisning, Administration, Mellemledelse, Tekstarbejde, Design af spil og undervisningsmaterialer   Se 
Opgaveløsning på alle niveauer: Rådgivning, coaching, sparring, ledelse, projektledelse, salg, marketing, eksport, produktudvikling, undervisning, videnindsamling og videndeling. Jeg er lærevillig ("nysgerrig" på den gode måde), omstillingsparat og v .... (Mere)  Tjene penge til din virksomhed. Optimere din forretning / indtjening. Som leder eller menig medarbejder. Som ansat - eller som vikar uden bindinger for dig. Søgeord kunne være: Projektleder, sælger, key account manager, ingeniør, maskiningeniør, pr ....(Mere)   Se 
Udarbejdelse og implementering af samt opfølgning på strategier, marketingplaner, marketingbudgetter samt markedsanalyser. Planlægning, gennemførelse og opfølgning på mediekampagner rettet mod forbrugere samt kampagner i diverse fagblade. Kampagner .... (Mere)  Skal jeg også markedsføre dit produkt!!! Ønsker at udnytte min erfaring fra dagligvarebranchen til nyt job inden for dagligvarer eller i en branche i hvilken denne erfaring med fordel kan udnyttes. Job eksempelvis som marketingkoordinator, produktche ....(Mere)   Se 
God til synlig prober rengøring.  Job inden for restaurationsbranchen, f.eks. rengøring eller opvask.   Se 
Jeg kan designe, projektere elsystemer, styretavler, sætte elsystemer op og undervise kunder i betjening deraf. Afholde kurser.  Jeg ønsker at arbejde med design, opbygning og indkøb af elsystemer, tavler, etc.   Se 
Virksomhedskonsulent Historieformidler. Servicemedarbejder. Job hvor der er mulighed for kreative løsninger.   Virksomhedskonsulent Historieformidler. Servicemedarbejder   Se 
Jeg er ansvarsbevist, god til at samarbejde, hjælpsom, stabil, god humor, pålidelig. Jeg er også meget fleksibel og arbejdsorienteret og har erfaring med skiftehold. Vil helst arbejde om natten men kan arbejde når som helst  Fabriksarbejder. Miljøarbejde. Fjerne grafitti på tog, huse, skoler. Pakkeri. Postsortering   Se 
Debitorstyring, bogføring af ind- og udbetalinger, betaling af kreditorer, diverse afstemninger, daglig- og ugentlig rapportering af cashflow, kontering af rejseafregninger, indberetning til offentlige myndigheder, elevadministration m.m.  Kontor, bogholderi.   Se 
Har egen vindmølle og stor indsigt i projektering og drift af vindmøller, bla. gennem bijob som regional konsulent for Danmarks Vindmølleforening Har bred erfaring i vedligehold/reparation/fejlfinding på elektronik, mekanik og hydraulik.  Projektudvikling, projektmedarbejder indenfor vindmøller, Procestekniker, automatiktekniker, Måletekniker, kalibreringstekniker, PC hardwaretekniker, netværkstekniker, it support, it-support, Autoelektriker Merkantil funktion indenfor ovenståend ....(Mere)   Se 
katalogisering, klassificering, journalisering, arkivering, kundebetjening, informationssøgning, hjemmesideredigering  Informationssøgning, informationsredigering og informationsopdatering - vedligeholdelse af hjemmesider. katalogisering, klassificering, journalisering, arkivering. kontorassistent, kontormedarbejder, korrekturlæser, inddatering.   Se 
Planlægning koordinering, servicering, kundekontakt  Koordinering, planlægning, ordrehåndtering, uddannelsesplanlægning   Se 
Jeg kan både køre bus og lastbil og løse IT-opgaver (dog ikke samtidigt). Jeg kan også fungere i et radiostudie hvor jeg skal passe knapperne i forbindelse med en udsendelse. Jeg er dog bedst til opgaver hvor jeg kan fordybe mig i løsningen af proble .... (Mere)  buschauffør, turistbuschauffør, lastbilchauffør, edbassistent, itsupporter, it-tekniker, webmaster, studietekniker   Se 
Teknisk koncept/løsnings udvikling, salg inklusive kontraktforhandling (også eksport), kontrakt- og projektledelse, generel ledelse, administration, organisationsudvikling, coaching og empowerment (nationalt såvel internationalt).  Teknisk produkt- og systemsalg (IT, automation og mekanik), kontraktforhandling, projekt-, site- og service-management. Coaching og empowerment.   Se 
mine faglige kompetencer favner bredt inden for den kommunale - tidligere amtslige verden. det er økonomi - reception - journalisering -  Jeg vil meget gerne beskæftige mig med administrative opgaver - reception - regnskabsmedarbejder - sekretær.   Se 
Jeg er god til at forklare ting på en kort og forståelig måde. Tydelig i skrift og tale. Opfatter hurtigt. Praktisk anlagt.  Lægesekretær eller kontorjob, indkøber, konsulent m.v. - meget alsidig.   Se 
Dansk, engelsk og tysk i skrift og tale - korrekturlæsning Fakturakontrol, fragtkoordinering, varemodtagelse, lagerføring Administrative opgaver inden for personale, salg, produktion og uddannelse Jeg er god til at strukturere og prioritere mine o .... (Mere)  All-round adm. medarbejder - kontorassistent - gerne eng. / tysksprogede opgaver - kundeservice - telefonbetjening - meget fleksibel - vant til mange ad hoc opgaver   Se 
Relationsskabende, åbne nye markeder i hele verden og servicere samme, stort netværk i Brasilien og i verden, god til at se hvad andre har behov for, god til at lære fra mig og undervise,  Eksport, Import, Kundeservice, Personalekonsulent, Supply Chain Management,   Se 
have styr på og være koncentreret om detaljen, orden i tingene, og tænke analytisk - veje for og imod.  Key Account Manager,Salg til Detail handlen, både nonfood eller food, Account Manager Salgskonsulent   Se 
Mange år erfaring i opsøgende salg, b2b, god til at skaffe nye kunder og beholde dem, yder altid stor service, kunderne skal behandles som blommen i et æg, selvfølgelig med mersalg for øje.  sælger, key account manager, salgskonsulent, b2b,   Se 
Personaleledelse Udviklingssamtaler, Medarbejderudviklingssamtaler, Den svære samtale. Fraværssamtaler Rekruttering Optimering af arbejdsprocesser Intern markedsføring Salgsinstruktion, vejledninger og formidling Ledelse af en driftsvendt servi .... (Mere)  Koordinator Coach(Mentor Ledelse Rekruttering HR konsulent Kommunikation internt som eksternt Kundeservice   Se 
Empatisk og humoristisk - er nærværende, sætter mig nemt ind i andres stilling og spreder en god atmosfære i alle situationer, selv under pres. Proaktiv og lærenem- Viser rettidig omhu, sætter mig hurtigt ind i nye problemstillinger og kan lide nye .... (Mere)  IT projektleder, IT medarbejder,IT administrator, webudvikler   Se 
Har rigtigt mange års erfaring med administration indefor sundhedssektoren, men har også gode kompetencer i forhold til mindre firmaer, der har brug for hjælp på deres kontor til fakturering, rykning af debitorer og lettere bogholderi..Har arbejdet m .... (Mere)  Receptionist, lettere bogføring, telefonpasning, kasseregnskab,lettere sekretærarbejde, evt. pakning og forsendelse af varer og post.. Meget gerne i sundhedssektoren eller en mindre selvstændig virksomhed.   Se 
Sporing af kabler og ledninger i jord. Kundekontakter. Udfylde dokumentation og kvalitets sikringspapirer samt fotodokumentation. Truckfører lagerarbejde.  Afsætter, konsulent, kundeundersøger, Sporing af kabler og ledninger i jord. Kundekontakt. Lager.   Se 
Handel en gros med salg til et forhandlernet, lige fra sammensætning af sortiment til indkøb, leverandørkontakt, markedsføring, priskalkulation, salgskampagner, produktpræsentationer, målsætning og budgettering, salgsadministration, webshop, lagersty .... (Mere)  Webshopmedarbejder, administrativ medarbejder, kontormedarbejder, lagermedarbejder, kundeservice, kundesupport, koordinator, teamleder, produktmedarbejder.   Se 
Opdyrke og udvikle nye kunder og distrikter,i forbindelse med kanvassalg. Afdække kundernes behov. Servicering og videreudvikling af eksisterende kunder. Budgettering og opfølgning. Økonomi og likviditetsstyring. En medarbejder der gerne går for .... (Mere)  Salgskonsulent. Salgsmedarbejder. Account Manager. Key Account Manager. Markedskonsulent.   Se 
God til at tale med folk God til at tilpasse mig forskellige kollegaer samt arbejdspladser Telefonbetjening og servicering af kunder Fin situationsfornemmelse  JEG HAR LYSTEN - I HAR OPGAVERNE Stor erfaring haves. Kontorjob, administrative opgaver, tasteopgaver, telefonbetjening, sagsbehandling, rådgivning og service. Blæksprutte. Søgeord: Kontorassistent, kontormedarbejder, receptionist, sagsbehandler, ....(Mere)   Se 
Tilstedeværelse, omsorg og aktiv lytning Huslige gøremål, i samarbejde med borgerne så vidt det er muligt læring gennem leg, for børn Personlig pleje, lifting, medicingivning Køre minibus   mindre børn el. unge, både indenfor normal- / special området. mindre butik, hvor man kommer rundt om alle opgaver kontor, generelle opgaver, varebestilling, sørger for forplejning ved møder og kurser   Se 
Salg af annoncer til flere dag- og ugeblade, specialaviser, magasiner og bøger samt salg af stande til uddannelsesmesser i Danmark og Skandinavien. Marketing strategi i forbindelse med annonce- og standsalg samt besøgsmarkedsføring af messer. Ansv .... (Mere)  Annonce- og standsalg, marketing, kommunikation, avis- og bladproduktion   Se 
Brugerfokus Kompetencer  CV-test Jobønsker   Se 
Pædagogikum. Datanom. Korrespondent i engelsk. Undervisningserfaring  Vejleder, projektleder, projektmedarbejder, underviser, engelsklærer   Se 
Alle administrative opgaver - sagsbehandling - kontrolfunktioner - lettere bogholderi, kontering og fakturering - afstemninger - tovholder, koordinering og opfølgning  Kontorassistent - sekretær - administrativ medarbejder - blæksprutte - sagsbehandler - salgskoordinator - backoffice - reception - kontormedhjælper   Se 
Praktiker, gartnererfaring, rengøringserfaring i kombination med børn, God til at aflæse behov, både praktiske og personlige.   Pædagogmedhjælper, kirketjener, gartnerimedhjælper, arbejde med smådyr (hunde og katte), køkken / kantine, produktion, rengøring   Se 
Akupunktør, smertebehandling, øjenbehandling, behandling af nedsat hørelse, undervisning i ergonomi og forebyggende behandling  Akupunktur, smertebehandling, ergoterapeut, undervisning i ergonomi, ergonomisk vejledning på arbejdspladser   Se 
Selvstændig landmand Erfaring med kassebogsføring, drift- og skatteregnskab samt momsregnskab. Driftledelse af landbrug, passe grise, heste, chinchillaer, kaniner, mus og rotter. Planlægning af køkkenhaver og haver. Stor erfaring med behandling .... (Mere)  Fleksjob 1 - 16 timer / uge: Kontormedhjælper, pasning af smådyr, køre en traktor, lettere landbrugsarbejde, planteforsøg, laborant med behandling af kornprøver, pædagogmedhjælper, blæksprutte, salg og service (gerne noget med landbrug eller dyr), in ....(Mere)   Se 
Telefonpasning, kundeservice, aftaler, aftalebooking. Skriveopgaver og tasteopgaver. Intern og ekstern korrespondance / kommunikation. Indkøbe, modtage, kontrollere og udlevere. Lettere bogføring inkl. fakturering. Punktlig og mødestabil. Micro .... (Mere)  Administrativ medarbejder. Kontorassistent. Kontormedhjælper. Blæksprutte. Sekretær. Receptionist. Tasteoperatør. Aktivitetsmedarbejder, værkstedsassistent   Se 
teoretisk del af ejendomsmægler uddannelsen finans investering rådgivning salg privat erhverv  Søgeord: ejendoms mægler ejendoms administration ejendoms handel køb salg Bankrådgiver investeringsrådgiver økonomimedarbejder finansrådgiver   Se 
Mange års erfaring i bl.a. udarbejdelse og oversættelse af dokumentation, koordinering og vedligeholdelse af databaser. Har senest arbejdet 14 år i Quality Assurance inden for den farmaceutiske industri, bl.a. som projektkoordinator på tværorganisato .... (Mere)  Jeg søger job som: projektkoordinator, koordinator, administrativ medarbejder. Mit mål er at være en vigtig og inspirerende medspiller og facilitator i et team, hvor jeg med ansvar og engagement kan være med til at opnå resultater og fremme en effekt ....(Mere)   Se 
Jeg er læreruddannet og har været 44 år i folkeskolen heraf de sidste 20 år som skoleinspektør Er lidt af en handyman i øvrigt  Undervisning chaufførjob til lille kørekort restaurationsbranchen   Se 
  Servicemedarbejder, lagermedarbejder, produktionsmedarbejder, produktionsmedhjælper, montagemedarbejder, chauffør Jeg er alsidig og kan derfor godt tænke mig at arbejde indenfor andre erhverv.   Se 
Udarbejdelse at udbudsmateriale. Tekniske indkøb, tidsplanlægning, Jeg har solidt kendskab til rørdesign. Godt kendskab til biler, kendskab til bygningskonstruktion, teknisk servicearbejde, ventilation, sprinkleranlæg, affugtningsanlæg, affugtere m.v .... (Mere)  Jeg ønsker at arbejde med rørsystemer, teknisk indkøb, lagerstyring, samt teknisk service, og som indskriver på et autoværksted. Kundeservice transportsektor. automobil, lagerstyring, service   Se 
Kontor-adm.-rep. Butik-kundeservice Rengøring  Kontor-adm.-rep. Butik-kundeservice Rengøring   Se 
Div. korrespondance Skrivning af fakturaer Afstemning af bankkonti Debitor/kreditor betalinger Bogføring af erhvervskunder Indscanning af kreditorfakturaer i Ibistic Kontrol og forsendelse af rykkere+kontoudtog Div. afstemninger Daglig post b .... (Mere)  Søgeord: Bogholderiassistent, kontorassistent, kontormedhjælper, receptionist, administrativ medhjælper, sekretær, butiksassistent, butiksmedhjælper, biblioteksassistent   Se 
Bogholderi - all round herunder time- og sagsstyring inkl. fakturering og finansbogføring Debitorbogholderi - med bogføring, rykkerprocedurer, inkasso Anlæg - løbende vedligehold, afskrivninger, periodiseringer Perioderegnskaber - afstemning af .... (Mere)  Bogholderi all round, administration herunder projektadministration. Søgeord kunne være: Bogholder, regnskabsmedarbejder, økonomiassistent, regnskabsassistent. Kontorassistent, administrativ medarbejder. Projektadministration, projektmedarbejder,   Se 
Mine spidskompetencer ligger i at drive forretning, varetage salgs og marketings opgaver med henblik på at sætte kundens behov og oplevelse i centrum. Denne erfaring sætter mig i stand til at skabe resultater og værdi for virksomheden.  Produkt manger, produkt chef, marketing, salg, international salg og marketing koordinator, underviser, rådgiver   Se 
Bogføring, lønbehandling, sagsbehandling, refusioner, HR opgaver, overenskomster, budget,  Administration, løn, personale HR, bogføring, finans, debitor, kreditor, lager.   Se 
24 år fungerende sekretær med div. adm. opg., kursusadm., fakturering, skriveopg., referater, bestilling af udlandsrejser, afløser i reception, planlægning af konferencer. Engelsk forstår norsk, svensk.  Sekretær, Skolesekretær, Receptionist, Butiksassistent.   Se 
Handlekraftig - får tingene til at ske, videnbegærlig og en god kollega. Tæt samarbejde med danske som udenlandske leverandører.  Projektkoordinator, ordrebehandler, indkøber og fakturering   Se 
telefonbetjening, borger kontakt, betaling af regninger, bogføring, letter regnskab  kontor, reception   Se 
Erfaring med teknisk salg med tilbud og tekniske spørgsmål over for kunder, samt salgssupport over for datterselskaber og eksterne sælgere, worldwide. Er vant til at arbejde i et travlt og pulserende arbejdsmiljø   Teknisk salgsbackup - Salgsassistent - Intern teknisk sælger   Se 
Tilberedning af smørrebrød, salat m.m.. Kassebetjening. Rengøring og opvask. Opdækning og servicering. C5 på brugerniveau. Administrative opgaver. Telefonpasning. Ordremodtagelse. Varemodtagelse. Varebestilling. Kunde- og personalekontakt. Brevskrivn .... (Mere)  Kontormedarbejder - blæksprutte, køkkenmedhjælper, genbrug-retro-antik, pædagogmedhjælper, servicemedarbejder skoler - institutioner - ældrecentre m.m., skrankemedarbejder, reception, arbejde med dyr.   Se 
Opbygning og certificering af ledelsessystemer (kvalitet, fødevaresikkerhed) Alle discipliner indenfor kvalitetsstyring Undervisning og træning Auditing Projektledelse, autodidakt projektleder Lovgivning, HACCP/risikovurdering, rapporteringer, b .... (Mere)  Søgeord kunne være: Kvalitetsmedarbejder kvalitetsingeniør kvalitetstekniker projektleder underviser   Se 
Er god til at udføre et godt pædagogisk stykke arbejde.Har en tydelig kommunikation, er engageret og arbejdsom.Kan lide at arbejde ud fra aftaler og er en loyal kollega. Er mødestabil, fleksibel og meget pligtopfyldende.Har humor og let til smil.  Jeg vil gerne arbejde i Bo og Naboskab, samt med udviklingshæmmede og psykisk syge.   Se 
Mine kompetencer inderfor byggeri ligger primært i jernbinding, forskalning (både traditionel og system), udstøbning samt alle til faget hørende opgaver. Er velbevandret i armerings/forskalningstegninger.  Jord og beton. Både insitu og elementer. Finish og renovering (evt. pladsmand). Fabriksarbejde. Produktion og forefaldende arbejde. Ejendoms"funktionær".   Se 
sagsbehandling, kundeservice pr. mail og telefon samt indtastningsopgaver. har siddet på et hotline telefon  Søgeord kunne være: Receptionist, hotline, blæksprutte   Se 
Jeg motiveres af arbejdet med salg og service - og jeg kan bidrag med mange års faring i salg, kundeservice og administration, hvor jeg hele tiden arbejder for, at gøre oplevelsen for kunden bedre med fokus på høj kvalitet. Jeg kan tilbyde en uda .... (Mere)  Jeg brænder for salg og service, og søger job som nedenstående (og ligende stillinger): Sælger, salgschef, salgsassistent, key account manager, account manager, kørende sælger, kundeservicemedarbejder, kundeservicechef, teamleder.   Se 
Kundeservice, journalisering/arkivering, indkøbe kontorartikler, blæksprutte.   Kontorassistent, administrativ medarbejder, kontorfunktionær, receptionist / ekspedition. Køkkenmedhjælper.Lager / pakkeri.   Se 
Telefonbetjening, salg, ordremodtagelse og registrering, afgive og følge op på tilbud, fakturering, kontrol af leverandørfakturaer, kundemøder, koordinering a distribution med speditører og fragtmænd, afsendelse af prøve materiale og varer, back up f .... (Mere)  Kontorassistent, Sekretær, Kontormedhjælper, Blæksprutte, Back Office medarbejder. Reception / servicemedarbejder, Salgsassistent, Butiksassistent, Butiksmedhjælper   Se 
Adm. Opgaver - back-office - salgssupport Stået for driften af regionskontor som sekretariatsleder Leder - daglig ledelse/coaching for forsikringsbutikker og kundeserviceafd. og policeafdeling Kundeklageansvarlig Ansvar for samarbejdsaftaler Del .... (Mere)  Jeg søger inden for kontor som administrativ medarbejder, kontorassistent, salgssupport, sekretær, blæksprutte. Da jeg har mange års erfaring med kontoropgaver spænder mine kompetencer bredt.   Se 
God til at analysere kunders behov, så de går glade og trykke, med mere under armen end de havde forestillede sig. Min baggrund som dekoratør, gør at jeg kender værdien af at holde butikken præsentabel.  Ekspedient Sælger Salgskonsulent B2C Butiksmedhjælper Isenkræmmer Møbelsælger Hvidevaresælger Butiksekspedient Salgsassistent   Se 
Lyttende, behovsafdækning, relations-og værdiskabende salg, vareeksponering, Kategori og varepladsering , virksomhedsforståelse, markedsføring, talforståelse, butiksindretning og design.  Account manager, salgskonsulent, sælger, KAM   Se 
Rengøring. Pleje/beskæftigelse af sindslidende. Gå til hånde i kantiner. Butik.  Omsorg og pleje - gerne på bosteder / opholdssteder. Kantinemedhjælper. Rengøring hos private.   Se 
Undervisning i Dansk som Andetsprog fra analfabeter, begyndere til Dansk3 og folkeskolens afgangseksamen. Differentiering, inklusion, motivering, selvlavede materialer tilpasset den enkelte elev/kursist.   Lærer i Dansk. Som Andetsprog,, Dansklærer,, Specialklasselærer, Lærer Dansk2, Modtageklasselærer, Sprogcenterlærer.   Se 
I kantinen er jeg bedst til, i de større kantiner at sørge for salatbar og det kolde. I den lille kantine er jeg god til at tilpasse mig til brugerne, og passe på budgettet.  Jeg vil gerne ud at arbejde i en mindre kantine, gerne en lille kantine der skal startes op fra bunden. jeg er også klar til at træde til som vikar i en kortere eller længere periode. Unge mennesker, der skal lære lidt, og samtidig have et mål ....(Mere)   Se 
Kommunikation samt skriftlig fortolkning af arbejdsmarkedslovgivning til forståelige manualer. Jeg er god til at motivere klienter til at gøre en ekstra indsats i en given situation. Jeg synes selv at jeg kan finde løsninger og opbygge brugbare syst .... (Mere)  Receptionist, Mennesker, ledige, erhvervsformidling. Projekt medarbejder. Kontoropgaver. Arbejdsmarkedsopgaver.   Se 
Service mindet, arbejdsom,vel struktureret, følger opgaver helt til enden. Arbejder godt selvstændigt og i teams.  Butik, kreative opgaver, lager.   Se 
Kreative processer og medspiller/modspiller i den kreative udvikling  - Interesseret i et deltidsjob eller i projekter med udarbejdelse af virksomhedsprofiler herunder logo og implementering - Tilrettelægning og opsætning af tidsskrifter og bøger - Analyse af en virksomheds profil og hvordan markedet skal angribes.   Se 
tegn til tale, billedkommunikation, håndarbejde, rengøring, service, kundemindet,  Butiksassistent, rengøringassistent, køkkenmedhjælper, kantinemedhjælper, servicemedarbejder, blæksprutte, pædagogisk arbejde, forefaldende arbejde,   Se 
Sociologisk og samfundsmæssig viden, menneskelig indsigt samt lederegenskaber.  Konsulentbistand og undervisning indenfor organisationer, offentlige og private virksomheder.   Se 
kontrol af indkomende gods, lager lægning, pluk, pak, kontrol af udgående gods, forsendelse  Lagerarbejde, indgangs kontrol, varemodtagelse, forsendelse.   Se 
Ledelse er spids kompetencen. Kommunikation vægter også højt både mundtligt og skriftligt, samt både internt og eksternt. Generalist med masser af gode eksempler på ledelse med succes af specialister  Ledelse på stort set alle niveauer. Projektledelse, Afdelingsleder, leder af et funktionsområde.   Se 
Kørekort: personbil, lastbil.  Lettere chaufførarbejde. Pakketransport. Vareudbringning.   Se 
Løser komplekse opgaver; Arbejder struktureret; Kan formidle på en forståelig måde; Har praktisk håndelag; Tolerant.  Cirkulær Økonomi bliver fremtiden - og en vækstmulighed for alle virksomheder. Jeg kan bidrage med meget, og jeg kan blive virksomhedens vigtige brik, når der skal tænkes ud af boksen.   Se 
god til tal og retskrivning bogholderi  kontor, lettere bogføring   Se 
  chauffør, lager, grønne områder.   Se 
Jeg arbejder selvstændigt som: Marketingkoordinator, marketingmedarbejder - intet for småt og intet for stort Produktchef Specialist, projektleder og tovholder. Tekstforfatter   Jeg vil gerne arbejde med: Fødevarer Marketing Salg, service g projektledelse Produktudvikling og kvalitetstyring   Se 
Ledelse Skriftligt arbejde Undervisning Rådgivning og vejledning Sikkerhedsledelse, rissiko og krisestyring  Personaleledelse og HR generelt Rådgivning, vejledning og undervisning   Se 
Har de sidste 35 år arbejdet som servicetekniker inden for IT. Certificeret HP, Lenovo samt Dell tekniker. Arbejdet med så godt som alt indenfor IT.  IT-Servicetekniker / IT-Supporter   Se 
Mine kompetencer og erfaringer er mange og bla. indenfor: Råd, vejledning og support til Kommuner, Regioner, kunder og interessenter både skriftligt og på telefon Erfaring i planlægning, logistik, koordinering, projekt- og processtyring i driften .... (Mere)  Dynamisk, kundeserviceminded projektmedarbejder. Mit drive ligger i at være tovholder og koordinator på projekter, fra de kommer ind ad døren og til de er ude over rampen og samtidig være bindeleddet med sparring og samarbejde sammen med interessen ....(Mere)   Se 
Kundeservice, vareopfyldning, kassebetjening, oplæring af nye medarbejdere, rengøring  Søgeord: Butiksmedhjælper, butiksmedarbejder, butiksassistent, kassemedarbejder, kassedame, vareopfylder, rengøringsassistent, kantinemedarbejder, servicemedarbejder   Se 
rigtig god til Relations opbygning og mersalg.  Konsulent - Sælger   Se 
God til at organisere og sætte ting i system. Jeg sætter mig gerne ind i nye områder. Jeg har i min studietid været kassemedarbejder i forskellige supermarkeder, arbejdet i vuggestue, børnehave, plejehjem.  Søgeord: Butiksassistent / kassemedarbejder, ældrepleje eller pædagogisk arbejde med børn i alderen 0-5 år.   Se 
Kundeservice, sagsbehandling, økonomi, telefonbetjening, administrative opgaver, support, bogholderi, stort flair for tal, økonomisk overblik.  Kundeservice, sagsbehandling, telefonbetjening, support, administration, rådgivning, bogholderi, økonomi, reception   Se 
Revisor Lærer  Rådgivning, vejledning   Se 
Erfaren sekretær / sygehjælper med lab.-funktion i alm. praksis / receptionist / blæksprutte.  Søgeord: Receptionist, informationsmedarbejder, sekretær, lægesekretær, blæksprutte, kontormedarbejder, blomsterbinder, kioskmedarbejder, tappemedarbejder blodbank, laboratoriemedarbejder, administration Lægepraksis eller sygehus.   Se 
Er god til at servicere kunder. Give dem "en god oplevelse".  Kørsel. Callcenter. Kundekontakt. Lager. Noget der har med mennesker at gøre.   Se 
kontor all round - 30 års erfaring som sekretær i forkontor, for ledelse etc, ad hoc administrative opgaver hotelmedarbejder, 6 års erfaring som receptionist og morgentjener/buffet, køk medhjælper, oldfrue erfaring i turistbranchen, fra bureau v so .... (Mere)  sekretær - administrative opgaver, chefsekretær, hr medarb, møde - , event-, arrangementplanlægger receptionist - virksomheder , hotelbranchen - information og service, vejledning etc kostvejleder, ernærings konsulent, vejledning og hjælp til sund ....(Mere)   Se 
komunikation/relationskompetence,  Er i min fremtidige arbejdsplads med plads til all-round farmakonom på apotek eller sygehusapotek?   Se 
grundlæggende kendskab til brug af computer, samt udfører opgaver indenfor produktion industri.  Chauffør jobs hos Apotek andre typer Chauffør jobs har også interesse. Industri produktion kan være flere forskellige områder (elektronikmontør) Som Eksempel. Virksomhed hvor man samler, og monterer møbler møbelmontør. byggemarked lager assistent med ....(Mere)   Se 
Administration Indkøb, kontraktstyring og leverandørstyring Projektledelse og implementering   Projektstyring | Projekter | IT-generalist | IT-sikkerhed | Implementering | Ledelse | Administration   Se 
Arbejde med tilsyn af bygninger samt reparation af bygning. Servicere.  Teknisk serviceleder, Mellemleder   Se 
Fremadrettet, konstruktiv og afklarende arbejdsmetode. Arbejde med værdi- og meningsfulde projekter inden for aftalte rammer Samarbejde på tværs af organisation i og med erhvervsliv og foreninger. Tovholder for netværksgrupper.   Konsulent - coach - mentor - tovholder - netværksdanner - sparringspartner   Se 
Pluk-pak div lagerfunktioner.Truckkørsel.  Lagerarbejde. Andet ufaglært arbejde.   Se 
Involvering i kunde-, leverandør- og produktdata og workflow Oprettelse, vedligeholdelse og oprydning af data Udarbejdelse af dataudtræk Administrative opgaver Kundeservicering Diverse korrespondance Reception Problemstillinger Oplæring af ko .... (Mere)  Søgeord: kontorassistent, kontormedarbejder, kontormedhjælper, receptionist, reception, kontorarbejde, kontor, kontoropgaver, tastearbejde, tasteoperatør, salgsassistent, serviceassistent, administration, administrerende medarbejder, masterdata   Se 
Kundeservice: Indgående erfaring med at behovsafdække og give kunden det, kunden har brug for og altid med et naturligt fokus på høj kundetilfredshed. Forsikring: God erfaring med skadesbehandling, produktudvikling og rådgivning, herunder telefoni .... (Mere)  Forsikring Kommunikation Kundeservice Rådgivning   Se 
ISTQB Foundation, ITIL V3 Foundation, ITIL Foundation, Prince2, IPMA,  Søgeord: Test Manager, Testmanager, Tester, Quality Assurance, Q.A., QA, Release Manager, Changes Manager,   Se 
At holde boldene i luften, tilfredsstillende service  Kontormedhjælper, Receptionist, Borgerservice, Sagsbehandling, køkken / kantinemedhjælper.   Se 
Mange års erfaring med AutoCAD MEP, Raterdesign, erfaring med Revit Projektopfølgning, As Built tegninger efter registreringer i marken Teknisk orienteret, udarbejdelse af Flugtvejsplaner , Ajourføring af BBR Kundeservice, arkivering, Scanning, de .... (Mere)  Teknisk Designer / Assistent Projekt opfølgning, As Built tegninger efter registreringer i marken Kundeservice, arkivering, Scanning, Degitalisering Udarbejdelse af Flugtvejsplaner , ajourføring af BBR   Se 
Erfaringer med drifts- og vedligeholdelsesopgaver, møbelreparation, Arbejder godt selvstændigt og i team.   Servicemedarbejder, pedel, pedelmedhjælper, alt-mulig-mand, arbejdsmand, truckfører,   Se 
Erfaring med produktion og montageopgaver. Udadvendt og opsøgende.  Søgeord: Produktambassadør, præsentere produkter, produktfremviser. Produktion, montage,   Se 
  kontor administration   Se 
Mange års erfaring som advokatsekretær/sekretær/PA inden for det private Erfaring fra offentlig virksomhed som kontorfunktionær/kontormedarbejder Stærk i både mundtlig og skriftlig kommunikation Stærk i retskrivning, kommatering og korrektur Stær .... (Mere)  JOBØNSKER: Sekretær, korrekturlæser, advokatsekretær, juridisk assistent, sagsbehandler, kontor, kontorarbejde, telefonbetjening, blæksprutte, direktionssekretær, ledelsessekretær, sekretær for direktionen, sekretær for ledelsen, sekretær for direkt ....(Mere)   Se 
Bogføring, Økonomikonsulent for driftsområder, Sociale institutioner - afregning med landets kommuner for ophold, Fakturering, Budgetopfølgning, Regnskab og Bogføring ved Forsknings-, Projekt- og Anlægsregnskaber, Afstemninger, bank, kreditor og debi .... (Mere)  Bogholder, Regnskabmedarbejder, Regnskabsassistent, Økonomiassistent, Økonomikonsulent, Administration, Vikariat, "Blæksprutte".   Se 
Har 7 år på arbejdsmarkedet endnu Servicere kunder klar i tale Ønsker ikke rengøringsarbejde dagen lang   Butik Lager Lettere Kontor Tlf job Reseptionist Produktion Fabrik Alt forefaldende arbejde   Se 
God til at skabe relationer og bevare overblikket. Er vant til at arbejde i dynamiske organisationer hvor der forventes en stor grad af omstillingsparathed. Har stor erfaring med at koordinere opgaver.  Chauffør, lager, logistik, mentor, jobkonsulent, virksomhedskonsulent.   Se 
Skrivebordstekniker Alm. servicering  Pedelmedhjælper (uden håndværk) og lignende Bogdepotbestyrer Arkivmedarbejder Lager   Se 
Jeg er stærkt funderet på det naturvidenskabelige område, og jeg kan lide at underbygge mine udsagn gennem analyser. Jeg sætter pris på at være en del af en gruppe, som sammen løser en opgave, og jeg holder af at påtage mig gerne lederskabet, når det .... (Mere)  Jeg ønsker at anvende min viden inden for skov, natur, træ og træprodukter, miljø, klima og energi. Jeg sætter pris på at være en del af en gruppe, som sammen løser en opgave, og jeg påtager mig gerne projektlederskabet, hvis det ønskes. Det er vig ....(Mere)   Se 
har kørt truck det meste af mit arbejdsliv  gerne inden for lager og transport   Se 
kan holde hovedet koldt i når det gælder. God til at finde på plan B overblik  ledelse Indkøb Drift service undervisning ( voksne)   Se 
Bred administrativ erfaring Projektstyring i forbindelse med projektarbejde / back-up funktion Personlig, professionel og imødekommende kundeservice Erfaring med receptionsarbejde Daglig og meget erfaren bruger af Office pakken - har bred IT erf .... (Mere)  Kontorarbejde / administrativ - eller sekretærfunktion, med mange forskellige opgaver i dagligdagen. Vil gerne have et job med kundekontakt eller kontakt til mennesker. Gerne i mindre eller mellemstor virksomhed eller på en uddannelsesinstitution.   Se 
Jeg besidder en bred vifte af kompetencer og erhvervserfaring, herunder: Gode analytiske evner God til at skabe overblik over - og løse komplicerede opgaver/problemstillinger God til at se muligheder og løsninger på problemer eller udfordringer S .... (Mere)  Administrative opgaver, herunder udarbejdelse af analyser og redegørelser. Projekstyring. Tilrettelæggelse og gennemførelse af events, kurser eller andre arrangementer. Afklaring af behov for - samt iværksættelse af tiltag til styrkelse af internt ....(Mere)   Se 
Professionel rengøring  Rengøringsassistent ønsker fleksjob lettere rengøring   Se 
Ledelsesevner: Kan klare krisesituationer og løse problemer. Vant til at samarbejde i hektisk miljø, kan prioritere opgaverne og bevare overblikket.  Søgeord: Tilsyn, tilsynsførende, vagt, vagthavende, opsynshavende, overvågning, projektarbejde, projektopgaver, planlægger, planlægning.   Se 
God til at afdække kundens behov. Opdyrke og udvikle nye kunder bl.a. gennem kanvassalg. Vedligeholder og udvikler eksisterende kunder. Har en serviceorienteret indstilling.God til at samarbejde. Laver et kvalitetsbevidst stykke arbejde. God til at l .... (Mere)  Sælger. Salgskonsulent. Key Account Manager. Projektleder. b2b. Salgsleder. Distriktschef.   Se 
Indgående erfaring med mange facetter i laborant- og laboratoriearbejdet. Planlægning og vedligeholdelse, herunder kalibrering af udstyr, samt indkøring af nyt apparatur. Deltagelse i planlægning og etablering af et akkrediteret laboratorium. Kval .... (Mere)  Laboratoriearbejde, miljøarbejde, telefonbetjening - kundebetjening. Pædagogmedhjælper - gerne børn med problemer. (Autisme - ADHD).   Se 
Salg Salg, tilbudsgivning og opfølgning Professionel rådgivning af håndværker og privat Kundeservice og betjening Disponering af varer Kontakt til leverandører Reklamations behandling Bestilling af hjemtagelsesvarer Vedligeh .... (Mere)  Salg tilbudsgivning m.m. i trælast / byggemarked eller beslægtet brancher   Se 
Bogføring og kontering for kunder. Udarbejdelse af moms- og skatteregnskab, årsrapport samt budget og opfølgning af budget mest indenfor landbrug men også andre erhverv. Opstille bilag til selvangivelser.  Jeg vil rigtig gerne arbejde indenfor følgende områder: Kontor herunder regnskab - revision - administrative opgaver. Receptionist - kundebetjening- serviceorganisationer. Arbejde med mennesker, børn - ældre, måske kunne de have et handicap.   Se 
Landbrug (både dyr og markarbejde) Produktion og lager Chauffør  Landbrug - produktion - lager - chauffør Har B, C, D kørekort samt truckcertificat   Se 
Bogføring: Debitor-, kreditor- og finansbogholderi. Lønbogholderi, time-sagsbogføring, betalinger, faktureringer, momsrapportering, netbankbetalinger. Al forefaldende kontor/administrationsarbejde. Arkivering og registrering.  Kontor / sekretariat, administration og bogholderi / regnskab, budgetter. Boligadministration. Blæksprutte på biblioteker.   Se 
Telefonbetjening. Taste- og skrivearbejde. Er hurtig på tasterne. Bogføring.   Kontorarbejde, bogføring, tasteopgaver, lettere lagerarbejde, kassemedarbejder, behandling af penge.   Se 
Projektstyrelse  Projektarbejde Landbrugsrelaterede projekter Miljø og Teknik   Se 
  IT-Support. IT-Konsulent. IT-Tekniker. IT-Kommunikation. IT-Administration. IT-Undervisning. IT-Indkøb. Projekt-deltagelse.   Se 
Ekspert med spidskompetencer inden for arbejdsmiljø, maskinsikkerhed og ledelsessystemer: ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, OHSAS 18001, EMAS Audit Arbejdsmiljøstyring Miljøstyring Risikostyring Prekvalificering af underleverandører GAP-analyser .... (Mere)  Selvstændig maskinmester søger opgaver indenfor Audit, Arbejdsmiljø, Maskinsikkerhed Risikovurdering Ledelsessystemer ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001. Se mere her http: / / arbejdsmiljoeconsult.dk / og på LinkedIn https: / / www.linkedin.com / comp ....(Mere)   Se 
Servicemindet og hjælpsom, struktureret og detaljebevidst, samarbejdsvillig og god kollega, prioritere og overblik.  Kontorassistent, sagsbehandler, administrativt arbejde, advokatsekretær.   Se 
Undervisning, vejledning, forhandling, ledelse, forretningsudvikling, personale, økonomi, salg, markedsføring, virksomhedsdrift mv.  Undervisning, vejledning, formidling, rådgivning, instruktion, konsulentbistand, iværksætteri, sparring, coaching, projekter, analysearbejde, HR, ledelse.   Se 
Mine særlig stærke kompetencer er: Engagement, imødekommenhed og servicering, hvilket især kendetegner mig i hverdagen. Jeg arbejder effektivt rationel, med et stort overblik og kan godt lide, at have mange bolde i luften samtidig   Kontor: Administration, regnskab servicering af borgere og medarbejdere sekretær mv. Butik: Kassebetjening, vareopfyldning, bestilling mv.   Se 
Bogholderi og regnskab Handicaphjælper Rengøring Dekoreret vinduer   Økonomi, løn og administration.   Se 
Bogføring og udarbejde regnskaber God til at formulere mig skriftligt. Fortælle historier - gerne med lokalhistorisk islæt   Kontor, bogføring, historie, kirke, formidling, undervisning   Se 
Superbruger i C5 lønbehandling, Udarbejdet løn til mere end 100 ansatte, kontrakter, overenskomst justering Kendskab til 5 overenskomser inden for transport Refusioner fra virk.dk og VEU efteruddannelse Telefonpasning, åbning og omdeling af post .... (Mere)  Løn administration, debitor-kreditorstyring, diverse afstemninger all-round kontor   Se 
Administration/service Tagetelefoner Håndtere post Servicere elever Biblioteksystemer på bruger niveau Købe kontorartikler Individuelle kontor opgaver   Kontor / administration   Se 
Servicering af kunder, modtagelse af varer, klargøring af varer, indretning og ophængning, opsætning af udstillingspodier, skilteskrivning, opdatering af priser, herunder elektroniske hyldeforkanter, trimning.  Salgsassistent, kontormedhjælper, lagerarbejde, produktionsmedarbejder.   Se 
Min største styrke er nok min brede erfaring, min lyst til at arbejde tværfagligt om en given problemstilling samt mine menneskelige egenskaber (jeg har en veludviklet evne til at skabe dialog med mennesker, der befinder sig i en sårbar situation, og .... (Mere)  Jeg vil gerne arbejde indenfor det social- eller arbejdsmarkedspolitiske felt, hvor jeg har mere end 20 års erfaring fra forskellige jobfunktioner: Jobformidler, sagsbehandler, socialrådgiver, faglig konsulent / sekretær, a-kassemedarbejder, recepti ....(Mere)   Se 
har været selvstændig landmand i 40 år med 2-3 ansatte har ledelse erfaring Kan køre alle maskiner inden for landbrug  Chauffør. Servicefag. Vagt. Entreprenørkørsel. Kørsel inden for Landbrug.   Se 
ligge ting på hylde bruge håndscanner,ligge ting i computeren, kundebetjening,telefonsalg , slå græs klippe hæk, grønne område,  lager,produktion,grønt område   Se 
Mange års erfaring indenfor kontor, service og handel.  Administration, handel, salg, service og information.   Se 
Jeg er serviceminded  Jeg vil gerne arbejde i butik med betjening af kunder og opfyldning af varer eller plejesektoren   Se 
Teknisk sagsbehandling. Projektleder orienteret Teknisk salg Vil godt have noget drift og vedligehold at gøre.  Teknisk sagsbehandler, Projekt salg Teknisk salg. Projektleder Drift og vedligehold. Det være sig kraftværker, centre osv   Se 
 B2B-, B2C- og B2G Ekstern opsøgende salgserfaring primært fra VVS-Branchen Solid teknisk viden og stærke formidlingsevner Længerevarende relations opbygning, som Trusted Advisor (betroet rådgiver) Planlægning og rapportering via CRM syste .... (Mere)  Ekstern opsøgende salg, som salgskonsulent, Account Mannager, Key Account Manager.   Se 
Ledelse, men kan arbejde med andre ting. Har arbejdet som tilsynsførende med nybygning af skibe på diverse skibsværfter  Har ingen specielle ønsker- men gerne eftermiddags og eller aften arbejde   Se 
Jeg kan: undervise, formidle, koordinere,planlægge   Marketing (helst PR-arbejde, handel og service) undervisning, rådgivning, tolkning, formidling og koordinering.   Se 
Ansvarlig for driften af EOJ, Elektronisk Omsorgs Journal, til ældreplejen samt drift at håndholdte terminaler (PDA´er). Sikring af opdateringer, fejlrettelser, datasikkerhed samt systemændringer. Supporter til EOJ, samt vagtplans indberetning for .... (Mere)  Mit fremtidige job byder på udfordringer og mulighed for at jeg kan gøre en forskel. Jeg motiveres af frihed til ansvar og mulighed for at kunne planlægge og strukturere min hverdag. Jeg lægger vægt på, at arbejde i et firma med veletablerede forho ....(Mere)   Se 
Kompetencer: - projektering af bygge- og anlægsarbejder. - beregning af bærende konstruktioner. - Fagtilsyn i opførelsesfasen.   Rådgivende ingeniørarbejde i forbindelse med projektering af bærende konstruktioner i beton, stål, træ og fundering. Deltagelse i fagtilsyn inden for bygge- og anlægsarbejder.   Se 
livredder kundebetjening SSHer  Ældre & Sundhed pleje og omsorg af borger & rengøring.   Se 
IT Drift/support Undervisning af voksne Team- og personaleledelse Bevare roen/overblikket i kritiske situationer  IT Support IT Sikkerhed IT Drift Administrativ medarbejder Voksenundervisning   Se 
Stor erfaring med salg, service, råd og vejledning inden for kontormaskiner, radio og tv. Planlægning of leveringer, instruktion og opfølgning. Salgssuport, kundekontakt, forhandlerkontakt, annoncefremstilling Indgående forståelse for andres situa .... (Mere)  Lagerekspedition, telefonbetjening, vejledning - kundebetjening   Se 
Jeg er god til at beslutte, hvad der skal ske. Har arbejdet i mange perioder i Norge fra 1999. I Sverige i 2015. og 2 gange på grønland, hvor jeg i 1988 var i Narnortalik og her i 2016 i Hovedstaden Nuuk, hvor der bliver bygget ekstremt meget og der .... (Mere)  Helst som tømrer, men er klar til nye udfordringer   Se 
jeg kan arbejde i naturen, da jeg i 39 år har været i landbruget  Industri, kirkegårdsmedhjælper, landbrug   Se 
Har i 1 år arbejdet i gårdbutik/restaurant hvor jeg har lavet mad, bagt, serveret, fyldt op, gjort rent, vasket op. Salg. Har undervist i dansk, matematik, engelsk, hjemkundskab, idræt og svømning igennem 34 år.  Da jeg er pensioneret tjenestemand lærer, og stadig føler at jeg har mere at give, vil jeg gerne have et deltidsjob, 5-15 timer om ugen eller noget vikararbejde. Butik, restaurant, lektiehjælp, mentor, rengøring.   Se 
Med mine mere end 30 år i forsikringsbranchen har jeg bred erfaring indenfor forsikring salg/rådgivning. Vant til kundevendte opgaver. Dygtig til at lytte mig frem til kundens behov. Min tilgang til salg er fokuseret på produktegenskaber, brand og .... (Mere)  Forsikring - Salg - Kontor / administration   Se 
Jeg er bedst til reparation af elektroniske og elektriske produkter Jeg har primært arbejdet med underholdnings elektronik og mobiltelefoner. Jeg kan arbejde med mindre mekaniske enheder qua at jeg har repareret båndoptagere/videomaskiner og CD spi .... (Mere)  Reparations tekniker omkring elektroniske eller mekaniske produkter.   Se 
Undervisning i Talerteknik, brug af Mind-Map m.v. Jeg er bankuddannet og har specialiseret mig i undervisning af kolleger. Jeg holder gerne kurser/foredrag om salg og kundebetjening. Har været beskæftiget med pensionsrådgivning, boligrådgivning, f .... (Mere)  Undervisning, foredrag, konsulentbistand vedr. regnskab.   Se 
Skriftlig og mundtlig kommunikation. Korrespondance. Planlægning. Koordinering. Kundeservice.   Sprog: dansk, tysk og engelsk. Administrative opgaver som f.eks. kunde korrespondance, renskrivning, indtastning, dokumenthåndtering, kundeservice, receptionsopgaver, samt koordinering og planlægning.   Se 
iderigdom og problemløsning. at være motiverende. vedholdenhed med opfølgning på opgaver. hurtig situationsopfattelse. at være faglig orienteret og struktureret med vægt på teknisk udvikling ve .... (Mere)  Ingeniør, konstruktion, styrkeberegning, projektstyring, auto CAD, 3D Inventor, ME10, kvalitetsstyring efter ISO 9000.   Se 
- Korrespondance på dansk, engelsk og tysk - Postbehandling - ind- og udgående post (E-mail, breve og pakker) - Udarbejdelse og distribution af informationsmateriale - Telefonekspedition og -omstilling samt receptionsfunktion - Telefonisk rådgivn .... (Mere)  Jeg ønsker at arbejde som sekretær eller kontorassistent - gerne hvor min store interesse for forskellige IT-værktøjer udfordres.   Se 
Ledelse, Projektledelse, Udvikling, Outsourcing, Produktionsteknik,  Ledelse, Projektledelse, Udvikling, Outsourcing, Produktionsteknik, Konstruktion, Indkøb, Produktion   Se 
25 års erfaring med lagerarbejde. Gartneri, lager, produktion, fødevareproduktion: arbejder næsten fuldtid som vikar, men kunne godt tænke mig den helt rigtige faste ansættelse.   Lager. Produktion. Gaffeltruck.   Se 
Personaleledelse, Indkøb af større konsumvarer b-t-b og maskiner, Salg og slagsledelse, Opbygning af edb baseret logistiksystem. Idé udvikling, forretnings udvikling. Coaching. Problemløsning.  Udvikling, Ledelse, Projektledelse, Salgsledelse, Produktionsteknik, Indkøb, Produktion, Ingeniør, Undervisning, Bestyrelsesarbejde.   Se 
Koordination, coaching og indsamling, analyse og formidling af informationer. Interkulturelt og tværfagligt samarbejde.   Administration, projektarbejde, udvikling og pleje af medarbejdere.   Se 
  Tolkning, ledelse, bestyrelsesarbejde,   Se 
Analytisk, God til at få grupper til at arbejde sammen, samt at få en positiv indstilling,Rep. og vedligehold, Planlægge produktions flow  Produktions Ledelse, TPM / Lean Service og Vedligehold, Projekt Ledelse Planlægning   Se 
  Faglærer, underviser, voksenunderviser. AKT-funktion. Erhvervspædagog   Se 
- Daglig kontakt og forhandling med fragtmænd og speditører - Stor erfaring med modtagelse/opmærkning/plukning/pakning af varer til forsendelse i ind-/udland - Erfaring med kvalitetskontrol - Sikkerhedsarbejde - Service i højsæde - Stor .... (Mere)  Logistik - Lagerekspedient - Lagermedarbejder - Lagerforvalter - Lagerkoordinator - Indkøb   Se 
Årelang erfaring med bogholderi, almindeligt kontorarbejde og forskellige it-systemer fra både offentlig administration samt små og store virksomheder i meget forskellige brancher.   Allround kontorassistent, gerne i form af bogføring og afstemninger   Se 
Appear TV Headend vedligeholdelse og opbygning.  IT, Apple support. Elektronikudvikling.   Se 
Regnskab - økonomistyring - kommunikation - sprog.  Kommunikation - Økonomistyring - Bogholderi - kundekontakt. Evt. Korrespondance.   Se 
Telefonpasning, kundekontakt, renskrivning, korrekturlæsning.  Telefonpasning, brevskrivning, korrekturlæsning, indtastning i databaser, kundekontakt, diverse arbejdsopgaver, faglige som praktiske.   Se 
Jeg kan skabe resultater, gerne gennem forandringsprocesser. Har projektleder erfaring og erfaring med at få mange interessenter til at nå et fælles mål.  Ledelse, administration & økonomi Jeg er cand. merc. i regnskab og finansiering fra Syddansk Universitet, og har 12 års erfaring med ledelse og udvikling af medarbejdere og større organisationer. Jeg har stor erfaring med strategiudvikling og genn ....(Mere)   Se 
Personaleforhold, overenskomster, uddannelse, lønforhold og juridiske forhold  Arbejdsmiljø, OHSAS certificering og CSR  Planlægning, implementering og udviklingen af nye ideer, IT og andre muligheder  Skabe og udvikle netv .... (Mere)  HR, Human Resources, projekt / ledelse   Se 
Ledelse, ressourceallokering, mandskabsplanlægning, koordinering og formidling af forandringsledelse samt organisation, iværksætning og færdiggørelse. Jeg er bedst til at samle, motivere og få jobbet gjort. Samtidig kan jeg få de tilstedeværende res .... (Mere)  Ledelse, strategi, organisation og koordinering   Se 
Har mere end 30 års erfaring med både IT og Administration opnået i forskellige brancher. Er i besiddelse af høj stresstærskel og er viljestærk i udførelse af arbejdsopgaverne, og udfører opgaverne og udfordringerne i højt kvalitetsniveau. Arbejder m .... (Mere)  Forretningsorienteret IT / Administrativ person IT Administrator, IT Ansvarlig, IT Koordinator, IT Supporter, IT Chef / Leder, IT Projektleder, Kontor / Administration   Se 
 Stor erfaring i salg & eksport af teknisk komplekse anlæg og udstyr. Markedserfaring på olie, gas og off-shore, byggesektoren, marinebranchen, industri samt destruktion- & fiskerisektoren. Etablering, styring og udvikling af agent- og fo .... (Mere)  Søger stillinger indenfor teknisk salg og eksport, gerne med baggrund i maskinbranchen. Har stor erfaring fra destruktion- og fiskerisektoren, olie- & gasindustrien såvel fra byggeriet. Besidder ledelseserfaring fra salg og marketing.   Se 
Ejendomsudvikling, ejendomsadministration, selskabsadministration Erfaring fra Danmark, Tyskland, UK Sverige m.fl. Vurdering af ejendomme, vurdering af ejendomsporteføljer, investeringskalkuler Køb og salg af ejendomme, besigtigelser, gennemførels .... (Mere)  Projektledelse, Projektmedarbejder, Ejendomsudvikler, Asset Manager, Ejendomsadministrator, Konsulent, Vikar, Porteføljemanager, Rådgiver, Kreditmedarbejder   Se 
- Strategi og analyse - Ideudvikling og strukturering - Projektledelse og procesfacilitering - Planlægning, organisering og implementering   Søger primært job som projektleder, koordinator eller konsulent på udviklingsopgaver indenfor organisatoriske indsatsområder.   Se 
Klippe hæk og slå græs. Kan desuden gøre rent.  Vicevært eller ejendomsfunktionær. Rengøring.   Se 
Ledelse, Bogføring, Bemandingsplaner / arbejdstidsplanlægning, Strukturering af arbejdsgange, Optimering af processer, Controller.  Bogholder, Controller, Regnskabsmedarbejder, IT-medarbejder.   Se 
Organisatorisk: Er god til at strukturere, koordinere og sætte i værk. Ser løbende opfølgning som en vigtig del af samarbejdet. Udviklingsorienteret: Jeg er nysgerrig af natur og tænker "skævt og kreativt" i forhold til udvikling af muligheder og o .... (Mere)  Multimedie-, web og grafisk design, blæksprutte, planlægning og administrative og koordinerende opgaver, projektudvikling, event management og aktivitetsmedarbejder. Socialpædagogisk arbejde med rådgivning og vejledning ift. job- og uddannelse, integ ....(Mere)   Se 
Udarbejdelse af budgetter Udarbejdelse af estimater Dynamiske likviditetsprognoser Udarbejdelse af perioderegnskaber Koncernrapportering Udarbejdelse af analyser Kobling af strategi og regnskab Controlling Bogføring Bogføring i tysk datter .... (Mere)  Bogholder regnskabschef økonomichef   Se 
Packages - Process Systems, Piping Layout, Plant Layout, CIP Systems, VOC Systems, Combustion Engines, Auxiliary Power Plant Systems, Auxiliary Marine Systems, Auxiliary Refinery Systems, Auxiliary Pharmaceutical Systems Technical Safety - Active Fi .... (Mere)  Rør og pumpe systemer Kraftværker (Biomasse) Pharmaceutisk industri Olie og gas Skibsbygning   Se 
IT systemer og super bruger, planlægning, salg, indkøb, regnskab og bogføring  Administration, Indkøb, Salg, Ordre modtagelse, Kundebetjening, regnskabs assistent / medhjælp, lagerstyring og logistik, men I er velkommen til at komme med andre forslag. .   Se 
Ordre- og tilbudsbehandling, tilbudsudarbejdelse (opfølgning og konvertering til salg) kalkulering, indkøb, salg, logistik, lageropfølgning og planlægning af alle slags. Fakturering, kartoteksvedligehold etc med ERP/økonomisystem etc. fænomenal T .... (Mere)  Administration, Kontor, Marketing, Markedsføring, Planlægger, Teknisk salg,Teknisk supporter, Kunde supporter, IT supporter, Indkøb, salg, Logistik, Lager, Webshop, hjemmesider, koordinator, Produktion, Webadministrator. Lærer, Underviser.   Se 
Kan mange ting. Års Erfaring: Chauffør ca. 15 år Lager og logistik ca. 14 år  Letter lagerarbejde - Webmedarbejder   Se 
Jeg er uddannet Bygningssnedker og Modelsnedker. Orgelbygger og tømre har jeg også arbejdet som. Arbejdet mest på værksteder igennem 43 år,(8 år som leder) men har også kørt en del service. Jeg brænder for faglige udfordringer som også kan ses ig .... (Mere)  Snedker, Underviser, Værksteds assistent.   Se 
Forhandling og indgåelse af indkøbsaftaler. Leverandørsøgning. Logistik/lagerstyring. Vedligeholdelse af stamdata (EDB-mæssigt). Vedligeholdelse af certificeringer. Diverse kontoropgaver.  Indkøb, Logistik, Lager, Administration, Kontor.   Se 
god til at kabe og vedligeholde nætværk og har allerede et stort netværk i skibs og offshore vind kredse. Meget erfaren projekt leder, både til lange og korte projekter. I stand til at systematisere komplekse projekter. Deltaget i EU projekt med .... (Mere)  Afdelingsledelse, projektchef, projektledelse. teamleder   Se 
Installation og reparation af Workstation, servere, bærbare og printere. Server distribution. 1. og 2. level. Opsætning af IPhones, IPads. Support af brugere - via. Mail, TeamViewer, telefon samt On-site. Oprettelse af brugere i AD. Opsætning af Citr .... (Mere)  IT-Supporter IT-Konsulent IT-Medarbejder   Se 
Ledelsesudvikling samt forretning udvikling. God til at finde nye løsninger, samt effektivisering.  Ledelse, salgsledelse, distanceledelse, salg. Salgschef, regions / distriktschef.   Se 
Programmering, Support og fejlsøgning, Performanceoptimering, COBOL, XAL, Assembler, COMAL, C#, JAVA Udvikling af Elektronik Reparation af elektronik (ikke konsum) ofte uden dokumentation. Lagerarbejde  IT, Programmering og udvikling. Elektronik fejlsøgning, reparation og udvikling. Lagerarbejde.   Se 
 Administrative opgaver inkl. telefonpasning og besvarelse af mail. Kontering i debitor-/kreditor-/finansbogholderiet. Afstemninger af moms og bankkonti. Økonomisk indsigt og erfaren bruger af Microsoft, især Word og Excel.   Administrativ kontor, økonomi, bogholderi.   Se 
Strukturelle beregninger. Design og modellering.  Konstruktion Stål Komposit Ingeniør Skibsingeniør Maskiningeniør Bygningsingeniør Bygningskonstruktør   Se 
Lagerekspedition: forsendelse og afsendelse.  Lager og logistik, produktion, samt detailhandel.   Se 
Gode skriftlige kompetencer, sproglige opgaver, IT  Sekretæropgaver, oversættelse, rejseadministration, HR, lettere økonomiopgaver, udarbejdelse af præsentationer etc.   Se 
Anerkendende, Systematisk, Analyserende, Teamplayer, Lyttende, Vedholdende, Nærværende, Tillidsfuld, Respektfuld, Loyal, Engageret, Værdiskabende, Handlekraftig   Produktionschef, Fabrikschef, Produktionsdirektør, LEAN-manager, Forandringsleder, Change Manager, Kvalitetschef, Kvalitetsdirektør, HR-chef, HR-direktør, Rekrutteringskonsulent, Rekrutteringschef, Recearcher   Se 
Igennem mit arbejdsliv har jeg tilegnet mig kompetencer indenfor håndtering af administrative opgaver primært rettet mod erhvervskunder og har en bred viden indenfor blandt andet: * bogføring / afstemninger, * debitor- og kreditorbogholder, * v .... (Mere)  Min erhvervsmæssig fremtid skal indeholde et udfordrende og ambitiøst job, hvor jeg kan gøre brug af mine erfaringer indenfor administration og økonomi. Områder hvor jeg kan bidrage til en virksomhed og dens fremdrift i samarbejde med kollegaer er i ....(Mere)   Se 
Struktureret, systematisk, ansvarsbevidst, analytisk og vedholdende er sammen med fokus på højt serviceniveau, kvalitet, fleksibilitet, effektivitet og gode samarbejdsevner er nøgleord for mine stærkeste kompetencer.  IT-blæksprutte, Teknik, Service-Tekniker, Logistik (Lager, Truckcertifikat B.) Undervisning   Se 
få løst opgaverne så tidsplan holdes, kan klare flere løbende opgaver, rimelig rutineret i word og excel,  kundeservice, all round kontor, bogholderi,   Se 
Jeg har kompetencer inden for håndværk og industri, pedelarbejde, ejendoms service.  Håndværk og industri, maskinfører, ejendomsservice, pedel, skibsassistent, alt mulig mand.og meget andet..   Se 
skrive, bruge PC tal og skrivning  Inden for kontor og reception   Se 
Kundeservice: Jeg har evnen til at skabe en god kontakt til kunden og til at sende den rigtige mængde information ud på det rigtige tidspunkt. Administration: Registrering og behandling af tilmeldinger. Planlægning af undervisning og eksamen. Juri .... (Mere)  Kundekontakt Administration / sagsbehandling Kommunikation Koordinering / Logistik Konferencearrangementer Hjemmesider, indhold og opdatering   Se 
Jeg kan både arbejde selvstændigt og samarbejde i teams.  Pedel Gartner Anlægsgartner Brolægger Entrepenør køre jordvogn   Se 
IT-support, kontraktforhandling, forhandlerkontakt, bindeled mellem ledelse og teknik i bred forstand. Og en omhyggelig handyman.  IT-support. Systemadministration. IT-ansvarlig.   Se 
Mine største styrker er administrativt arbejde og kundebetjening. Administrativt arbejde har været en naturlig del af mit arbejdsliv. Jeg trives med rutine- og tasteopgaver. Kundebetjening defineret som kundeservice og vejledning. I kombinartion .... (Mere)  Kontor og administration, back-office medarbejder, intern medarbejder, kundeservice, mindre bogføringsopgaver   Se 
Jeg kan arbejde både selvstændigt og i grupper, da min erhvervserfarin har budt på mange forskellige udfordringer.  Landbrug, landbrugstekniker med erfaring som konsulent, kontrollør, indkøber, foderstof. Job relateret til landbrug og gerne med børn og unge mennesker. Som hjælper til børn, unge og handicappede.   Se 
Ideudvikle, problemløser, projektmedarbejder, tværfaglige opgaver  Administration, kontormedhjælper, "blæksprutte", informationsmateriale, grafik, møbelarkitekt, maskinsnedker   Se 
  undervisning, pædagogik, projektledelse   Se 
 10 års erfaring med administrativt arbejde Administration, koordinering, kundekontakt, kommunikation, kvalitetssikring, service Flair for IT. Skarp i Office-pakken Hurtig tillæring til nye administrative systemer   Med mine små 10 års karriere inden for administrationsarbejde i servicebranchen - offentlig administration har jeg stor erfaring i administrative opgaver, koordinering, kundebetjening, kommunikation, kvalitetssikring og service   Se 
Koordinering Planlægning Ledelse Overblik Have mange bolde i luften   Meget gerne maritimt evt. rederikontor samt HR, men er meget åben for alle typer jobs.   Se 
  Marketing, indkøb, logistik, events   Se 
Konstruktion og tegning af Layouts og tegninger til produktion (2D) Skrive/renskrive (tekniske) beskrivelser (Word) Kopierings og scanningsopgaver Taste opgaver i databaser samt vedligehold af disse Diverse Ad Hoc opgaver  Konstruktion og tegning af Layouts og tegninger til produktion (2D), Skrive / renskrive (tekniske) beskrivelser (Word) Blæksprutteopgaver indenfor kontor eller tegnestue Kopierings og scanningsopgaver Taste opgaver i databaser samt vedligehold af ....(Mere)   Se 
Teknisk salg, projektsalg, projektledelse, kunde relationer, rådgivning, undervisning, dokumentation, produktudvikling, kontraktforhandling, samarbejdsaftaler, servicekontrakter, indkøb, CRM  Teknisk salg, Projekt salg. Projekt ledelse. Internationalt salg.   Se 
Teamledelse God formidlings- og forhandlingsevne God til at sætte mig i andres sted og agere i forhold til det Stærk i logistik og planlægning Struktureret tilgang til opgaver Detaljeorienteret Godt overblik - også i pressede situationer   Køb og salg. Ledelse og Personale. Administration. Rådgivning / Vejledning. Events. Catering   Se 
Kendskab til mange brancher gør at jeg ka lave og gøre mange ting. Hænderne skruet rigtig på.  Pedel , ejendomme,gårdmand.. Montering i virksomhed , lagerarbejde, chauffør.   Se 
Budgettering Fakturering Kontraktforhandling Kostplanlægning Kundebetjening Kursusplanlægning Madanretning Madlavning, forberedelse af råvarer m.v. Menuplanlægning Ordrebehandling Organisationsudvikling Personaleledelse Varebestilling Va .... (Mere)  Koordinator: Hotel / konference. Indkøb ( assistent). Personaleledelse / konsulent, HR Køkkenleder. Administrativ medarbejder / kontor, lager, produktion.   Se 
Jeg er godt til at lytte og sætte mig ind i nye ting. Jer er lære nem.  Jeg søger job som ufaglært. Blomsterbutik. Handicaphjælper. Chauffør. Pædagogmedhjælper.   Se 
Elektroniktekniker, fejlfinding, reparation, Dokumentation, Logistik, Datasøgning, Analyse, Indstalation af hard og software på Linux og Windows systemer, Undervisning, Formidling af komplekst teknisk stof, Kommunikation, god til at sæte sig ind i ko .... (Mere)  Elektronik / umdervisning Medicoteknik Produktionsteknik IT   Se 
Jeg synes, at kommunikation er gatewayen til et langsigtet venskabsforhold, og jeg nyder at kommunikere, forhandle og skabe nye kontakter med alle mulige kunder over hele verden. Hvis du leder efter en serviceorienteret profil med en naturlig indvirk .... (Mere)  International marketing assistent Jeg kommer fra den multikulturelle ø Mauritius og har arbejdet de sidste fire år som eksport- og marketingassistent i et internationalt orienteret selskab i Rudkøbing. Mit arbejde bestod hovedsageligt i at kommunike ....(Mere)   Se 
DET JEG ER BEDST TIL - OVERORDNET RESUME: Jeg er specialist i fugt, skimmel og indeklima samt klimatilpasning. Jeg er desuden PRINCE2 certificeret projektleder. I min karriere har jeg blandt andet været ansat som: Rådgivende vvs- og ventilations .... (Mere)  DET JEG VIL GERNE ARBEJDE MED: Projektledelse Kvalitetssikring Huseftersyn Energimærkning Fugt og skimmel Klimatilpasning Projektering Kalkulationer Byggeledelse Bygherrerådgivning Kundens behov Forhandling Kont ....(Mere)   Se 
teknisk indkøb beholdningsmanagment/disposition lagerstyrning  teknisk indkøb, lager , produktion   Se 
Gode samarbejdsevner: Et positivt samarbejde er: At lytte og udvise respekt for andres holdninger og meninger. At give sin mening til kende. At kunne dele viden. At forstå , at alle har forskellige evner, og bruge det konstruktivt i samarbejdet. At .... (Mere)  Handicaphjælper, køkken / kantine, husassistent, pædagogisk arbejde i privatområdet, aktivitetsmedarbejder ældre / handicappede, blomsterbutik, dyrepasser.   Se 
Service og vedligehold indenfor for sygehussektoren, kommunale renseanlæg, vandværker, industri og kontor. Ledelseserfaring, byggemødeerfaring, leverandørkontakt Tavlebygning, styring, elektronik, el-diagram, kendskab til PLC, CTS, ADK, ABA, AIA, TV .... (Mere)  Servicetekniker, Teknisk Servicemedarbejder, Reparatør, IT-tekniker / supporter, Underviser.   Se 
Print montage.  Produktion, Lager, Rengøring, Elektroniks montage ja næsten alt har interesse.   Se 
Projektledelse og projektdeltagelse Økonomisk budget ansvarlig Koordinering og indkøb Samarbejde på tværs af faggrænser og organisationer Undervisning af medarbejdere og kursister Udarbejdelse af skriftligt oplæg og kursusmateriale Eksamensret .... (Mere)  IT Administration (server,LAN / WAN, software / hardware) IT undervisning IT konsulent   Se 
  Produktionsplanlægger - Produktionsforandring / optimering Strategisk- og operationel- indkøb - ERP-implementering og optimering   Se 
ordrebehandling - opfølgning af ordre - planlægning - produktions opfølgning - fakturering - booking af alm. varer.  Kontorassistent - kontormedhjælper   Se 
Mere end 25 års erfaring med kontorfaget Løn og HR - Lønbehandling - Ansættelse og afsked af personale - Fraværssamtaler - Fortolkning af overenskomster - Refusion i forbindelse med barsel, sygdom og fleksjob - Oprettelse og afsked af meda .... (Mere)  Løn og HR Bogholderi Reception Blæksprutte Administrativ medarbejder   Se 
Bogholderi generelt - forberedelse til revisor - rapportering Planlægning af logistik - ruteplanlægning - disponering vedrørende ind/udgående varer  Bogholderi af enhver art logistik   Se 
Telefonbetjening/gæstemodtagelse, booking, kundeservice, journal-/registreringsopgaver, indkøb, fakturakontrol/-betaling,  Receptionist, sekretær, kontormedhjælper, blæksprutte   Se 
Autocad tegning, udarbejdelse af tegningsmateriale, samt udarbejdelse af kalkulationer på baggrund af konstruktionsmateriale.  Teknisk konstruktion, indkøb, projektering indenfor maskin og byggebranchen,   Se 
Har i 10 år arbejdet med projekter fra ordren kommer ind, til varen bliver afsendt. Bl.a. tegne, indhentning af tilbud og udvælge, koordinere leveringstider, bestille dele og kontrollere priser. Jeg er vant til at operere med korte deadlines. Jeg k .... (Mere)  Jeg vil gerne arbejde som Teknisk assistent / designer. Helst indenfor maskinbranchen, men andet har også interesse.   Se 
Jeg kan: - hurtigt sætte mig ind i nye problemstillinger - arbejde systematisk og præcist - hurtigt lære at bruge nye IT-systemer  Registrering og godkendelse af bekæmpelsesmidler Anmeldelse af produkter til produktregistre og miljømyndigheder Andre administrative opgaver.   Se 
Ledelse af såvel ledere som medarbejdere Coaching/sparring, konflikthåndtering og mægling Problemløsning og forhandling Interpersonelle relationer At være nærværende, autentisk og skabe resultater - og i min alder - en masse andre ting! :-)  Overordnet vil jeg meget gerne arbejde med mennesker og ledelse. At få ting til at ske i et solidt og tillidsfuldt samarbejde - med fokus på, at glade og tilfredse medarbejdere afspejler sig tydeligt og positivt på bundlinien, når der kigges på virks ....(Mere)   Se 
  Konstruktion, udvikling af maskinelementer   Se 
Sælger/ administration/ reception/ indkøb/ varebestilling/ messedeltagelse HRM akademiuddannelse, alternativ behandling  Administration / salg / inkasso reception HRM assistent kunst, alternativ behandling   Se 
Bogholderi, debitor og kreditor. Generelle administrationsopgaver, kundeekspedition.   Kontorassistent, administrativ medarbejder, kontormedhjælper, receptionist, kundeservice, bogholder, taste medarbejder, blæksprutte mm,   Se 
Jeg har arbejdet med daglig bogføring af debitor, kreditor og Finans, fakturering, registreringsopgaver. Oprettelse og opdatering af kundekartotek, indtastning af data, personlig og telefonisk kontakt til kunder og leverandører, Varebestilling, posth .... (Mere)  Jeg vil gerne arbejde med administration,reception og kundeservice. Jeg er også interesseret i at arbejde med løn, da jeg ikke har erhvervserfaring indenfor området, er jeg interesseret i virksomhedspraktik eller løntilskud.   Se 
 Solid erfaring med design, process simulering og optimering af kemiske anlæg til vand, bioethanol, gas, fødevarer, papir, glas, el og proces industrien. Udarbejdelse af miljø rapporter for salgs projekter TA luft Identificere, specificere, be .... (Mere)  Projekt ingeniør Hamlet Protein A / S Procesingeniør, international projektledelse, gas, vand ,miljø   Se 
Med de mange tidsbegrænsede stillinger har jeg tilegnet mig så bred en erfaring, at jeg med kort varsel kan fungere i en næsten hvilken som helst stilling inden for økonomi. Jeg er rigtig god til at bruge BI og Excel i praksis og har min helt store .... (Mere)  Jeg søger et job inden for bogføring, regnskab, driftsøkonomi eller andet. Det vigtigste for mig er arbejdsglæden og muligheden for at bestride stillingen om 10 år. Jeg har fravalgt efterlønnen.   Se 
Implementering af nye løsninger. Design af databaser og interne applikationer, Projektledelse, Tage nye opgaver op.  Datamagement, Databaser, Analyser, Forsøg og test, IT, Applikationer til databaser, Ingeniør, Planlægning,   Se 
Erfaren leder der er vant til at have kontakt i hele Supply Chain kæden på alle niveauer. Har stor erfaring indenfor planlægning, disponering/operationelt indkøb, strategisk indkøb, lager og logistik.  Logistikchef Logistikkoordinator Indkøbschef Indkøber Strategisk Indkøber Projektleder Lagerchef Planlægningschef Planlægger Produktionsplanlægger   Se 
Service- og salgsminded back office, Personlig kontakt til eksisterende kunder, coaching af kolleger, teknisk forståelse  Kontorassistent, intern salgsassistent, bogholderiasistent, blæksprutte, indkøbsassistent   Se 
2017: Ansvar for journalisering i Acadre. Håndtering af emails og Excel regneark. Kundebetjening ved museum. Sekretær for 2 afdelingers overinspektør. Ansvaret for de daglige regnskabsfunktioner med bl. a. betaling af E-faktura med bogføring og fakt .... (Mere)  Administration, bogføring, budget- og regnskabsstyring, personaleadministration, kunde- og telefonbetjening.   Se 
Projektledelse, Program ledelse. Personaleledelse. Forandringsledelse. Project Management, Program Management. People management, Personnel management. Change management.  Program management, Projektledelse og Serviceleverance ledelse.   Se 
  - Administrative opgaver (kontorarbejde). - Butiksassistent i byggemarked.   Se 
Har 15 års undervisningserfaring på gymnasieniveau og 2 år på universitet. Beskæftiget mig med litterær oversættelse (bl.a. "Humanitas Christiana", side 153-188). Udarb. af artikler, (bl.a. "Den skånske forbindelse", Bornh. Saml. 2004) + medlemsblade .... (Mere)  Underviser, oversætter, interviewer, forsker, naturformidler   Se 
Customer IT Consultancy: IT Solution integration, 2nd. and 3rd. level support work as a team member or the main point of contact in Customer vs. Company relationsship. This includes beside Company SOPs, all required communications regarding provide .... (Mere)  IT System integration, 2nd., 3rd. level support and POC [Proof of Concept] related activities. As a Project, R / D. or System integration / support engineer, on a mission critical related assignments. I am currently looking for new opportunities, ....(Mere)   Se 
Planlægning og styring af lager og produktion Koordinering på tværs af organisationen Styring efter budgetter med månedlige opfølgninger Planlægning og styring af mandskabsdisponering Gennemførelse af forandringer Optimering og effektivis .... (Mere)  Et job med ledelseansvar, hvor jeg kan bruge min store viden og være med til at skabe resultater og et godt arbejdsmiljø for virksomheden.   Se 
Med en alsidig erfaring fra forskellige typer af virksomheder og jobs indenfor områderne logistik, indkøb og planlægning, ordrebehandling og masterdataadministration , har jeg opnået bredt kendskab til de mangeartede opgaver, der er i driften af en .... (Mere)  Logistik, planlægning, indkøb, definition af og vedligeholdelse af masterdata. Tekniske tekster, dokumentation, artikler og instruktioner Vedligeholdelse af hjemmesider og Facebooksider.   Se 
Min faglige kompetencer er meget brede. Kan lide at arbejde med tal og med mennesker. Jeg er rigtig god til at strukturere beslutninger og materiale. Som person er jeg en udpræget team-player - jeg kan både være den kreative, der kommer med nye idee .... (Mere)  Som underviser vil jeg gerne arbejde med de alternative unge, der ikke går den direkte vej. Som teknisk assistent / administrative jobfunktioner vil jeg gerne arbejde som generalist, hvor jeg kan bruge mine mange erfaringer. Indenfor salg og kommu ....(Mere)   Se 
Kvalitetssstyring Undervisning Formidling  Kvalitetsstyring GMP Formidling Undervisning   Se 
Er god til at huske, manuelle funktioner, Rigtig god til at hjælp andre når de mangler hjælp på job.   Produktionsarbejde, lager, syerske   Se 
Jeg er god til at tale med mennesker. Analysere og afdække problemstillinger og anspore samtalepartneren til selv at se løsningsmuligheder. Sagsfremstilling/beskrivelse  Jeg vil gerne arbejde på kontor, evt. omstilling / reception / piccoline. Er ikke kontoruddannet   Se 
Regnskabsudarbejdelse, revision, skat/selvangivelse, moms + afgifter, IT, økonomistyring og lønadministration samt selskabslovgivning  Regnskab / økonomi: - controller - regnskabschef - regnskabsansvarlig / bogholder - økonomi- / regnskabsmedarbejder   Se 
Problemknusning, nye metoder, implementering af IT, projektledelse, Indlevelse  IT, Organisation, misbrug   Se 
Med min erhvervsbaggrund har jeg opnået stor erfaring med salg og service. Planlægge og prioritere og følge op på budgetter og mål. Kasseopgørelse Fakturering, tilbud, indkøb   Kontor med lettere bogholderi. Administrativ medarbejder til lettere kontor opgaver Salg og service. Sælger, Kontor, Reception, Kantine, Servicemedarbejder. Tasteopgaver   Se 
Backup for sælgere Kvalitetsarbejde APV og opfølgning Udfærdigelse af vejledninger Produktions og lageroptimering Ad hoc opgaver   Kvalitetarbejde Arbejdsmiljø Kontormedarbejder Akademisk medarbejder Lean Tastearbejde   Se 
Faglige: Strukturering, LEAN, Formidling, Personkontakt, Forhandling, Analyse, Vejledning Rolletitler: Administrator, Specialist, Opstarter, Idéperson, Formidler, Afslutter   Overordnet vil jeg gerne arbejde indenfor administration og gerne med praktiske opgaver indlagt. Jeg trives bedst med mange forskellige, sideløbende opgaver, og er vant til at arbejde i et dynamisk miljø. Af natur er jeg vidensøgende og god til at ....(Mere)   Se 
Maskinbetjening og oplæring af nye medarbejdere.  Truckkørsel og lagerarbejde   Se 
Natur og udeliv; krible/krable, bål, vand, køkkenhave, skov Motorisk aktivitet, inde og ude. Kreativ på værkstedet; papir, maling, klip, træ  Erfaren pædagog der elsker udeliv Handicaphjælper Havearbejde Køkkenarbejde   Se 
Jeg har mange års erfaring som Salgschef, Key Account Manager og Business Development Manager. Mine hidtige jobfunktioner spænder fra løsnings salg, salgs ledelse, salgs strategi, IT rekruttering og IT rådgivning Har hjulpet virksomheder med Digital .... (Mere)  Salg og salgs ledelse, gerne inden for IT   Se 
Drive, motivere og udvikle et team. Skabe tillid og team-spirit,  Salgsledelse og udvikling af sælgerteam. Gerne autobranchen eller anden form for franchise netværk. Vikariat kontor call center el .lign. .   Se 
  kontor, reception, køkkenmedhjælper men er frisk på andre arbejdsområder   Se 
LEAN Six Sigma Green Belt-certificeret (1998) Industriens LEAN kørekort, 4 moduler (2016) (Har arbejdet med disse værktøjer gennem de sidste 15 år ifm arbejde som koordinator) Maskinoperatør Truck-certifikat B   Fremadrettet ser jeg mig selv i en virksomhed hvor jeg kan bruge mine kompetencer i en industriel produktion. Jeg er meget LEAN orienteret og forstår at anvende det i praksis og jeg er god til forståelse af tegninger og diagrammer. Vil også gerne ar ....(Mere)   Se 
Organisation, ansættelser, kontor arbejde, samt salg  Deltid inden for kontor, salg og service   Se 
God til skriftlig kommunikation  Korrekturlæsning Tekstskrivning Support Andet kommunikationarbejde   Se 
Mange km på speedometeret endnu. Fokus på økonomi- og likviditetsstyring, budgetter, rapportering til bestyrelse, direkton, pengeinstitut etc. - Procesoptimering, for- og efterkalkulationer, KPI´er, alt bogføring, EXCEL, C5, NAV16, tysk, engelsk.  Regnskabschef, controller, bogholder - også projektansættelse, interim, interim management eller freelance. Se også min LinkedIn profil: www.linkedin.com / in / ulrikolsen.   Se 
kundekontakt face to face - via telefon - mail. Ledelseserfaring -  "blæksprutte" på kontor eller lignende - kommunikation / vejleder -   Se 
Jeg kan få tingene til at fungere, så IT virkelig kan understøtte forretningen. Har mange års erfaring med drift, sikkerhed, netværk og infrastruktur generelt. Jeg befinder mig rigtig godt som leder af en mindre afdeling/team, hvor jeg er meget obser .... (Mere)  Jeg vil gerne arbejde med IT - så bredt - og med så mange berøringsflader - som muligt. Gerne med IT drift, infrastruktur, netværk, support, IT indkøb osv. Også gerne som leder / teamleder for en mindre afdeling.   Se 
Jeg er innovativ, proaktiv, målrettet og relations skabende Jeg kan lide at have medindflydelse og bygge pipelinen op. Det motiverer mig og giver et naturligt overskud, som jeg aktivt bruger gennem hele værdikæden til rådgivning og udvikling af kva .... (Mere)  Account Manager, Food, detail, B2b, B2c, New Bizz Jeg arbejder med kulturafstemt kommunikation, segmentering og målgruppevalg indenfor markedsføring .   Se 
arbejdet som dagplejer, pædagogmedhjælper, butik, fabrik, lodde og montage,  børn og unge, mennesker, fabrik, forretning   Se 
Jeg er uddannet socialpædagog og har i mange år arbejdet med personale ledelse og special pædagogik. Inden jeg gik den vej, er jeg uddannet smed, og har arbejdet nogle år som sådan. Jeg har stor erfaring med: - At samarbejde og kommunikere med man .... (Mere)  pædagogik, undervisning, ledelse, handel   Se 
Chauffør - se uddannelser/kurser for uddybning.  Lager og logistik, fabriksarbejde, produktion, truckkørsel, chauffør   Se 
Operationel indkøb og disponering af kørsel Konkret sagsbehandling og kunderådgivning indenfor offentlig myndighed Gode dokumentations- og formuleringsevner God til at tilegne mig viden, for at kunne udføre arbejdet Har et solidt kendskab .... (Mere)  Operationel indkøb - Transport disponering - Sagsbehandling og kunderådgivning   Se 
Sprog, formulering, analyse, dialog, samatle terapi., undervsining, pædagogisk arbejde under udførelse af psykolog og mentor opgaver  Lærer, støttelærer, mentor, psykologisk konsulent, coach   Se 
Indkøb, lagerstyring, it, økonomi og produktionsplanlægning. Jeg har i mange år arbejdet med alle de ovennævnte funktioner og i perioder på samme tid. På baggrund af dette, har jeg udviklet et solidt overblik over flowet i en virksomhed, samt fået .... (Mere)  Indkøb, lagerstyring, produktionsplanlægning, bogholderi og / eller it   Se 
Jeg er HR generalist med en pragmatisk og forretningsmæssig tilgang til HR. Mine hovedkompetencer er ledelse og læring, som situationsbestemt bringes i spil i både organisatoriske og individuelle effektivitets- og udviklingsaktiviteter. Mange års e .... (Mere)  HR ansvarlig i SM virksomheder. Senior HR BP i global virksomhed. Projektledelse (organisations eller HR projekter) Generel ledelsesfunktion (admin. chef, direktions ass, Business Support Chef eller lign.) i SM virksomheder.   Se 
Med stort drive er det en helt særlig glæde man opnår ved at hjælpe mennesker op at stå igen. Jeg tro ved at bruge naturen, kan man vække glemte sanser, ikke mindst gennem faglige historie og fortællingens kraft. ved at bruge åndedræts øvelse teknik .... (Mere)  Naturvejledning. natur konsulent & Terapeut. Rådgivning & Coaching.   Se 
Finans-, debitor, og kreditorbogføring Fakturering, rykkere E-indkomst løn Moms Mdr. afstemninger / balancer Betaling i netbank Indrapportering til årsrapport / revisor Bolig administration Reception/ telefon Ansøgning om tilskud ved Kommun .... (Mere)  Topmotiveret bogholder   Se 
Arbejde med vagtplanlægning Rehabilitering af senhjerneskadede. Aktiv indenfor forskellige sportsgrene. Forskellige former for kreative fag.  Aktivitetcentermedarbejder Kantinemedarbejder Lager Produktion   Se 
Jeg er ansat i indkøbsafdelingen, hvor jeg har et bredt produktsortiment, som spænder fra el-artikler, teknisk indkøb og indkøb efter tegning. Jeg har deltaget i forhandling af rammeaftaler samt kontrakter. Jeg har ligeledes deltaget i outsourcing. J .... (Mere)  Operationelt indkøb   Se 
Lede.Strukturere opgaver, for at komme i mål.  Administration, ledelse, planlægning, undervisning, projekter Baseret på deltid, aftalte perioder eller faste ugedage.   Se 
Erfaring med vareflow fra leverandøre til slutkunde. Har styr på min LEAN-værktøjskasse Har arbejdet meget med informations flowet. Erfaring med projektledelse  Operationel excellence. Har erfaringen med procesoptimering fra leverandør til slut-kunde. LEAN / Supply Chain. Brænder for at arbejde med proces-optimering. Både i produktionen, men også de administrative processer.   Se 
Kvalifikationer og spidskompetancer indenfor ledelse, teknik, teknisk salg, laboratorie og reklamationsbehandling.  Ledelse af medarbejderkategorierne teknikere, faglærte, lærlinge og specialarbejdere indenfor fagområderne metalkonstruktioner, mekanik, hydraulik, pneumatik, el samt vandrensning, slambehandling, vaccumsugning og spuling.   Se 
Ordremodtagelse med kundekontakt, registrering og opfølgning, forsendelse og korrespondance på tysk og engelsk Salg Telefonomstilling   Kontorassistent   Se 
Projektansvarlig Teknisk support og produktudvikling Mange forskellige typer byggeopgaver Byggepladsansvarlig Tilbud og kalkulation Produktion, beregning og salg Rejse- og forhandlingsvant i Tyskland Anden udlandserfaring (Letland  Bygningsingeniør Bygge- eller projektleder inden for alm. byggeri i alle størrelsesordner. Gerne nøglefærdigt byggeri i hoved- eller totalentreprise, men også andet har interesse (f.eks. typehuse). Har særligt kendskab til alt omkring byggeri i ....(Mere)   Se 
Lagerarbejde, manuel lagerstyring Maskinarbejde, smedearbejde   Jern- og metalarbejder, lagerarbejder   Se 
I mange år har jeg arbejdet med international handel, herunder indkøb og salg inden for mange forskellige brancher. Forhandling på alle niveauer, rejser over hele verden samt ledelse af mange motiverede medarbejdere har gjort mit arbejdsliv utroligt .... (Mere)  Jeg vil gerne arbejde med salg og / eller indkøb, gerne internationalt, da det er det jeg primært har beskæftiget mig med i hele min karriere, og her mine erfaringer virkelig kan komme min arbejdsgiver til gode. Det er væsentligt for mig, at et job e ....(Mere)   Se 
Værkfører CNC programmør (CAM) CNC- og CAM-programmering Komplicerede forme i 3D (fx æggebakker, autodele og maskindele) Programmering af 5-akslede CNC-maskiner Optimering af CNC-processer (tid / metode) Bestemmelse og anvendelse af .... (Mere)  Arbejde med CAD / CAM og / CNC Robotprogrammering on / off-line. Også ledelse kunne være en mulighed. Job på fuld tid ønskes.   Se 
Omstilling, kundeservice posthåndtering biblioteksfunktioner arkivering  Kontormedhjælper / reception / alt-mulig pige   Se 
Rådgivning af kunder og virksomheder Bogføring, regnskab Tekstforfatter Investering Markedsføring Operatør i mejeribranchen Selvstændig erhvervsdrivende   Gerne inden for bank / forsikring / realkreditinstitut / privat virksomhed   Se 
Ledelse, personaleledelse Overordnet økonomisk ansvar Krisestyring/Coaching Undervisning / instruktion: Vinter/arktisk overlevelse, ovelevelse på havet Samarbejde med op til 17 nationaliteter samtidig Sikkerhed (Forsvarets Flyvesikkerhedsinspekt .... (Mere)  Jeg kunne forestille mig bestyrelsesarbejde / administrerende direktør. Konsulenvirksomhed - jeg har eget firma - http: / / www.ankersteen.dk / . Personaleledelse, undervisning, sikkerhed, kvalitetskontrol - men jeg er meget åben over for nye udford ....(Mere)   Se 
Administration Bogholderi Lønningsregnskab Kundekontakt   Gerne i en mindre virksomhed med kundekontakt og afvekslende opgaver   Se 
Markedsorienteret leder med bred erfaring og gode resultater inden for: Projektledelse Produktion Kvalitetsledelse Internationale projekter Leder af udviklingsafdeling Selvstændig konsulentvirksomhed Leder af forandringer af for eksempel IT e .... (Mere)  Min store erfaring indenfor kvalitetsstyring / Kvalitetsledelse gør at dette er meget attraktivt. Jeg søger udfordringer, hvor jeg kan bruge mine analytiske evner som leder af forandringer. Ledelse af tværorganisatoriske projekter med elem ....(Mere)   Se 
Bager Merkonom i regnskabsvæsen Dansk Supermarkeds interne lederuddannelse   Bager Afdelingschef   Se 
Har flair for praktisk arbejde inden for pleje og vedligehold af grønne områder. Håndarbejdslærer: jeg kan væve og sy Tekstildesigner: kan planlægge opgaver og arbejde med ideudvikling Pædagogisk. Kan håndtere ikke voldelige klienter Sygehjælper: .... (Mere)  Inden for det grønne område. Kreativt værksted gerne med vævning. kreativt tekstilarbejde Producere tekstile produkter   Se 
Vedligeholdelse og reparation af nødstrømsanlæg, UPS Kørekort: B, C, D, E + certifikat til gaffeltruck B Kørt lastbil med anhænger, bus, gaffeltruck i mange år   Oprindelig er jeg uddannet automekaniker, men læste derefter til maskinist. Efterfølgende uddannet som elkraftmekaniker i Forsvaret. I mange år var jeg leder af et maskinværksted, hvor det især var spændende med de nye opgaver hver dag - flysikkerhed ....(Mere)   Se 
Som selvstændig erhvervsdrivende / medarbejdende hustru har jeg gennem mange år arbejdet med kundebetjening, bogholderi og forsendelse. Herudover har jeg arbejdet i storkøkkener, på fabrik, i butik og på et skolebibliotek.  Fremover kunne jeg forestille mig at arbejde inden for madlavning, produktion, lager, kontormedhjælp, som "madmor".   Se 
Jeg er uddannet børnehavepædagog og har i mange år arbejdet med børn, herunder børn med handicaps. Udviklingshæmmede børn og voksne har også været en del af mit arbejde - et arbejde, jeg har været utroligt glad for. At opnå resultater ved at skabe ro .... (Mere)  Fremover kunne jeg forestille mig at arbejde med udviklingshæmmede voksne eller med udeboende børn og unge og på værksteder for udviklingshæmmede   Se 
Værkstedsassistent, udviklingshæmmede Hjemmevejleder, udviklingshæmmede Undervisning Kok / madlavning Servering Ledelse Oprindelig er jeg uddannet kok, men har i mange år arbejdet inden for restaurationsbranche og detailhandel med hhv. ledelse, .... (Mere)  mit ønskejob kunne fx. være, at arbejde som værkstedsassistent, med udviklingshæmmede voksne og unge, med undervisning på produktionshøjskole, i køkken eller på et lager / produktion / telefonbetjening / receptionist. Ønsker fuldtidsjob eller vikar- ....(Mere)   Se 
Som uddannet kontorassistent har jeg bl.a. arbejdet med kundekontakt, administrative opgaver og inkasso. Det er vigtigt for mig at have kontakt med mange forskellige slags mennesker, og jeg er god til at samarbejde til alle sider. Jeg brænder for mit .... (Mere)  Skolesekretær. Sagsbehandler. Jobkonsulent. Administrativt job   Se 
I mange år har jeg arbejdet med produktion og indkøb indenfor elektronik. Som produktions- og indkøbschef: Produktions- og indkøbsplanlægning, fakturakontrol Som logistikmedarbejder: Lagerbindinger, vareflow, kvalitetsstyring / kvalitetssikring Ro .... (Mere)  Jeg kunne forestille mig at arbejde med logistik og / eller indkøb i videste forstand.   Se 
All-round kontorarbejde. God til at drage omsorg for børn.  Kontorassistent Pædagogmedhjælper Graver   Se 
Korrespondance både tysk og engelsk. Kunde-telefonbetjening. Ordrebehandling. Lettere bogholderifunktioner. Udfyldelse af forsendelsesdokumenter, kørselsplanlægning  Kontorassistent all-round Blækspruttefunktion   Se 
Salgserfaring. Projektarbejder. Økonomisk rådgivning. Ledelseserfaring med op til 5 medarbejdere, herunder medarbejdersamtaler og coaching. Erfaring indenfor import og export. Kørekort i kategorierne A, B, C, BE, CE.  Bank. Realkreditinstitut. Ejendomsmægler / -formidler. Projektarbejder. Ledelse. Økonomisk rådgivning. Bankmægling. Leasingselskaber.   Se 
Har arbejdet som grafiker i over 35 år, civil, aviser, skilte, web. De sidste 15 med kundekontakt/salg.  Medie(tryk og web) og salg, meget gerne med kundekontakt.   Se 
Ledelse: Jeg har især arbejdet med organisationsudvikling, personaleledelse, kompetence-udvikling og processer, for såvel stabsfunktioner (support) som for produktionsenheder (installation og service). Jeg har haft budgetansvar på op til 58 mill.kr. .... (Mere)  Jeg søger job som leder, projektleder, projektchef, kvalitets- / procesansvarlig, produktionsleder / -chef eller andet hvor jeg kan bruge mine analytiske og systematiske evner. Jobbet må gerne være i et teknisk miljø, men det er ikke et krav. Jeg øn ....(Mere)   Se 
Oprindelig er jeg uddannet som omsorgspædagog og har i den forbindelse arbejdet med fysisk og psykisk handicappede, psykiatriske klienter, herunder gråzonetilfælde, fx misbrugere. Jeg har været primus motor i opbygningen af en organisation med 3 bofæ .... (Mere)  Fremover kunne jeg forestille mig et job inden for problemknusning, herunder fx projektarbejde, arbejde med misbrugere, afvigere ell.l. Psykiatri + fysisk og psykisk udviklingshæmmede   Se 
IT Tekniker, IKT Konsulent, Webmaster, Webredaktør - Hjemmesider - Websider i JOOMLA. Smartphone, Tablets, installering af Apps.: Android + iPhone - iPad (OS), Undervisning i Office-2010/2013 pakken, Adobe CS6 pakken   IT Webmaster, Webredaktør, JOOMLA CMS Underviser og Installering af Apps. i Android + OS til iPhone - iPad, Office-2010 / 2013 Undervisning af personer med funktionsnedsættelse Projektansættelse, kortere eller længere varighed. Deltids- eller fuld ....(Mere)   Se 
Bogholderi og skatteregnskab for mindre virksomheder.  Bogholderi,regnskab,registrering. Privat og offentlig. Gerne på nedsat tid 20-30 timer / uge. Meget gerne i mindre virksomhed.   Se 
Oprindelig er jeg bankuddannet og arbejdede i nogle år som bankassistent. Herefter blev jeg ansat all round-medarbejder inden for kommunal administration, herunder told og skat. I mange år har jeg været selvstændig erhvervsdrivende (import / eksport) .... (Mere)  Administrativt arbejde, gerne omfattende kundebetjening i videste forstand, regnskab Jeg er interesseret i deltidsarbejde, fx 10 - 15 timer om ugen.Også gerne vikariat.   Se 
Koncernleder: koncern med 30 afdelinger fordelt over Europa, USA, Japan Afdelingsleder: Op til 20 medarbejdere Teamleder: Op til 50 deltagere Gruppeleder for tværorganisatoriske grupper: Microsoft Infrastruktur og Intranet Projektleder: Implement .... (Mere)  HR, Ledelse, IT Leder, Personale udvikling, Projektledelse   Se 
Murer: Pudsning Fliseopsætning Gulvlægning Opsætning af murværk Bygning af typehuse Fugning Tømrerarbejde: Pålægning af tag Opsætning af lofter Isætning af vinduer Opsætning af køkkener Selvstændig erhvervsdrivende: Byggef .... (Mere)  Pasning af grønne områder, opsynsmand i videste forstand, altmuligmand   Se 
Besidder godt købmandskab Ser muligheder frem for begrænsninger Resultatorienteret Praktisk anlagt Arbejder med overordnede mål, men kan også gå i detaljen Har altid været involveret i frivilligt foreningsarbejder som udøver- træner og leder. .... (Mere)  Indkøb Intern sælger Produktionsplanlægning Driftsledelse Logistik   Se 
Jeg er uddannet Speditør, Sosuhjælper og Sundhedsservicesekretær. Jeg kan lide at strukturere, planlægge,servicere og organisere. Jeg er god til at prioritere og have overblik. Iøvrigt focusere jeg på et godt kollegaskab og samarbejde.At få nye i .... (Mere)  Jeg vil gerne arbejde med patientregistering, indkaldelse og servicering af patienter. Desuden vil jeg gerne arbejde med et bredt spektrum af forskellige opgaver. Samt vil jeg særdeles gerne have medindflydelse på hverdagen.   Se 
Personaleadministration, forandringsledelse. Forhandle, sælge og købe Undervise i IT, personalevilkår, mission og vission. Er en solid "handyman"  HR Sælger, indkøber Underviser Kundebetjening Teknisk service   Se 
 Virksomheders sociale engagement/Corporate social responsibility Supply chain/logistics/marketing analyser Master production planning Transport logistics Communication & networking  Corporate social responsibility - Virksomheders sociale engagement Marketing . Logistik . supply chain. Ønskes en stilling som: Marketingkoordinator -medarbejder Supply Chain-, logistik-, transportkonsulent. SC / logistik eller marketing analyst ....(Mere)   Se 
jeg har kendskab til metalområdet primært indenfor produktin af plast og rustfri emner.jeg har 14års erfaring.  lager,montage,cnc,   Se 
-vant til at servicere kunder pr tlf. såvel som mine kollegaer indenfor forskellige opgaver, dette er absolut en af mine spidskompetancer. -vant til at handle(indkøb og salg) af varer  all-around kontorarbejde, kundemedarbejder, reception   Se 
Div. administrative opgaver, sagsbehandling, telefonbetjening. Er vant til - og god til - at omgås mennesker.   Kontor - administration. Evt. produktion   Se 
Erfaring med ledelse af et kompliceret samarbejde mellem medarbejdergrupper med vidt forskellige forudsætninger og kvalifikationer. Styring af indkøb og rammeaftaler inden for elektronik og mekanik. Udvælgelse og auditering af leverandører og unde .... (Mere)  Projektleder, projektkoordinator, indkøbe, opfølger   Se 
Uddannet er jeg som Butiksassistent, har drevet egen købmandsbutik i mange år,i 5 år telefonagent i et af Europas største postordrefirmaer og i samme firma teamleder i 16 å r.Det sidste halve år i personaleafdelingen, samtidig med at jeg var teamled .... (Mere)  Helst fuldtidsjob som : Kontormedhjælper Butiksassistent(også cafeteria) Salg og Service i samarbejde med et team Receptionist Lagermedarbejder Administration Blækspruttejob udviklingshæmmede mennesker / børn   Se 
Skriftlig og mundtlig kommunikation, IT på brugerniveau, dansk retskrivning og korrekturlæsning, skrivearbejde, bogholderi, kundekontakt  Kontor, sekretær, bogholderi, reception, alt adm. arbejde   Se 
Afdelingschef Virksomhedsopkøb Afdelingsleder Medarbejderudviklingssamtaler (MUS) Kundepleje Opsøgende salg Reklamationer Udarbejdelse af arbejdsplaner Ansættelse og afskedigelse Deltagelse i overenskomstforhandlinger Udfærdigelse af bud .... (Mere)  Arbejdsleder, Kundechef, Salgsleder, Salg   Se 
Projektledelse  Projektledelse, teleekspert, undervisning, support, kvalitet   Se 
Undervisning i matematik - fysik - kemi - IT, kontoropgaver, programudvikler, evaluator, supervision  Undervisning Kontorarbejde Foredragsholder Programudvikling Rådgiver   Se 
  Projektleder, projektassistent. Tolk og oversætter dansk -polsk, polsk -dansk. Fritidsfotograf. Adobe Photoshop, Lightroom bruger, underviser.   Se 
EUC-Syd 2005-2009, Sønderborg kommune CNC-Teniker Specialundervisnng, Undervise på små hold. Truckcertifcat EUC-Syd Aabenraa 2005.  CNC-operatør / CNC-tekniker Truckfører Lærer Underviser   Se 
Jeg er meget dygtig til at undervise. Mit modersmål er engelsk. Jeg har stor erfaring indenfor kvalitetssikring og procesoptimering.  Voksen undervisning - gerne IT (PC-Kørekort, MS Project), engelsk, kvalitetssikring mm. IT Administrator IT Brugersupporter   Se 
Med kort oplæringsperiode kan jeg det meste.  Lager, Træindustri, udendørsarbejde.   Se 
Lager/logistik Har erfaring med de fleste håndværk  Lager - Transport - Servicemedarbejder   Se 
Jeg har mange kompetencer bl.a.: God kontakt til kunder/patienter - kontor- og bogholderiarbejde - salg og indkøb - produktrådgivning - afregning (kunder/vognmænd) - styring af stykgods import export Tyskland - ordrebehandling. Foreningsarbejde: .... (Mere)  Kontor: indkøb, salg, diverse afregninger. Forretning: produktrådgivning, god salg og service Bogholderi: Styring af debitor og kreditorbogholderi, lønningsbogholderi Tandklinikassistent.   Se 
Arbejde målrettet Tale med kunder   Bygningskonstruktør Teknisk designer Teknisk assistent   Se 
Være ideudvikler og igansætter for nye tiltage inden for beskæftigelses området der bringer ledige i arbejde, afklaring eller uddannelse. Kortest mulig vej tilbage til selvforsøgelse. Ingen er håbløse.Motivationsarbejde i teori og praksis det er jeg .... (Mere)  Kunne være inden for beskæftigelses området som vejleder-Jobkonsulent-undervisning- Virksomhedskonsulent. Det kunne også være som projektleder som anden aktør inden for beskæftigelses området med at de ledige kommer tilbage til arbejdsmarkedet. Kunn ....(Mere)   Se 
Jeg kan varetage alt indenfor helhedspleje af klienter og patienter, indenfor mit kompetanceområde. Undervise kollegaer og elever samt praktikvejleder for Sosuhjælper. Har været gruppelederafløser.  Social og sundhedsassisten / lægesekretær indenfor Sygehuse, Lægepraksis, Speciallæger, Ambulatorier, Privatklinikker og Privathospitaler. (Søger fleksjob på ca. 20 timer med skånehensyn.)   Se 
Har stor erfaring som arbejdsleder. Sætte mig hurtig ind i nye arbejdsområder eller problemer er meget fleksibel. God til at motivere,dem jeg skal samarbejde med. Stor erfaring fra andre lande, har arbejdet i udlandet i ca.15 år. Føler ,at j .... (Mere)  Skofabrik,har arbejdet med skoproduktion i 25 år. Har meget erfaring i skoproduktion som leder i produktion.   Se 
En medarbejder der er ansvarsbevidst og har en praktisk/logisk tilgang til opgaver, som er målrettet og har stor tålmodighed i arbejdssituationer der involverer projekter og kunder. Som også har repareret onsite i tæt dialog med danske, tyske og fran .... (Mere)  Bredbånds teknologier. IT og netværk, Produktion og processteknik Teknik af enhver art.   Se 
Ingeniøruddannelse og over 30 års erfaring i opførelse af: 1. Enfamiliehuse 2. Hoteller 3. Fritidscentre. 4. m.m.i Danmark og Tyskland  Byggebranchen   Se 
Indretning, om- og tilbygning, tilsyn m.m.  Deltid som "blæksprutte" på arkitekstegnestue eller lignende   Se 
alt forefaldende lagerarbejde: plukning, pakning, fakturering, advisering, flytning, oprettelser, modtagelse, forsendelse, håndtering, afregning, disp. af lager og transporter, kasseafstemning, valutasalg, tilbud, transportdokumenter, alt forefaldend .... (Mere)  afløserjob, vikariat, tidsbegrænset arbejde, afregning, lagerarbejde, virke i fremstillingsvirksomhed, alm. kontorarbejde eller en blanding af flere. Im- eller eksportvirksomhed. Jeg kan også se mig arbejde med f. eks. ældre medborgere f.eks. på et p ....(Mere)   Se 
Udlært i reservedelsbranchen - auto, i 25 år lastvogne med både salg og indkøb reservedele og tilbehør, sidste job telefonsalg reservedele til lastvogne, trailer,tilbehør, værktøj sikkerhedsudstyr. God til kundeservice - god teknisk forståelse. .... (Mere)  Lager - Indkøb - Kundesalg via telefon.   Se 
Arbejder struktureret Træffe beslutninger Overblik Personalepleje Ansættelse og afskedigelser Arbejde med målsætning og målopfølgelse Personaleudvikling Planlægning Samarbejde på flere forskellige niveuaer Daglig arbejdsledelse Opsø .... (Mere)  Jobkonsulent, Virksomhedskonsulent, HR medarbejder, Ledelse, eller ?? Mit mål med mit nye job er at være med til at gøre en forskel og skabe gode resultater. Mine ønsker til et job er primært et ønske om at arbejde med mennesker, udfordrende opga ....(Mere)   Se 
Erhvervskompetencer Ledelse; 20 års ledelseserfaring Ledelse af op til 54 produktions/lager medarbejdere Ledelse af teknikere Ledelse af Færdigvare lager Ledelse af Halvfabrikata lager Ledelse af serie produktionen Ledelse af prototyp .... (Mere)  Produktionsledelse, produktionsteknik, Ledelse, Lager og logistik, HR, Ledelse af Vedligehold og vedligeholdstekniker, Ledelse af service og servicetekniker,   Se 
Er god til at arbejde med mine hænder.  Lagerekspedient,butik,praktisk arbejde.   Se 
Lagerarbejde og truck kørsel.  Lagerarbejde truck kørsel vedligholdelses arbejde jord og beton arbejde   Se 
Teknisk salg med vægt på at opfylde kundens ønsker og behov. Sikre rettidig leverancer ved opfølgning i produktionen. Projektledelse inkl. nødvendige beregninger og tegningsarbejde. Indkøbserfaring inkl. entrering af underleverandører. Samar .... (Mere)  Projektleder. Konstruktion af bygnings- og stålkonstruktioner. Teknisk salg og indkøb.   Se 
God til at arbejde med økonomi, regnskab. Har i mit sidste job været eneste ansatte administrative medarbejder, hvilket índebar at jeg udførte alle opgaver der følger med, så som finanse, ordre, kort sagt blæksprutte.  Kontor, økonomi, alt indenfor kontor Pædagogmedhjælper Postbud   Se 
planlægge et transportforløb, Transportsalg, kundekontakt, edb på brugerniveau, Engelsk, Tysk, Dansk,  Spedition, Logistik, Salgssupport, administration o s v   Se 
Har 25 år erfaring inden for salg og butik Er god til at sælge, tale med mennesker. Har 14 år erfaring inden for tjener jobbet  Vil gerne have et sælger job, eller job i butik, eller i reception på et hotel   Se 
Maskinbetjening,Rengøring,Samarbejde,god til at sammenholder et arbejdshold.  Jeg er fabriksarbejder,og vil gerne arbejde på en eller anden fabrik,feks.danfoss,linak,JF,eller andet.   Se 
Jeg er god til planlæggelse og logistikopgaver, god til at bevare overblikket og planlægge uforusete ting ind, så de lykkedes.  Planlægnings og logistik opgaver, ledelse,indkøb,salg,assuradøropgaver   Se 
Et par af mine kernekompetencer er kreativitet og udvikling så markedsanalyser og udstillinger, er for mig 2 utroligt spændende arbejdsopgaver, som andre gerne går uden om, men som jeg ser som en udfordring og en spændende opgave. Mine personlige ko .... (Mere)  Administration, kontor, kontormedhjælper, biblioteksmedhjkælper, undervisningsassistent   Se 
Jeg er bedst til at varetage jobs, hvor der indgår meget kommunikation,- jobs der kræver selvstændighed og hvor der indgår bl.a service. Administration Udarbejdelse af vagtplaner Telefon/kundebetjening Markedsføringsopgaver, fx. udka .... (Mere)  Receptionist Salgsassistent Konsulent   Se 
God til mad-god til at lytte til/ støtte personer med problemer. Elsker at præstere et godt stykke håndværk i småtingsafdelingen.  Industri-håndværk-serviceområder-personpleje-børn og unge   Se 
Jeg har en god forståelse og indlevelses evne hvad angår mennesker. Har en pædagogisk grunduddannelse og har arbejdet en del inden for børneinstitutioner, som jeg er god til. Arbejder meget struktureret og har flair for tal.  Pædagogmedhjælper - kontormnedhjælper / assistent - klinikassistent - receptionist   Se 
Har arbejdet som bogholder/kontorassistent i mange år. Har kendskab til de fleste funktioner i bogholderiet og haft ansvar herfor. Myndighedsindberetninger, klargøring til revision, vedligeholdelse af personalearkiv. Reception og telefomomstilling .... (Mere)  Bogholderi, administration, reception.   Se 
Jeg er god til kontorarbejde, bogføring, kreditor/debitor, lave lønninger, skrive regninger. God til dansk retskrivning, hurtig til at indtaste tal og skrive på computer!  Jeg vil gerne arbejde på kontor, revisormedhjælper, omstilling, arkivering, mv. Vil meget gerne have ca. 12-16 timer pr. uge   Se 
Daglig bogføring, kontering, momsafstemning, løn, bankafstemning. Sekretæropgaver: brevskrivning, opstilling af regnskaber. Receptionist: kundebetjening Allround-kontorarbejde - "blæksprutteopgaver".  Bogholder Kontorassistent Sekretær Receptionist   Se 
Har en solid teknisk grunduddannelse og er suppleret med relevant efteruddannelse tilpasset til arbejdet i diverse opgaver og området primært som teletekniker. Med opgaver inden for installation, fejlretning, support, og undervisning.   Teletekniker,bud,altmuligmand   Se 
lave mad, undervise, god til at organisere  underviser-lærer,kontor,pædagog / medhjælper,jobs som ufaglært, køkken / kantine.   Se 
Salg - kundeservice - kundebetjening - solidt kendskab til office pakken - 10 års ledererfaring som laboratorieleder i mindre virksomhed - præci sions arbejde - flair for tal - dansk retskrivning - ISO certificering  Laboratorie - bioanalytiker - dyrlægeassistent - medicinal industri- kontor - administration - sekretær - controller- lager - industri - produktion - byggemarked- landbrug - planteskole   Se 
Har meget at byde på fagligt og menneskeligt. Værdifuld for arbejdsgiver Leverer en solid og dygtig indsats. Indtjeningsbevidst. Overblik og styr på tingene, god til at have mange bolde i luften på en gang, serviceminded og tør træffe beslutninger, p .... (Mere)  Kontor: sekretær, lægesekretær; Bank: kundemedarbejder; Med mennesker. Klinikassistent. SOSU. Butik dygtig kassemedarbejder   Se 
Har erfaring indenfor omsorg af fysisk og psykisk handicappede. Pedel på beskyttet bolig.  Omsorg af fysiks og psykisk handicappede. Praktisk pedelarbejde.   Se 
Indgående erfaring med sagsbehandling, og arbejde i offentlige forvaltninger. Underviser og konsulent for ledige i ressource- og afklaringsforløb. Erfaren erhvervs- og uddannelsesvejleder, og rådgiver indenfor økonomi og krisehåndtering. Per .... (Mere)  Jeg søger job og har erhvervserfaringen indenfor: - beskæftigelsesindsatsen med erhvervs- og uddannelsesvejledning. - kundeservice og salg, - pædagogisk arbejde, børn, voksne, specialområde - projektarbejde   Se 
Tale med folk,  Kurerkørsel, lager, plukkearbejde. Deltid eller flexjob. Der følger et flexjobbevis med ansættelsen.   Se 
Lave miljøansøgninger. Lave miljøstyring med vilkår og regler. Lave Klimaplan. Lave audits  EHS, Audits, Miljø, Arbejdsmiljø, Kemi ,Sikkerhed, Risiko, Klima   Se 
Debitor/ Kreditorbogføring bank/ kasseafstemninger kreditorstyring finansbogføring momsafstemning og indberetning af såvel dansk som af tysk moms/ Mwst. diverse kontoafstemninger i kreditorbogholderi i forbindelse med måneds-og årsafslutning .... (Mere)  bogholderiassistent, bogholder, kontorassistent   Se 
Akademiske kompetencer: Analyse, argumentering, formidling, indsamling af informationer, overblik, perspektivering, systematisk og tænker i helheder. Projektarbejde: Evaluering, forberedelse, implementering, koordinering, opfølgning, samarbe .... (Mere)  Undervisning og vejledning - unge som ældre HR-medarbejder - personalekonsulent Administrativt arbejde - regnskabsmedarbejder   Se 
Erfaring med rengøring.alm oprydning og orden. Og kan lide at bruge min hænder.  Lagermedarbejder, servicemedarbejder, butik og omsorg i hjemmeplejen.   Se 
Llager Pakke og plukkeopgaver  Lager pakke og plukkeopgaver Chaufførjob pakkekørsel   Se 
Undervise, journalistisk arbejde, kameraføring, klipning/redigering af film, PR-opgaver, marketing,  Lærer, undervisning, underviser, journalist, marketing, leder, "blæksprutte", jobkonsulent, erhvervskonsulent, mentor mv.   Se 
  Grafisk Trykker Jeg søger job i industrien som produktionsmedarbejder   Se 
køre store biler pÃ¥ meget smalle veje og steder og har god kundekontakt  Chauffør eller truck   Se 
Fejlsøgning/vedligehold af elektroniske systemer Reperation af elektroniske komponenter  fly elektronik eller fejlsøgning / fejlretning af elektriniske systemer   Se 
Diverse administrative opgaver og regnskab  Kontor. Bøgføring, telefonbetjening, arkivering, registrering m.m. Receptionist   Se 
  Administration, salg, ejendomsvurdering, kontor, boligkonsulent, service.   Se 
Alt omkring bogholderi/regnskab - "Fra fødsel til grav": Bogholderi, regnskab, budget, budgetopfølgning, årsregnskab, likviditet, cost-benefit, eller lede IT-Projekter og motivere projektdeltagere.  Bogholder Regnskabschef Projektleder IT-konsulent   Se 
KOMPETENCER : Systematisk Coaching Tovholder Forandring Planlægning Jeg brænder for tværfagligt og tværsektorielt at kunne hjælpe andre til at kunne mestre og leve det liv som de ønsker.  Projektmedarbejder eller projektleder Undervisning indenfor sundhed og fysioterapi til fag og ikke fag-personer sundhedskonsulent, jobkonsulent, erhverskonsulent. Aministrativt arbejde - incl fx rådgiver via telefon eller salg servisesmedarbejde ....(Mere)   Se 
Administration, Koordinering, kvalitetssikring efter ISO standarder, projektansvarlig herunder planlægning udførelse og opfølgning. Har gode IT kompetencer herunder etablering af logistik og vedligehold af databaser.  Administration Kvalitetssikring Koordinator Projektledelse   Se 
Konflikthåndtering At danne relationer og lære fra mig Med min guitar kan jeg danne en ramme om læring, bevægelse, æstetik, sprogtilegnelse og kulturel fællesoplevelse. Jeg bruger den især i mit amygdalaprojekt Fagtesange (vaske hænder, se mit ans .... (Mere)  Pædagog gerne i daginstitutioner, er dog ingen betingelse   Se 
Salgs- og teknisk support (IT- og teleteknisk baggrund) Teletekniker Webmaster  Teknisk designer, gerne byggeri men også andet evt. som Freelancer, Teletekniker, Lagermedarbejder, Servicemedarbejder / servicetekniker Pedel / vicevært Bud / chauffør   Se 
Kan arbejde selvstændigt og sammen med kolleger. Kan stå og gå meget hver dag. Kan snakke med mennesker i alle aldre.   Biblioteksmedarbejder, sygehus-"vejviser", gartneri-medarbejder, produktion, køkkenmedhjælper, kantinemedhjælper, pakkeri, piccoline, hjælper i supermarked.   Se 
God til at holde orden og overholde tider - bedst til administrativ arbejde. Rådgive private bankkunder Omgås mennesker med handicap Køre bil Økonomisk og menneskelig rådgivning  Bankarbejde - kunderådgiver, dog helst administrativ / sagsbehandler Regnskabs- eller økonomimedarbejder Kontormedarbejder Revisormedarbejder Butiksmedarbejder Pædagogmedhjælper Omsorgsmedhjælper Handicaphjælper Receptionist Lagermedarbe ....(Mere)   Se 
Reparationer: Maskiner / Biler Svejsning: Jern - Rustfri - Plast. Kontor: Løn - AutoCAD - Regneark -  Teknik Administration / Kontor Smed Kontor Hjemmesider Ejendomsservice   Se 
Finansiel rådgivning: Vurdering af erhvervs regnskaber (regnskabs analyser) Gennemgang af kunde-budgetter Analyse af årsags forklaringen og kritiske poster Udarbejdelse af saneringsplaner Pengeinstitut Rådgivning og vejledning: Ve .... (Mere)  - Rådgivning inden for landbrug for henholdsvis kvæg og planteavl. - Erhvervs rådgivning i pengeinstitutter - speciale landbrug. - Produktionsmedarbejder inden for industri og landbrug.   Se 
Er udadvent og let ved at komme i kontakt med andre mennesker   Ønsker for fremtiden er et kontoarbejde eller receptionist   Se 
Servere allround, & give oplevelser  Tjener - gastronomassistent - receptionist   Se 
Jeg har stor erfaring i brug af Word 2007. I 2012 fandt jeg ud af, at jeg er god til at lære nye programmer. Har let ved at tale med kunder.   Et afvekslende arbejde er det, jeg kunne tænke mig at få. Gerne med en del it, meget gerne kundekontakt og ind i mellem ganske enkle arbejdsopgaver. Et ønske er at prøve marketing eller HR arbejde.   Se 
God erfaring med vedligeholdelsesopgaver,teknisk snilde og karosserimek, montageopgaver. God til oprydning,rengøring og male-og slibearbejde.  Inden for industriel produktion eller håndværk, lager / logistik området eller altmuligmand. Arbejde i grønne områder, anlægsarbejder.   Se 
God til at planlægge og organisere mine opgaver. Tager ansvar - følger op på og sørger for at opgaver bliver gjort færdig med kvalitet for øje. Jeg fungerer godt i teams. Jeg har en god og sund humor. God til at kommunikere.   Administration og økonomi.   Se 
Salg og lettere administrtion, kundepleje, lede et personale  Aktiv kvinde søger job indenfor salg, turisme, kontor og lager   Se 
Har stor viden indenfor databaseudvikling, primært Oracle og Informix. Har også viden til CMS-systemet Joomla og WordPress  Systemudvikling indenfor databaser, opbygning af websider, IT-support, test, udarbejdelse af kravspecifikationer   Se 
Undervisning Vejledning HR (ansættelse, opfølgende samtaler, administrative opgaver, rekruttering) Samarbejde  Undervsning og vejledning HR-relateret arbejde Forebyggende og sundhedsfremmende arbejde inden for sundheds- / primærsektoren Arbejdsmiljø   Se 
God til, at tage mig af andre. Gør intuitiv det rigtige i en given situation. Smile, lytte, formidle og tage fat, hvor der er brug for det. Fritidsinteresser: Foreningsarbejde, vandre, have og natur, besøgsven for ældre, familie og venner, hund og k .... (Mere)  Mennesker, formidling, rådgivning, hjælpe.   Se 
  Lager - Montage   Se 
Logistik: Ekspeditioner af ind- og udgående lagerordre Adviseringer til kunder Kontakt til lageret, eksterne vognmænd og chauffører Fakturering og månedsafslutninger incl. lagerafstemninger Udfærdigelse af fragtbreve Bogholderi: Kasseafst .... (Mere)  logistikassistent, bogholderiassistent, kontorassistent.   Se 
  Bogholderi: kontering, afstemning, lønberegning og afregninger til skat IT support: Bogføringsprogrammer, evt. Officepakken   Se 
Smede arbejde, CNC flammeskærre operatør, NC bore operatør, mekaniker, chauffør, gaffeltruck,  Inden for metal / transport branchen   Se 
Erfaren i reception, helpdesk, kundeservice, kommunikation, undervisning, foredrag, kontorarbejde/administration (har haft mange forskellige ansvarsopgaver) Bedst til det, jeg laver :-)  Kontor, administration, IT, undervisning, reception, helpdesk, kundeservice   Se 
Alle funktioner inden for øko./adm./ledelses områderne. Arbejder målrettet og motiverende, overholder tidsfrister. Tænker innovativt.  Ledelse inden for økonomi- / regnskab- / administration privat og offentlig. Controller. Undervisning   Se 
Salg, service, både i butik og ude hos kunder.  Salg eller kontakt med mennesker.   Se 
Kundeservice - både i telefonen og ansigt til ansigt. Regnskab, personaleledelse, arbejdsmiljø, ad hoc opgaver,arkivering, telefonbetjening, kundepleje, mødereferat,  Jeg vil gerne arbejde som sekretær,kontorassistent, blæksprutte eller kontorserviceassistent   Se 
Er en god teamplayer  Alt har interesse   Se 
IT kendskab på bruger niveau, blyfri lodning, lager ca 5 år, forhandler skole tips/lotto hygiejnebevis   produktion, lager , rengøring   Se 
Målopfølgelse Ledelse  ledelse Information HR   Se 
Salg og rådgivning, analyse af kundebehov, bearbejde reklamationer, kundeservice, -kontakt og -pleje. kontering og kontrol af faktura, budgettering og opfølgning, kvalitetssikring ISO 9001. håndtere salgsteknik og forhandling, tilrettelægge og gennem .... (Mere)  Kontor, administration, reception, arkivering, event og messe, rejsebureau, flyveselskab   Se 
Jeg er hurtig til at lære nyt, servicerer kunder med et smil og er god til at arbejde med tal  Kontorassistent / økonomimedarbejder / receptionist / blæksprutte   Se 
Kommunikerer let, velformuleret og i øjenhøjde - såvel på dansk, som på tysk og engelsk - ,zoomer ud og skaber overblik, også på de hektiske dage og multitasker med et smil ved mange velmenende "forstyrrelser", hvilket er essentielt for at have styr .... (Mere)  Administration Reception Kundeservice Kommunikation og formidling   Se 
Tavlekonstruktion. ATEX / Offshore Projektledelse PLC-programmering Normer & standarder Udvælgelse & indkøb af el-komponenter El-dok. (CADdy++ / PC-schematic) Salg/teknisk salg, både i ind- og udland Tilbudsgivning, marketing og planlægning. .... (Mere)  El-ingeniør Tavlekonstruktion Projektleder Salg / teknisk salg   Se 
Dokumentgang på eksportsiden i produktions-/speditionsvirksomhed. Alt forfaldende kontoropgaver. Receptionsopgaver  Shipping Assistent, Kontor Assistent, Speditør, Kundeservice, Receptionist   Se 
I udførelsen af mit arbejde er jeg pligtopfyldende, lærenem, nysgerrig, ansvarsbevidst og omhyggelig uden at være pedantisk.  Service og mennesker er de ord, der går igen, når jeg skal beskrive, hvad jeg gerne vil arbejde med. Jeg har altid kunnet lide dels at have en stor kontaktflade til mange mennesker, dels at bestride et selvstændigt arbejde. Jeg går til opgaver og omg ....(Mere)   Se 
Interkulturel kommunikation og formidling. Kurser, undervisning, vejleder og mentor for danskere og udlændinge i f. m. samfundsforståelse,sundhed, uddannelse, job, arbejdspladskultur m.v. Vejledning i social- og kulturel ansvarlighed Tilrettelægge .... (Mere)  Interkulturelt arbejde og kommunikation, projektmedarbejder, undervisning, vejledning, kursustilrettelæggelse, asyl og integration,   Se 
Over 30 års erfaring indenfor private såvel som offentlige arbejdspladser. Har kendskab til faktureringsarbejde, bogholderi, reception. Har arbejdet efter vagtplan også på lager.. Kendskab til turistbranche samt kundeekspeditioner. Har arbejdet på .... (Mere)  Gerne en stilling indenfor kontor / administration, reception, turisme og / eller lager- og logistik Er ikke bange for at prøve noget nyt. Og er ellers åben for alt også for lagerarbejde / produktionsarbejde. Har arbejdet på skiftehold.   Se 
Jeg har en bred erfaring indenfor kontor, lager og udstilling.  Telefonomstilling - ordreekspedition - salg af badeværelser / køkken -   Se 
Organisere, planlægge, strukturere, samarbejde, sprog, kommunikation.  Teknisk Support   Se 
Har over 25 års erfaring med lagerarbejde, herunder truckkørsel og læsning og losning af containere. Har flere års erfaring med butiksarbejde.   Lagermedarbejder. Butiksmedarbejder. Salgsassistent i detail.   Se 
Jeg har de sidste 18 år arbejdet med produktion, varemodtagelse og lager.  Lager og transport Produktion Sikkerhed og miljø   Se 
Sprog, se CV.  Freelance underviser i sprog, eng,tysk,hollandsk og fransk - dansk. Turist guide. Kontorjobs. Fleksarbejde.   Se 
- Personlige kompetencer Team player Analytisk Beslutsom, initiativrig, Selvdreven Viljestærk Positiv og Servicemindet Kommunikativ  - Kreativ assistent - Foto - Grafiskmedarbejder - Web - Medarbejder - Servicemedarbejder - Lagermedarbejder - Hjælpeunderviser - HR Medarbejder   Se 
Jeg har arbejdet i vandsektoren i mere end 25 år, både internationalt og nationalt. Jeg er fagligt velfunderet, og jeg har opbygget en stor projektledererfaring. Jeg har arbejdet internationalt for både FN-organisationer, internationale finansiering .... (Mere)  Projektledelse, internationalt eller i DK Eksport / salg af produkter og projekter internationalt Forretningsudvikling / projektudvikling Strategisk planlægning Klimatilpasningsprojekter, vand på strategisk niveau   Se 
planlægning  Kontor - spedition Lager - logistik   Se 
- telefonbetjening. - selvstændig sagsbehandling af administrativ karakter. - deltage i møder som referent. - arrangere møder - forberede og gennemføre den praktiske del. - modtage og fordele post. - diverse opgaver og assistance for det øvrige .... (Mere)  alt indenfor kontor, sekretær, reception evt. kantine.   Se 
  Kontorassistent blæksprutte piccoline Køkkenmedhjælper husassistent serviceassistent   Se 
Alsidig.  Som udgangspunkt har alt interesse. f.eks. Pedel arbejde, lettere håndværk, grønne områder, generel vedligeholdelse, budkørsel (lille kørekort)   Se 
Generelt er jeg en rigtig handymand, og er ikke bange for at lave forskellige ting. Jeg kan nævne hvad jeg har lavet igennem tiderne. Klipning af metal, kundebetjening, lagerarbejde, renovation og affaldsbehandling, vedligeholdelse, udendørarealer, v .... (Mere)  Vil gerne arbejde på lager eller som chauffør indland. Pedelmedhjælper, hjælpe mekaniker biler el. motorcykler.   Se 
Relation skabende person som begår sig på alle niveauer. Jeg er team-minded og forstår at agere som en del af en helhed. Besidder evnen til at bevare overblikket i stressede situationer. Har et positivt livssyn og et godt humør, der gør mig åben over .... (Mere)  Salg & service - Logistik & udvikling - Spedition & distribution   Se 
  Vedligehold og pleje af grønne områder, gerne kombineret med at arbejde med mennesker. Ejendomsservice Skadedyrstekniker Gravermedhjælper   Se 
SALG: Kunderådgivning, salg/ køb af nye og brugte biler, og vedligeholde- og fastholde kunder. VÆRKSTED: Ordremodtagelse, indskrivning, kundemodtagelse, planlægning, fakturering, LAGER: Ansvarlig for reservedelslageret, reklamations rapportering, .... (Mere)  Lagerekspedient, værkfører- indskriver, bilsælger, lastbilchauffør   Se 
Ledelse - Ledelse af intern serviceafdeling med 36 medarbejdere. - Ledelse af vagtafdeling med 89 medarbejdere. - Rekruttering og afskedigelse. .... (Mere)  Kundeservice, intern service, personaleledelse, projektledelse, Facility Management, sikring og sikkerhed, tværorganisatorisk samarbejde.   Se 
Jeg tilbyder: - sproglige færdigheder på højt plan - god forståelse for folkeslag gennem sprogstudier og bopæl i udlandet - god talforståelse (Excel er et dejligt værktøj) - gode IT-færdigheder (MS Office og SAP) - kontakt til udenlandske kunder .... (Mere)  Søger nye udfordringer som salgssupport / back-office sælger, hvor jeg kan bygge videre på mine kvalifikationer og erfaringer erhvervet igennem mine ansættelser i ingeniør- og produktionsvirksomheder i København, Århus, Birmingham og Gråsten. Jeg er ....(Mere)   Se 
LEDELSE Delegerende lederstil Udvikling af den enkelte medarbejder til at sikre udvikling af driften Rekruttering og afskedigelser Ledelse for planlægningsfunktioner Generel personaleledelse. DRIFT Ressource planlægning og optimer .... (Mere)  Produktionsplanlægning - drift planlægning / afvikling - drift koordinering - projektledelse / projektstyring   Se 
Erhvervsvejledning, Jobplan, Rådgivning og vejledning, etablering af løntilskud m.m., virksomhedspraktik, kursusafholdelse, målgruppe, unge, mentor, brugere, støtte-kontaktperson, jobformidling, jobsøgning, CV- ansøgninger, virksomhedskonta .... (Mere)  HR Medarbejder Jobkonsulent Vejleder Værkstedsassistent Holdleder Instruktør Underviser   Se 
De sidste 25 år har jeg arbejdet som projektleder i betonelementbrancen i Danmark og Tyskland. Mit arbejde har hovedsalig bestået i opsøgende salgsarbejde, udarbejdelse at tilbud, kontraktforhandling ( projekter op til 40 mill. kr. ), kontrahering me .... (Mere)  Ad- hoc / projektopgaver indenfor betonelementbrancen i Danmark og udlandet.   Se 
Jeg er specialist inden for området administration af projektøkonomi, projektudvikling og projektledelse samt kvalitetssikring.   Projektøkonomi, kvalitetssikring af arbejdsprocesser.   Se 
- kundebetjening via telefon - rådgive om de forskellige produkter - udarbejdelse af statistikker - vedligeholdelse af kundekartotek - selvstændig sagsbehandling af administrativ karakter - arrangere møder - modtage og fordele post - håndte .... (Mere)  lager, butik, detailhandel, kontor, kundeservice, reception eller kantine   Se 
- kundebetjening via telefon og i butik - rådgive om de forskellige produkter - reparation af telefoni produkter - indtastning af ordrer - arkivering - renskrivning - vagtplanlægning - lønsedler  Kontor, handel, lager, kundeservice   Se 
  speditør, evt disponent   Se 
Mange års erfaring indenfor et bredt spektrum af erhverv - bl.a. Afdelingschef, indenfor off-shore aktiviteter, vedligehold, bygningsadministration  Administration, salg, indkøb   Se 
Har stor erfaring med reception og er god til at arbejde med mennesker. Er også god til servicering og rengøring samt pakkeri.  Gerne indenfor kontor - reception / omstilling. Som servicemedarbejder Produktionsmedarbejder / pakkeri Rengøring   Se 
Har arbejdet med bogholderiopgaver og administrative opgaver i 25 år. Har desuden erfaring fra job som projektsekretær i 17 år.. Har blandt andet arbejdet med - afstemninger - afregninger - PBS ind- og udbetalinger - bogføring --kundebetje .... (Mere)  Bogholderi Reception Administration Projektsekretær Kundeserviceafdeling   Se 
Støtte og specialundervisning Undervisning i EDB og IT. Forming billedkunst. Service, salg og handel.   Lærer indskolingen Underviser: Brug af PC, Internet, Powerpoint, Writer, Excel Pædagogmedhjælper Kirketjener   Se 
Effektiv, velorganiseret, serviceminded, lærenem  Salgsassistent ved kassen. Fabrik hvor jeg kan sidde ned og stå lidt op. Kontormedhjælper. Ellers alt arbejde hvor jeg kan sidde ned for det meste   Se 
Professionelt lever jeg op til denne karakteristik: Arbejder selvstændigt, målrettet, og resultatorienteret. Tænker kommercielt og har en god forretningsforståelse. Er udadvendt, opsøgende og kan kommunikere på alle niveauer. E .... (Mere)  Projekt- og visionsudvikling inden for HR, ledelsestræning, evaluering, symbolanalyse og organisationsændringer.   Se 
Planlægning, Ledelse, Projektledelse, Kundeservice, Tibudgivning og -forhandlig, Transport og logistik, Strategisk og organisatorisk ledelse forandringsledelse, Sikkerhed og miljø, Sikringsledelse,   Driftsledelse, Projektledelse, Personaleledelse, Planlægning   Se 
Salg på gode loyale måde, skaber langvarige kunderelationer, som får kunder til at handle loyalt med mig gennem lang tid.  Salg, service, indkøb, ledelse   Se 
Er god og hurtig til tastearbejde. Har ordenssans. Kan kommunikere med alle. Har evner for mode, både indenfor tøj, bolig og haven. Elsker at lære fra mig - især til børn.  Administrative opgaver. Salgsopgaver Pædagogiske opgaver "Blæksprutte"   Se 
Rekruttering, ansættelser, overenskomster, hr-rådgivning, personaleforhold, refusioner Sekretærarbejde, møde- og konferencetilrettelæggelse, indkøb af kontorartikler, gaver m.v., kalenderdisponering, telefonbetjening, korrespondance, referatskrivnin .... (Mere)  HR assistent, sekretær, skolesekretær, økonomiassistent   Se 
Arbejdsmæssigt overblik Ordenssans Gode samarbejds- og koordineringsevner  Lager- og logistikopgaver Transport - udkørsel af varer Teknisk service All-round   Se 
I en customer-serviceafdeling har jeg varetaget følgende: - Ordrehåndtering fra forespørgsel til fakturering er foretaget (ejerskab af ordre), selvstændigt job hvor kunden var i centrum -Administrativ håndtering af kunderelevante data - stamdata, p .... (Mere)  kontorassistent, reception, blæksprutte, gerne et vikariat   Se 
gartnerjobs.  grønne jobs,snedkeri,stenhugger kreativeværksteder,kirkegårde.   Se 
Arbejde i teams og selvstændig - Struktureret - Sætter en ære i at aflevere opgaverne til tiden - Fleksibel - Ordensmenneske - at have flere bolde i luften på en gang.  Receptionist, kontor, hjælpelærer i små klasser, bibioteksmedhjælper. Gerne voksenlære inden for kontor / reception.   Se 
jeg kan alt med børn  Pædagogmedhjælper   Se 
tegne i Mapinfo og Arcgis opmåling med GPS og totalstation excel regneark  tegneprogrammer, Mapinfo eller Arcgis GPS- opmåling officepakken, gerne excel   Se 
Jeg formår at være nytænkende og udfordrende og altid vende udfordringer til noget positivt. Jeg er specielt god til at udføre arbejde og optimere ud over det sædvanlige, inden for lager, produktion, indkøb, service og IT-support. Min store indsigt .... (Mere)  Optimering af processor og forbedre udnyttelsen af de ressourcer der allerede findes i virksomheden og efter behov også finde nye veje til at komme frem til det endelige mål. Generelt alt der vedrører lager, indkøb, service og support. Kvalitet er ....(Mere)   Se 
Pædagogisk arbejde Kontorarbejde Rengøringsarbejde  Pædagogisk arbejde Kontorarbejde Rengøringsarbejde   Se 
At planlægge eget arbejde/opgaveløsning Samarbejde med andre At yde service/ have kontrakt til kunder Sætte mig ind i nye områder positiv og let at snakke med Har en god stedsans Selvstændig  Lager og Logistikmedarbejder Fabriksarbejde Servicemedarbejder Bud   Se 
Jeg er god til at uddelegere opgaver og få andre til at føle ansvar for dem. Jeg kan motivere mit hold og få gruppen ført i den rigtige retning, så vi sammen når i mål. Jeg er god til at lytte og holde en dialog i gang, samtidig kan jeg også skær .... (Mere)  Projektledelse, LEAN, Teknisk Designer opgaver   Se 
Min styrke er at kunne sammensætte et team i harmoni med trivsel, der yder og løfter i fællesskab. Det personlige salg, skabe relationer, afdække et behov og finde løsninger. Jeg har evnen til at kunne følge en opgave til dørs, jeg er forhandlingsvan .... (Mere)  Indkøb, Salg, Personale, Human ressources, Detailhandel, Key Account, Buschauffør, Taxi, BAB.   Se 
Jer er god til at se andre menneskers ressourcer.  Vil gerne arbejde med noget hvor jeg har menneskelig kontakt   Se 
Ledelse, international handel, optimering af forretnings- og kerneprocesser, organisationsudvikling og change management. Jeg er generalist og min brede erfaring og menneskekendskab skaber en løsningsorienteret dialog i med medarbejdere og samhandels .... (Mere)  Virksomhedsledelse eller funktionsledelse - er åben for nye brancher - har erfaring indenfor medico, rehab, luksusartikler som ure / smykker, industriel befæstelse (skruer, bolte mv.), møbler og tekstiler. Har funktionsledelseserfaring indenfor in ....(Mere)   Se 
Over 20 års erfaring med kundekontakt, salg, servicering og rådgivning.Ambitiøs og engageret medarbejder.Selvstændig, kreativ, gode samarbejdsevner, team player, vant til at arbejde i et miljø hvor tingene går hurtigt, bevarer overblikket.  Alt indenfor kontor, skoler, reception gerne med adm. support og kundekontakt, kundemodtager, sekretær eller salgsassistent gerne indenfor optiker branchen.   Se 
Smilende i telefonen. God til kundekontakt.  Kontormedhjælp Butiksmedhjælp Køkkenmedhjælp   Se 
* Direkte salgsarbejde * Pleje/servicering af nøglekunder. * "Produktmarketing på markedet" - specifik tilpasning af den eksisterende marketing pakke til det tysksprogede marked. * Mediepolitik og messer: rådgivning vedrørende valget af medier fo .... (Mere)  Jeg er helt parat til at hjælpe danske firmaer, der selv er parate, med hurtigt, professionelt og målrettet arbejde for at bryde igennem på det tyske marked, med fokus på de taktiske og operationelle aspekter. Jeg kan efter aftale arbejde direkte på ....(Mere)   Se 
Produktionsplanlægge (har arbejdet med det i 27 år) Arbejdet meget med registrering af lager. Arbejdet lidt med indkøb  Jeg vil gerne arbejde indenfor produktionsplanlægning / forefaldende kontorarbejde.   Se 
jeg kan arbejde selvstændig og i teams,  butiksassistent , fabriksarbejder i produktion ,pædagogmedhjælper   Se 
jeg kan almindelige forefaldende kontorarbejde, passe reception, tage telefon, koordinere, arkivere, indtaste data, lave lettere bogholderiopgaver, journaliserer......  receptionist kontormedhjælper blæksprutte   Se 
Almen kontorarbejde. Telefonpasning. Køre bil.   Lettere kontorarbejde. Medhjælp hos autoforhandler / -mekaniker, til at hente, bringe, køre biler eks.til syn. Butiksmedhjælper. Varekørsel.   Se 
IT brugersupport og administration Opbygning og vedligeholdelse af fysiske og virtuelle servere Konfiguration af netværk  IT support IT administration IT Projektarbejde   Se 
Fysik og fysiske sammenhænge. Maskinkonstruktion. Matematik. Håndværk  Adjunkt, gymnasielærer, hf-lærer, erhversunderviser   Se 
Bogføring, kasseafstemning, kundebetjening alle områder indenfor butik. Jeg kan både bogfører og afstemme et regnskab.  Butik, Kontor, allround, økonomi lager kundeservice   Se 
Skitsering, projektering, håndværkerkontakt, kunderelationer og bygningsskadetaksering  Bygnings-rådgivning, arkitektarbejde, lokalplanlægning, design, vedligeholdelses-planer. Risikovurderinger, taksering bygnings-skader, sikring.   Se 
Lagerarbejde er nok det jeg kan bedst, men ellers er jeg lærenem.  Lager Montage evt. i mindre firma Mennesker / Beskyttet værksted Deltids stillinger er også ok   Se 
Er fuldt fortrolig med officepakken, har arbejdet med Navision, arbejdet som kontorassistent. Har vedligeholdt webshop. Har været butikschef.  Kontorassistent, butik, reception, piccoline eller andet   Se 
Oversætter til/fra dansk/engelsk/tysk Salgssupport Kundeservice Administration Planlægning/koordinering Mundtlig/skriftlig formidling Ordrehåndtering Rejsebooking Systemoprettelse/opdatering Telefonbetjening Tværfagligt projektarbejde Sags .... (Mere)  Salgssekretær, Salgsassistent, "Blæksprutte", Marketingassistent, Administrativ medarbejder, Ordrebehandler, Personal Assistant, Sagsbehandler, Receptionist, Kontorassistent, Skolesekretær, turistbureau, kultur   Se 
Efter 39 års erfaring som klasselærer - både ind- og udskoling er jeg vant til at have overblik og blik for den enkelte både indlæringsmæssigt og socialt. Har lang erfaring med forældresamarbejde. Min force er primært indlevelse i en elevs situatio .... (Mere)  Primært som støtteperson for elev(er) med brug for særlig støtte i undervisningen eller i særskilt støtte.   Se 
At danne netværk og vedligeholde netværk. Skabe relationer og åbne døre.  Vejlede og rådgive andre mennesker. Vil gerne arbejde i en HR afdeling til gavn for både virksomhed og medarbejderne.   Se 
Jeg er god til at lytte til børnene og opfylde deres behov og ønsker, samt beslutsom. Er bedst til at være der for børnene, samt udvikle deres personlige kompetencer.  Dagpleje - med børn.   Se 
30 års erfaring med drift og overvågning af energi produktion undervisningserfaring udvikling af kurser  teknisk drift af forsyning og produktionsanlæg pojektledelse bygningsvedligehold   Se 
At yde pleje og omsorg for ældre At kunne samarbejde i et team   Efter at har taget 6 ugers kursus på Sosu skolen i Aabenraa i 2016 har jeg fået interesse for arbejdsområdet.   Se 
pakke på paller Rengøring arbejde i produktionen  Rengøring Pakkeri Produktion Lager   Se 
Telefonbetjening Kundebetjening Statistik Skriftlig formidling Mundtlig formidling Administration Rådgivning/vejledning Sagsbehandling  Kontor Administration Koordinator Planlægger   Se 
Jeg er god til arbejdsområder indenfor IT-support. Jeg vil være god i en kundeservice-funktion, da jeg har flair for at snakke med kunder.  Jeg søger job indenfor kontor, administration, IT, reception.   Se 
arbejdsledelse/planlægning,arbejde effektivt,overholde tidsfrister,  lager,entrepenør,have / park,industriel produktion,ledelse.   Se 
Shipping, Leverandør/speditør/kundekontakt, ordrebehandling, dokumenthåndtering, indkøb, logistik, reklamationer, kvalitet, sprog, IT  Logistikassistent, shippingassistent, lager, indkøb, kvalitet   Se 
Har mange års erhvervserfaring indenfor ordremodtagelse, telefonbetjening og bogholderiopgaver.  Tasteopgaver, kundeservice, lettere bogholderi og andet forefaldende   Se 
God til at omgås mennesker - både telefonisk og face to face. God til at samarbejde og lytte. Samvittighedsfuld løsning af opgaver. Lang undervisningserfaring.   Almene administrative opgaver - gerne med megen kundekontakt såvel telefonisk som face to face. Undervisning kan evt. også kombineres hermed.   Se 
Jeg har en alsidig og teoretisk baggrund inden for kontor, receptionist, salg og indkøb. Jeg har gennem mange år haft egen virksomhed og ved hvad det kræver af god indsats og vedholdenhed for at skabe gode resultater.  Jeg søger et job inden for kontor og handel.   Se 
Er god til at servicere kunder. Ser muligheder, hvor andre ser begrænsninger. Er ihærdig performer. Kan arbejde selvstændigt, men også i teams.  Administration, kontorarbejde, økonomi, shipping   Se 
Børn: Stue/kontaktpædagog Inklusion Motiverende læringsmiljøer Dokumentation Børn med særlige behov Førskole Sprog og kommunikation: Alternativ kommunikation Handleplaner Tosprogede børn Teater Samarbejde: Forældresamarbejde/samtaler T .... (Mere)  Pædagog 0-6 års området Skolepædagog Specialpædagog Ressourcepædagog Tale / høre konsulent   Se 
Jeg brænder for produktions arbejde, men er også glad for rengøring og butiks arbejde.  Jeg ønsker at arbejde som produktionsmedarbejder, fabriksarbejder, rengøringsassistent, butiksassistent, butiksmedhjælper, pakkeri arbejder mm.   Se 
Kvalitets-bevist, omhyggelig, ordentlig  Elektronik Industriel produktion   Se 
Strategisk Indkøb nationalt og globalt Produktudvikling, Kvalitetskontrol, varebogføring, benchmark CE CERTIFIKAT kontrol samt Check for hvilke CE certifikater der skal bruges til pågældende vare Salg til Key accounts   Indkøb, Strategisk indkøb, Sourcing   Se 
Talarbejde Regnskab og matematik Computerarbejde  Regnskab. Administration Alm. kontoropgaver   Se 
God kundeservice - Personaleplaner/ansættelser/oplæring - Dekoration, vindues pyntning, opstilling i butik samt skilteskrivning - Driftregnskab - B2B - B2C -  Salg og service indenfor detail og restauration - Daglig ledelse - HR personale   Se 
God til at betjene/servicere kunder/borgere med et stort smil både telefonisk og personligt. Ordrebehandling/fakturering. Hurtig på computeren.Omsorgsfuld og empatisk.   Kontormedhjælper, receptionist, piccoline, pædagogmedhjælper, husassistent,   Se 
Kommunikation Kontakt til leverandører og samarbejdspartnere i forbindelse med opbygning af arrangementer Sikrer høj medlemstilfredsbed gennem servicering og rådgivning Vedligeholder intranet og hjemmesider Udarbejder marketingmateriale t .... (Mere)  Chefsekretær, Projektassistent, Administrator, Koordinator, Executive Assistant, PA, Direktionssekretær   Se 
hurtig tillæring, gode samarbejdsevner, kan strukturere et stykke selvstændigt arbejde og får det gjort.  lager, produktion, pedel- og servicemedarbejder, ufaglært arbejde.   Se 
Tillidsskabende,lyttende og venlig.  Kirkegårdsmedarbejder, Kørsel kørekort B,   Se 
Skrive/redigere, dokumentationsarbejde, producere og rengøre, gode talegaver. Fungere som tovholder, bevare overblik  Kontorarbejde, produktion, receptionist, ekspedition.   Se 
  Salg, indkøb, ledelse. Det motiverer mig, at arbejde med et område som spænder bredt og ikke mindst, at skabe resultater.   Se 
Faglige kvalifikationer: Bank/sparekasse, butik - detail/engros, Reception. Bankområdet Økonomiplanlægning Økonomisk analyse Afregning og regnskab Arkivering, sekretærarbejde Gældsbevisbehandling Kassebetjening Kreditvurdering Kundebetjen .... (Mere)  Kundemedarbejder Salgsassistent Butikmedarbejder Receptionist Kantinemedarbejder Køkkenmedarbejder   Se 
Tysk, matematik, kristendom, historie  Folkeskolelærer, friskolelærer, pædagogmedhjælper (børnehave, skole, SFO)   Se 
Erhvervssprog, dansk, tysk, engelsk. Teknisk, juridisk, økonomisk tysk. Ordre-, sags- og dokumentbehandling. Udarbejdelse af tekster, oversættelser, sprogrevision etc. Mundtlig og skriftlig virksomhedskommunikation. Markedsføringstekster, presse .... (Mere)  Jeg brænder for sprog generelt og ønsker derfor fortsat at anvende mit store kendskab til tysk sprog og kultur og min mangeårige erfaring inden for erhvervssprog professionelt. Mine styrker ligger inden for teknisk, juridisk og økonomisk tysk, men an ....(Mere)   Se 
Jeg er en engageret, ansvarsbevidst, praktisk tænkende person som sætter en ære i at løse opgaver optimalt hver gang. Har lært at holde hovedet koldt i pressede situationer, holde fokus, samt få det bedste ud af mine kollegaer og mig, så vi sammen nå .... (Mere)  Er åbent for nye tiltag for at få ny viden som kan gøre dagen og fremtiden spændende. Projekter fra start til slut. Kunde kontakt. tilbud og ordrebehandling. Kontakt mig og spørg ind til jeres ønsker da jeg har en stor viden med fra de virksomheder ....(Mere)   Se 
Faglige kompetencer: Kundebetjening, formidling, administration, kalenderstyring, mødeplanlægning, telefonpasning, ordremodtagelse, booking af billetter til fly og hotel Personlige kompetencer: Idérig, kreativ, effektiv, hurtig, forretningsori .... (Mere)  Kontorassistent (kontorfunktionær) Personalesekretær Turistbureaumedarbejder Rejsebureaumedarbejder Butiksassistent (salgsassistent) Receptionist   Se 
Jeg kan og må næsten køre alt. Jeg kan pakke, læsse og udbringe. Jeg kan være vagt og opsynsmand. Jeg er best til at få en opgave, og så udføre den.  Altmulig kørsel inden for landets grænser. Lager og paknings arbejde. Natur. Vagt og service.   Se 
jeg kan det meste bare det er varieret arbejde, god til at køre truck, bil med anhænger  Lagermedarbejder pluk / pak truck m.m. kontor-receptionist- Grønne områder   Se 
Teknisk tegning i 3D/2D. Teknisk dokumentation, Brugervejledning og teknisk manualer samt god bruger af Office pakken.  Ønsker job indenfor metalindustrien, maskinkonstruktion i 3D / 2D, samt kontorjob med teknisk salg og indkøb,   Se 
* salg til nye og eksisterende kunder, tilbudsgivning, ordremodtagelse * mødebookning, kundebesøg * oprettelse af stillings opslag i diverse medier * screening af ansøgninger, kandidatsamtaler, ansættelser i faste stillinger og i vikariater * onb .... (Mere)  Key account management / salgskonsulent / rekrutteringskonsulent / personalekonsulent / administration   Se 
Erfaring indenfor byggeri og håndværk, især på vvs og ventilationsområdet. Har jobbet de sidste 30 år som arbejdsleder på forskellige plan i vvs forretninger og firmaer.  Overmontør eller lignende, gerne indfor vvs branchen. Kunne også være inden for salg af vvs artikler.   Se 
  Landbrugsmedhjælper, Produktionsarbejde,   Se 
GIS og Geodata- Fejlfinding og reparation af alle former for elektronik- autodidakt Handyman med stor H går ikke af vejen for nogen opgaver- samle alle løse ender og få det til at være en helhed.  Teknisk Designer Radio og tv fagtekniker, Elektronikfagtekniker. Varebestilling AutoCAD Kundevejledning Geografiske informationssystemer (GIS) Fejlfinding og -retning, elektrisk og elektronisk udstyr CAD-anvendelse Reparation, audio og videopr ....(Mere)   Se 
Sagsbehandling Afdelings økonomi Sikkerhed & miljø ISO 14001 2015 & OHSAS 18001 Kvalitet Dokumentation Større samlinger af data (analysefærdigheder) Eks. Registrering af 570 porte med vedligeholdelse og reparation. Eks. Indkøb til ny maskine o .... (Mere)  Administration, planlægning, indkøb.   Se 
Vant til differentierede opgaver i forbindelse med administrativt arbejde, kan arbejde selvstændigt, er kreativt tænkende. Desuden vant til at følge opgaverne "til dørs".  Er generelt kreativ - derfor gerne job indenfor grafisk arbejde,, marketing, blomsterbinder eller sekretær mm. Men andet har selvsagt også min interesse. Er rimeligt bredt orienteret.   Se 
Selvstændig tømrermester i de sidste 12 år. Erfaring som pedel, tømrer og tømrermester. Erfaring med administration og ledelse.   Deltidsjob: bygge / anlægsbranchen, produktion, projektarbejde - do. chauffør - do. lager og transport - do. salg, rådgivning / sparring, undervisning, økonomi - do. Truckfører   Se 
Været selvstændig gennem 13 år - ved byggeri og ved videoudlejning. Har været på Essi Fisk gennem 5 årig periode. Vant til at tage fat og få tingene klaret på bedste vis. Butiksvant - fabriksvant - kontrollerende som vagt var fx vagtchef ved opfør .... (Mere)  Håndværk - serviceprægede job. Gerne løst forefaldende arbejde. Fx kunne lettere servicejob være velegnet.   Se 
Bankuddannet med erfaring indenfor lån, betalingsoversigt, vejledning, rådgivning, kasseerfaring m.v. Læreruddannet med evne til undervisning, vejledning og pædagogisk lære af vore kommende skattebetalere. Kontorvant med erfaring indenfor relevante .... (Mere)  Folkeskolelærer, pædagog, kontorassistent,   Se 
jeg er god til samarbejde, tænke selvstændig  maskinmester job indenfor olie og gas konsulentjob indenfor samme område produktion   Se 
Jeg kan danne mig et overblik og bevare roen - også når jeg er presset. Jeg er nysgerrig, også når det gælder mennesker - jeg vil gerne forstå, hvad der får dem til at handle som de gør. Jeg har en anerkendende tilgang til opgaver og mennesker. Kan .... (Mere)  Administration, koordination, organisering, forandringsprocesser (kursusplanlægger, udviklingsarbejde, konsulentarbejde) Forandrings-og udviklingsarbejde og evaluering (projektarbejde gerne med mennesker) Formidling, præsentation og undervisning ....(Mere)   Se 
PAU - pædaggisk assistent SSH - social- og sundhedshjælper Selvstændig erhvervsdrivende indenfor detail/forretning (fødevarer)  Jeg ser mig selv indemfor det pædagogiske område eller socialt arbejdende - men andre områdfer med relation til disse kan også være relevant.   Se 
Tager gerne ansvar. Omsorgsfuld. Omstillingsparat og socialt orienteret på det menneskelige plan. Arbejder gerne med børn og voksne.   Personlig hjælper, handicaphjælper, hjemmehjælper, alt forefaldende arbejde på plejehjem. Gerne arbejde i børnehave (pædagogmedhjælper). Arbejde i køkken / kantine, evt. arbejde på døgninstitution (misbrugere). Fabriksarbejde. Andet har også intere ....(Mere)   Se 
Mine kompetencer: Industri og produktion Rengøring og overvåning af industrimaskiner. Mødeledelse,skrive referater Er god til at lytte og hjælpe andre . Overholde aftaler, kende mine rettigheder og pligter. Arbejde i teams/grupper  Industri og produktion Hotel, servering, køkkenmedhjælp Omsorg og pleje Pædagogmedhjælper Misbrug Børn og mennesker i det hele taget. Rengøring og service   Se 
It kompetence som underviser Tysk tale/skrive Undervise Kreativ  Kontor / logistik / tysk / madlavning Undervisning / køkken   Se 
Jeg har en rigtig god hygiejnemæssig baggrund og er ret miljøbevidst. Vant til og meget fortrolig i det at arbejde med mennesker og journalføring. Har specifikt arbejdet inden for servicefag og derigennem haft tæt kontakt til andre mennesker. Er m .... (Mere)  Pleje- og sundhedsområdet virker tillokkende og interessant specifikt i forbindelse med tidligere erfaringer. Er teknisk velfunderet, også uddannet maskinarbejder - derfor interesseret i teknisk orienterede arbejdsområder. Ønsker både deltids- ....(Mere)   Se 
Mine faglige kompetencer er en bred viden opnået i alsidige virksomhedstyper, og som jeg kan omsætte i praksis, f.eks. i form af: - Bogholderifunktioner:moms, debitor, fakturering, kreditor, lager, bogføring og afstemning - Lønfunktion: l .... (Mere)  *Økonomi, regnskab, bogholderi og administration* Jeg trives med arbejdsglæde i et miljø hvor der er højt til loftet, klare forventninger, d ....(Mere)   Se 
Kontor - Har prøvet lidt af hvert, men har mange års erfaring indenfor Offshore Branchen. Truckfører - Lagerstyring og Indretning - Kundebetjening - Håndtering af Farligt Gods  ALLROUND KONTOR - Personale Administration / Koordinering / Indkøbsassistent / Kontorassistent / Recpetion / Intranet LAGER - Gaffeltruck / Håndtering af Farligt Gods / Lagerstyring, Manuelt & IT / Indretning / Kundebetjening   Se 
Vant til produktionsarbejde på fabrik etc. Fortrolig med lagerarbejde gennem en årrække. Har endvidere arbejdet indenfor den pædagogiske branche samt indenfor plejesektoren. Primært nok mest fortrolig med produktionsarbejde.   Områderne for lager og logistik. Plejeområdet. Børn og unge - pædagogisk medhjælper.   Se 
Bankmedarbejder ved kassen 8 år, havde ansvar for ind- og ud betalinger Kommunaldagplejer havde ansvar for 4-5børn dagligt og samarbejde med forældrene. Socialrådgiver, er anerkendende og imødekommende. En god lytter. Projektmedarbejder i projekt .... (Mere)  Socialrådgiver, støttekontaktperson, pædagogisk medhjælper, omsorgshjælper, ledager, bisidder, økonomisk rådgivning Administrativ arbejde og andet forefaldende arbejde har også interesse.   Se 
1979/03 - 2014/01Sydvestjydsksygehus Esbjerg Portør/Forflytnings instruktør/ vejleder Alt indenfor hospitalsarbejde, som portør, samt undervise alt plejepersonale i sikkerhed/sundhedsmæssig arbejdet stillinger/ forflytninger. 1995/01 - 2010/12R .... (Mere)  patienter, handicappede, undervise som forflytningsvejleder / instruktør, lagerassistent, kantinemedhjælper,   Se 
Jeg har arbejdet med statens regnskabssystemer i 14 år. Pt. arbejder¨jeg hver lørdag på et bureau der lejer sommerhuse ud. Jeg har en god kontakt til vore kunder, som primært er tyskere. Jeg er meget serviceminded, og gør alt for, at vore kunder er t .... (Mere)  Alt indenfor kontorfaget, receptionist og medhjælper i en regnskabsafdeling.   Se 
Jeg har en bred erfaring inden for flere områder, men arbejder dog helst inden for jern-og metalindustrien. Jeg arbejder dog også meget gerne med logistik.  Job inden for: Jern metal, lager og logistik, produktion, håndværk, maskinteknik. Andet har også interesse.   Se 
Som medarbejder får I: En der kan lide en arbejdsdag med mange forskellige udfordringer og gerne går forrest med en hjælpende hånd. Det falder mig naturligt at snakke med mange forskellige typer mennesker - i øjenhøjde. Er der travlt hos jer, mister .... (Mere)  Vedligeholdelse af bygninger. Vedligeholdelse af grønne områder og anlæg af nye anlæg Opfyldning og kundekontakt. Montage og reparation af radiatorer, kvalitetskontrol i følge ISO9001. Opsøgende salg og kundekontakt.   Se 
Relations arbejde ser, hører og lytter samarbejde kan holde fokus i pressede situationer   Pædagog og / eller alle former for arbejde hvor kontakt / relationer til andre er en del af jobbet. Jobs hvor jeg skal arbejde alene er ingen hindring da jeg har gjort det tidligere og det var jeg også glad for..   Se 
Kontormæssig baggrund på bl.a områderne for personmodtagelse, telefonomstilling, daglig brug af Office programmerne, arbejde med diverse medlemsregistreringer og øvrige forefaldende kontorrelaterede arbejdsgange. God bred tegnestueerfaring.  Primær kontor, reception, tegnestue eller lager men andet kan også være relevant.   Se 
Teknisk viden indenfor completion, erfaring indenfor ledelse, SAP Power User, HS&E, QA og LEAN.  Ledelse indenfor Olie og Gas eller Wind. QA Manager HSE Manager   Se 
Undervisning har fyldt det det meste af mit arbejdsliv. Det har fortrinsvist været voksne kursister, der har været på efteruddannelse indenfor IT-området. Men jeg har også haft mange spændende konsulentopgaver, hvor jeg i samarbejde med firmaer har l .... (Mere)  Undervisning - MS Office og Adobe Konsulenthjælp til fx: brevskabeloner, korrekturlæsning, regneark, databaser, projektstyring, hjemmesidedesign og billedbehandling.   Se 
Har god erfaring med bl.a.: Bilags kontering Bogføring Tastearbejde Kontoafstemning Fakturering Telefonpasning Arkivering Daglig bruger af MSOffice Navision AS400   Almindelig kontorarbejde som bl.a. taste arbejde, bogføring, fakturering, telefonpasning, postsortering og arkivering m.v.   Se 
Jeg er eminent til at bevare overblikket også i pressede situationer.  Lagerarbejde Butiksassistent Pædagog medhjælper uddannelse   Se 
 Udvikling og vedligeholdelse af certificeret ledelsessystem , ISO 22000 Kontrol ved varemodtagelse Kontrol af rengøring Udtagning af produkt-og miljøprøver Håndtering af analyseresultater Afsendelse af vareprøver Udarbejdelse og .... (Mere)  Kvalitetsmedarbejder, kvalitetsassistent, kvalitetskordinator   Se 
Behersker økonomi fra daglig bogføring til budgetlægning og regnskabs udfærdigelse. Personaleadministration fra kontraktudformning til løn behandling. Underviser fra folkeskole til gymnasium og voksen efteruddannelse. PR - pressemeddelelser og ma .... (Mere)  Økonomi og Personale administration.   Se 
Har mere end 31 års erfaring og succes med logistik fra offshore branchen. Har været intenst medvirkende til at opbygge kunderelationer og yde professionel service til kunder som bl.a. Norsk Hydro, HESS, DONG og ikke mindst Mærsk Olie og Gas AS som .... (Mere)  Logistik - indkøb, lagerstyring, ordremodtagelse, forsendelse. Shipping og / eller spedition.   Se 
God kommunikator - struktureret - omstillingsparat - detaljeorienteret - selvstarter og teamspiller.   Jeg ønsker at yde i spændingsfeltet mellem mennesker, sprog, administration og gerne undervisning.   Se 
Kundebetjening Fakturering telefonbetjening Kalenderstyring Brev og mail korrespondance Word-Exel Diverse ad hoc opgaver  Kontorassistent / medhjælper Piccoline Butiksmedhjælper   Se 
God til tal og hovedregning Fortrolig med PC Lærenem Handelstalent Administrativ erfaring Omgængelig og vindende væsen  Lettere kontorarbejde Kontrol og tilsyn Administrativt arbejde   Se 
Jeg er sælger af den type, der ikke prakker nogen noget på, men overbeviser ved information og tillid, så varige relationer kan skabes.  Salg Markedsføring ..men også andre jobs kan være interessante   Se 
Opnået erfaring i elektronik service/reparation/salg, fiberteknik installation/reparation/service, lagerarbejde, Kort og Landmålingsteknik, omsorgsarbejde  Radiomekaniker / Tekniker - Jobkonsulent - servicetekniker - Virksomhedkonsulent - Pædagogmedhjælper - Produktionsmedarbejder - Pedel - Vikar-   Se 
Erfaring med indkøb af kontorartikler, receptionistarbejde, kundeservice både direkte og i telefonen, butikserfaring, kassekladde, fakturering, debitering, oversættelser (dansk/engelsk), korrekturlæsning.  Oversættelser, kundekontakt, lettere bogholderi, receptionistopgaver, hotel- og rejsebooking.   Se 
Holde mange bolde i luften, er vedholdende følger opgaver til dørs  kvalitetsstyring, arbejdsmiljø, sikkerhed. Alle administrative opgaver.   Se 
God til skriftlig og mundtlig kommunikation. Detaljeorienteret. Sikkerhed i udfærdigelse af arbejdet efter oplæring.  Kontorassistent - bogholderiassistent - speditionsassistent   Se 
Jeg kan facilitere forandrings- og læringsprocesser. Derudover kan jeg anvende min pædagogfaglige baggrund indenfor mange arbejdsområder, fordi den har givet mig indsigt og menneske kendskab. Jeg er hurtig til at lære nyt og omstille mig når noget ik .... (Mere)  Jeg vil gerne arbejde i en virksomhed, der står overfor en forandringsproces, hvor jeg kan være med til at facilitere denne proces eksempelvis gennem projektansættelse. Jeg vil gerne arbejde med kommunikation og undervisning.   Se 
Uddannet som Teknisk Designer samt D.I.V CAD kurser AutoCAD, Inventor, SolidWorks. Er oprindelig uddannet som elektriker.   Teknisk Designer eller administrativt arbejde fx IT-support.   Se 
Jer er bedst til de fagområder, jeg har beskrevet under jobønsker.  Jeg vil gerne arbejde med konstruktion og beregning af maskin- og stålkonstruktioner. Vil gerne beregne rørkonstruktioner.   Se 
Mine kompetencer ligger hovedsageligt inden for teknisk og kommerciel oversættelse og korrektur, dokumentstyring, tekstbehandling samt administrative og koordinerende opgaver. Jeg er sprogligt uddannet og brænder derfor for sproget - både det danske .... (Mere)  Administrativt arbejde - oversættelse - sekretær / assistent - salgs / projekt / indkøbssupport - reception - koordinering - andet   Se 
Administrative opgaver. Blæksprutte funktion. Layout og fotobehandling, brænder for et godt resultat. Efterdokumentation af firmaets produkter. Det motiverer mig at hjælpe til, hvor der er behov for at få hverdagen til at fungere. Kørekort bil i .... (Mere)  Fleksjob op til 18 timer / uge: Administrative opgaver - piccoline / blæksprutte - teknisk dokumentation - lettere køkkenhjælp   Se 
Stor økonomisk indsigt og forståelse indenfor fx bogføring, afstemning, budgetopfølgning Årelang erfaring med personaleadministration, lønbehandling, og personalejura Underviser i Excel   Jeg søger bredt inden for det administrative område, naturligvis gerne fast ansættelse men også gerne vikararbejde.   Se 
Dokumentation og styring af kvalitet, arbejdsmiljø og miljø. Planlægning Indkøb Udvikling af skemaer i Excel Audit Reklamationer Analyse  HSQE, kvalitet, planlægning, indkøb   Se 
SAP, Office, auditering, coaching, mentorarbejde, problemløsning, undervisning (lean metoder og tjekkisk)  kvalitet, arbejdsmiljø, miljø, SAP lean kontorjob bruge tysk i mit arbejde, planlægning, projektstyring, museumsvært   Se 
Primært laboratorie-erfaring indenfor arbejde med DNA, ex PCR, RT-PCR, ekstraktion, oprensning, kvantificering, sekventering af mikrosatelitter. Håndtering af sterile vævskulturer. Udvikling og optimering af metoder og processer. Stærk kommunikat .... (Mere)  Laboratorie: forsknings- og udviklingsarbejde. Undervisning Coaching Vejledning, kundebetjening   Se 
Kommunikation - mundtligt i fht. rådgivning, kundekontakt, borgerkontakt samt skriftligt.  Konsulent indefor HR, rådgivning, arbejdsmiljø. Kontormedarbejder - administrativ - receptionist Event, reklame og marketing evt. som koordinator   Se 
Servicetekniker med stor erfaring i CTS styringer. indregulering af ventilations - og Varme anlæg. fejl finding.   Analog / CTS Styringer. Montering af Styretavler . Test af Styretavler. El-arbejde.   Se 
Stort kørekort til forvogn og krancertifikat. Certifikat til motorkædesav. Stormfaldskursus. Arbejde med entreprenørmaskiner.  Mindre chaufførjobs evt. madudbringning, blomster, pakkepost. Grønne områder vedligeholdelse af grønne områder. Vicevært / Pedel på skoler, sygehus, plejehjem m.m.   Se 
jeg er bedst til at udføre godt arbejde, sætter pris på kvalitet og god samarbejde og godt arbejdsforhold.  Produktionsmedarbejder i levnedsmiddelsindustri , pakkearbejde. Jeg kan også arbejde inden for andre områder.   Se 
malerarbejde, chauffør, ansvarlig person  malerarbejde, handikapkørsel, sygekørsel, stor kørekort, buskørsel, BE kørekort, håndværk   Se 
Underviser i billedkunst, engelsk og natur/teknologi.  Lærer. Billedkunst, Engelsk og Natur / teknologi.   Se 
Budgetter Årsrapport og skatteregnskab Etablering og finansiering Bedriftsudvikling Strategi Ledelse og organisation Formidling Lean og målstyring  Lean og målstyring Budgetter Årsrapporter og skatteregnskaber Etablering og finansiering Bedriftsudvikling   Se 
Jeg har stor erfaring indenfor løsning af toldmæssige opgaver. Det være sige både til og fra Nordsøen samt andre destinationer udenfor EU. Oprindelig udlært speditør og har også erfaring indenfor logistik og transport.  toldopgaver, kontor, administration, person kontakt, reception, spedition, logistik.   Se 
Jeg er god til kommunikation og relationsarbejde. God til at lytte til ønsker og interesser. Er nysgerrig og vil gerne lære nyt. Elsker at lave kreative aktiviteter.  Jeg har lyst til at arbejde med mennesker. Det kunne også være i en butik. Ellers som pædagog i daginstutioner, værksteder, opholdssteder, skole , SFO , klub.   Se 
Modersmål dansk. God erfaring i lagerstyring med IT samt manuel lagerstyring, varemodtagelse, salg og indkøb og ordrebehandling i Microsoft Navision. Microsoft Office og kundeservice. Stor erfaring i kundebetjening og butik. Taler, forstår og læse .... (Mere)  Butik, Lager, Kontor, Cafe. Åben for andre områder.   Se 
1. Undervisning: Planlægge og gennemføre undervisningsforløb. God til teamsamarbejde - bidrager konstruktivt og tager ansvar for de fælles beslutninger der tages. Har været både i afdelings- klasse- og fagteam. I en årrække har jeg fungeret som afde .... (Mere)  1. Undervisning. 2. Pleje og omsorg.   Se 
Jeg er god til at bestride en servicerende og koordinerende rolle i organisationen. Jeg er god til at kommunikere såvel skriftligt som mundtligt, videregive relevante informationer, Jeg er god til at være tovholder på arrangementer, kurser og møder. .... (Mere)  Jeg ønsker et arbejde som sekretær / blæksprutte på 30-37 timer i Varde - Esbjerg kommuner. Jeg vil gerne bruge mine nuværende kompetencer, men er også frisk på nye udfordringer.   Se 
Bogføring for mindre erhvervsdrivende. Finans-, debitor-, og kreditorbogføring. Alle former for afstemninger samt løn, kvartalsregnskab, årsafslutning og diverse indberetninger til Skat.  Bogholderi, økonomi / regnskab, kontor / administration, borgerservice   Se 
Vedholdende med gode tekniske færdigheder.  GIS arbejde. Landmåler inden for entreprenør, forsyning eller matrikulært arbejde. Er omstillingsparat og proaktivt. Vil betegne mig selv som stærk analytisk med et administrativt gen. Har et ønske om at uddanne mig til bygnings konstruktør   Se 
MAG- svejsning TIG- svejsning.  Vil gerne arbejde inden for smedefaget: MAG svejsning og TIG- svejsning   Se 
 modifikation og kalibrering, apparater og anlæg pc-baserede testsystemer og software, betjening fejlfinding og -retning, komponenter produktmodificering reparation, apparater og anlæg vedligeholdelse, apparater og anlæg   Elektronikfagtekniker Teknisk servicemedarbejder   Se 
Linux Unix Windows Apache Servers System Administration MySQL SOA Firewalls Requirements Analysis Software Project Management Architectures Web Services IT Management Software Development Scrum Operating Systems Enterprise Architecture UM .... (Mere)  Projektleder. Teknisk projektleder. Systemkonsulent.   Se 
Samtale, formidling, undervisning - i utallige; men med mennesker, sammenhænge. Nå mål! Massekommunikation Personlige professionelle kompetencer: - menneskekontakt - at kunne forenkle og forandre - at skabe konsensus i fht. mål - gøre det .... (Mere)  Konsulent, rådgivning af jobsøgende, organisationer, politiske partier eller grupperinger & bestyrelser. Job- og virksomhedskonsulent. A-kassemedarbejder Projektmedarbejder - offentlig eller privat regi. Offentlig ledelse Voksenundervisning. ....(Mere)   Se 
Jeg har arbejdet med regnskab og reception/administration i over 20 år. Jeg har fokus på at sikre likviditeten gennem daglig økonomihåndtering. Jeg har arbejdet i e-conomic, Microsoft Dynamics Navision, AS400, C5, Prisme, Axapta m.fl.  Regnskabsassistent, bogholder, kontorassistent, receptionist, kundeservice o.l.   Se 
Teknisk flair og kontor administrativerfaring. Hvor omhyggelighed og selvstændighed er en nødvendighed. Jeg brænder for at komme til at arbejde i en virksomhed og blive det værdifulde bindeled mellem det håndværksmæssige/produktion og det kontoradm .... (Mere)  Kontormedarbejder, regnskabsmedarbejder, teknisk assistent. Køre gerne efter jobs i en radius af 60-80 km. 15-18 timer max   Se 
At skabe interesse, begejstring - komme ud over rampen Se mulighederne, ikke begrænsningerne Har globalt udsyn, forstår værdien af sproglige og kulturelle kompetencer for succesfuldt eksportsalg  Salg og rådgivning rettet mod virksomheder med eller med ønske om eksport indenfor levnedsmiddelområdet, foderstoffer, Pharma og semi-Pharma. Maskiner og produktionsudstyr rettet mod samme typer af virksomheder og markeder.   Se 
- Sprog, IT og kommunikation - Ledelsessupport  - Administrative opgaver - Sekretæropgaver - Ledelsessupport - Koordinering - Engelsk og tysk - IT og kommunikation - Back office   Se 
GOD FORRETNINGSFORSTÅELSE - BRED BRANCHEINDSIGT. Solid baggrund med MANGE ÅRS ERFARING INDEN FOR ALLE FUNKTIONER I BOGHOLDERIET, sekretærarbejde, løn samt ejendomsadministration i danske og internationale salgs-, produktions-, transport-, kursus-, IT .... (Mere)  BOGHOLDER Regnskabsassistent Økonomimedarbejder Kundeservice Sekretærfunktion Allround kontorassistent - altid parat til nye udfordringer.   Se 
Truckkørsel, varemodtagelse, alt indenfor lager, kundebetjening, servicemindet  Lagerarbejde - Dyrehandel - Butik - servicemedarbejder - alt indenfor genbrugsområdet   Se 
  Salg BtC og BtB   Se 
Ud over min viden om ERP systemer, er jeg generelt god til at sætte mig ind i nye ting. Har også et vist "sælger gen".  IT, gerne C5, XAL eller Axapta, men næsten alt har interesse - også gerne i kombination med mine hovedkompetencer.   Se 
jeg er god til at arbejde med mennesker.Jeg brænder for at arbejde med mennesker der har det svært, Ser altid muligheder frem for begrænsninger.Glad for at arbejde med handicappede og udviklingshæmmede.  familieplejer, pædagog (også pædagog vikar), medhjælper på plejehjem,handicap hjælper, butiksmedhjælper.dagplejer.   Se 
Kan mange ting indenfor håndværk. Stor erfaring i opsøgende salg. Er forhandlingsvant på alle niveauer. Vellidt hos kunder og kollegaer. Har tidligere solgt hjælpemidler til handicappede, herunder kørestole, plejesenge og liftsystemer til det offent .... (Mere)  Ejendomsfunktionær, pedelmedhjælper. Salgskonsulent, Account Manager, Sælger.   Se 
Overblik med fysisk topform, Pålidelig, omhyggelig og overholder aftaler.  Produktionsteknolog, produktion og truck, industritekniker, produktionsplanlægning.   Se 
Min salgs baggrund har udstyret mig med fundamentale kompetencer indenfor kommunikation, i form af tilegnelse af viden og videreformidling, samt evnen til hurtig at skabe overblik og arbejde organiseret. Jeg er resultatorienteret og arbejder målrett .... (Mere)  Inden for salg eller projekter opgaver. Administrative opgaver.   Se 
MS Office, daglig bruger. Argus, bruger. AutoCAD, bruger. Inventor, bruger. Inventor / Sheet metal, kendskab. Solidworks, bruger. Netbas, bruger. Telenet, bruger. Network Engineering, bruger. ArcGIS, bruger. .... (Mere)  Teknisk tegning / teknisk design.   Se 
Jeg har tegnet i flere forskellige programmer og haft let ved at sætte mig ind i de forskellige programmer.   Jeg vil gerne arbejde med databaser og kortopdatering / fremstilling.   Se 
tæt samarbejder med kollegaer, kunder og andre tilknyttede omkring mig. har brugt ITsystem (cosmic PAS) til at fremfinde og printer journaler og mødeliste af patienter. arkivering og diverse ad hoc opgaver kassebetjening kundeservice varebestil .... (Mere)  kontor - blæksprutte / piccoline eller all-round specielle butikker - butiksmedhjælper sundhedsområder - SOSU køkkenmedhjælper fritidsordning / ungdomshus - pædagogmedhjælper   Se 
Som person er jeg kendt for at være: En teamplayer og fighter med stor lyst til at skabe resultater i fællesskab Ekstrem udadvendt og elsker at skabe nye relationer Fleksibel både m.h.t. arbejdstid og opgaver Ærlig og ansvarsbevidst .... (Mere)  Intern salg og kundeservice Kontor allround Salgssupport Blækspruttefunktion   Se 
Jeg er stærkest indenfor rengøring; men jeg er interesseret i alt, blot det ikke er for belastende rent fysisk. Er også stærk psykisk.  All-round - men ikke hårdt fysisk arbejde. Gerne blæksprutte!   Se 
Skriftlig formulering, retstavning, indholdsforståelse. Omstillingsparat/god til at sætte sig ind i nye områder.  Kontor / Administration   Se 
Ud over mine kompetencer erhvervet gennem uddannelse samt diverse arbejdshold, har jeg også kompetencer som organisations- og bestyrelsesmenneske i Dansk Blindesamfund, pasning af stand på kræmmermarkeder, holdleder og træner i fodbold, korrespondanc .... (Mere)  På fleksjobbasis: Administrative arbejdsopgaver, såsom udfærdigelse af informationer og standardbreve Planlægning af mødearrangementer og konferencer Styring og planlægning af transport Beregnings- og sorteringsopgaver i regnearket excel Opdater ....(Mere)   Se 
Formidle, undervise, projektledelse. strukturere,  Teamleder, konsulent, projektleder, buschauffør   Se 
Jeg er god til at kommunikere både på dansk, med mennesker i norden, Tyskland og i engelsk talende lande. Det være sig både mundtligt såvel som skriftligt. Jeg er godt til og vejlede andre mennesker. Jeg er godt til korrespondance, korrekturlæsning o .... (Mere)  Jeg har de sidste mange år arbejdet i udadvendte jobs med daglig kontakt til mange mennesker i Danmark, Norden, Tyskland og i engelsk talende lande. Jeg har arbejdet som koordinator, personalekonsulent, international ordrebehandler og som receptionis ....(Mere)   Se 
Arbejde med hænderne truckkørsel dyrepasning hjemmeplejen produktion/montage pakkeri korrekt løfteteknik kundebetjening  Produktion Pakkeriet Lager / truckkørsel krankørsel Rengøring Butik Dyrepasning Hjemmeplejen   Se 
Jeg har solide erfaringer med sagsregistrering og journalisering elektronisk dokumenthåndtering elektronisk sagsbehandling og sagsstyring bogføring og regnskab juridisk informationssøgning fortolkning af lovgivning og andre regelsæ .... (Mere)  Nogle gange må man tage nogle større omveje i arbejdslivet, før man ved, hvad den rigtige vej er, og det nu klart for mig, at mit hjerte og mine styrker ligger i de administrative opgaver, som udføres til sikring af den daglige drift, eksempelvis tel ....(Mere)   Se 
Skære, bukke, valse og svejse. Kan også slå søm i, og er hvad mange kalder en handyman  Genbrug og genvinding af materialer. Chauffør, chaufførmedhjælper, pladsmand. Pedel og altmuligmand. Budtransport, persontransport og udbringning af varer. Lager og logistik,blæksprutte   Se 
Formidling. Jeg har stor viden om egenkontrol og hygiejne, kost og ernæring og service. Denne viden kan jeg håndtere i forhold til differentierede målgrupper og i forskellige sammenhænge på en struktureret og udviklende måde. Jeg kan planlægge og la .... (Mere)  Undervisning. Serviceopgaver (cafe, madservice) gerne med pædagogiske funktioner.   Se 
Uddannet som Karosserismed. Men har arbejdet inden for metal industrien i mange retninger.  Inden for Jernindustrien, men alternativ som pedel.   Se 
Kran C- og Truckføre Certifikat - TIG Svejsning - Flammeskæring  Truckkørsel - lagerarbejde - Pedelarbejde   Se 
Jeg er god til at strukturere og designe systemer, og lægger vægt på dokumentation, derudover er jeg god til at facilitere møder som f.eks.scrum planlægnings og evalueringsmøder samt prioriteringsmøder.  PHP udvikling Web udvikling .net udvikling undervisning i IT eller evt. matematik og tysk Bogholderi og regnskab   Se 
Teknisk salg eksport, sprog, kommunikation akademiske konsulent opgaver.  Job hvor det er muligt at gøre brug af mine kompetencer indenfor akademisk arbejde, teknisk salg / eksport markedsføring, kommunikation skrift og tale på dansk, tysk og engelsk.   Se 
Lave smørrebrød Lun/kold buffet Mødekaffe Orden "Hygge om kunder/gæster"  Ufaglært kantinemedhjælper "Blæksprutte" Piccoline   Se 
Sprog: Tysk og engelsk Kontor:Office programmer, kendskab til Biblioteksdatabasen, låneradministrationen og materialeflow. Erfaring indenfor kontor, reception og letter regnskab. Butik: Vareopfyldning, kasseopgørelse  Kontorassistent, Receptionist, Butikassistent   Se 
Ledelsessupport, sekretæropgaver, tovholder, organisere, planlægge og koordinere, møde- og kundeservice tlf. og mail. Engelsk i skrift og tale.   Sekretær, administration, kursusadministration, koordinator, HR-medarb., events, blæksprutte, reception   Se 
Salg intern/ekstern, god til kundekontakt. Handymand til mange funktioner. Bus kørsel.   Idrætskonsulent, Servicemedarbejder, Persontransport (bus / handicap) Tidligere intern salg. ekstern salg, afdelingsleder.   Se 
Annoncering Billedbehandling Brochureudformning Emballagedesign Facebook-annoncering Grafisk design Grafisk produktion Illustration Kundesupport Ombrydning Rentegning Tekstudarbejdelse Facebook-annoncering Udarbejdelse af stanse .... (Mere)  Grafiker, marketingassistent eller lagermedarbejder.   Se 
Web Marketing Management (SEO, Google AdWords, Google Analytics, email-marketing, webredaktør, webmaster) Social Media Management (valg, oprettelse og vedligeholdelse af profiler) Projektledelse (mål og formål, planlæggelse, budget, kommunikation m .... (Mere)  Markedsføring, indkøb, salgssupport, projektsupport eller andet administrativt på et lidt højere niveau. Gerne intern medarbejder med international kontakt.   Se 
Jeg er god til at få dagligdagen på kontoret til at fungere, og jeg bidrager aktivt til at rutiner, processer og samarbejde kører optimalt. Jeg er ansvarlig, stabil og en udpræget teamplayer. Jeg er respektfuld og tydelig i min kommunikation, .... (Mere)  Receptionist - skolesekretær - klinikassistent - kontoradministration mv En central rolle hvor jeg kan yde service / hjælp til kolleger,kunder,elever,patienter mv   Se 
Jeg er en moden kvinde med masser af erfaring inden for administration og kontorarbejde. Vejledning og rådgivning af kursister og borgere personligt og telefonisk har fyldt meget og er en opgave jeg holder meget af. Jeg har altid arbejdet selvstændig .... (Mere)  Uddannelses- / kursusadministration, kundeservice, lettere økonomiopgaver, alle forefaldende administrative opgaver.   Se 
Jeg er rigtig god til at have kontakt til mennesker, sprog og it. Jeg er god til at arbejde alene, og behøver ikke at have nogen at "holde i hånden".  Chefsekretær (ledelsessekretær) kontormedhjælper skolesekretær I det hele taget alt indenfor kontor.   Se 
Er god til at arbejde med mennesker. Kan bevare overblikket i stresset situationer.  morgentjener, butikassistent i en bagerbutik, cafe. Social og sundhedshjælper.   Se 
Cross cultural teknsik salg. Elektronik, mekanik, kemi, Industrial produktion. Service og support.  Teknisk eksportsalg / Forretningsudvikling. Leder efter en stilling i International technical Sales som Sales Manager / Sales Engineer / Field Sales. Jeg er også åben for udstationering til det rigtige marked. Er klar til 100+ dage International ....(Mere)   Se 
Iværksætteri februar 2017 Ålborg Handleskole 17 dag(e) Informationer om jura, financering, produkt og nethandel til opstart af egen virksomhed. Rengøring februar 2017 Odense handleskole 15 dag(e) Ergonomi, rengøringsmidler og personlig planl .... (Mere)  Regnskab, Bogholder, Controller, Økonomimedarbejder. Butiksassistent Servicemedarbejder i butik   Se 
Faglige kompetencer: Maskinoperatør Fejlfinding af maskiner Vedligehold af maskiner Kommunikere med værksted, ved fejlfinding. Planlægning af egne og andres arbejdsopgaver. Er god til at oplære nye medarbejdere. Liniefører ved diverse fødevare .... (Mere)  Produktion - Lager & transport - Andet   Se 
Jeg har solid erfaring og faglighed indenfor ledelse og økonomi, herunder regnskab, administration, indkøb, HR-processer, procesoptimering, planlægning, it og kommunikation. Jeg er uddannet master-coach og benytter mig af denne kompetence i forbinde .... (Mere)  Økonomi, ledelse, administration, coaching, projektarbejde   Se 
Meget god til at tale med mennesker på alle niveauer, inden for alle fag. Er vedholdende og en god afslutter. Meget god til at kommunikere på tysk, bl. a. ordrebehandling, uden at der opstår misforståelser. Forstår schweizisk, østrigsk samt tyske .... (Mere)  Kontor all-round Ordrebehandling Kundeservice Tysk-korrespondent   Se 
Uddannet pædagog med 22 års erfaring med bla. undervisning / formidling. Praktisk erfaring med supervision. Omfattende erfaring med at skabe kontakt til voksne og børn/ unge. Tager gerne det første vigtige skridt for hurtigt at skabe kontakt. P .... (Mere)  coach, mentor, rådgivning, personlig rådgiver.   Se 
Bredt kendskab til IT, kundeservice, bevare overblikket.  Kontor, Butik, Byggemarked   Se 
Analyse- og skriveopgaver af enhver slags og inden for et meget bredt felt af emner. Også god til formidling af stof, dvs. undervisning, rundvisning, introduktioner.  Konsulentopgaver inden for analyse og kommunikation undervisning, guide, eventuelt salg, kureropgaver, HR-opgaver, servicefunktioner, sekretariatsbetjening af enhver slags, distribution, kunst, kultur, netværk, socialøkonomisk virksomhed - generalist ....(Mere)   Se 
Korrespondance på dansk og engelsk, samt lettere oversættelser Daglig bogføring Ordrebehandling, fakturering, kontrol og indtastning/indscanning af leverandørfakturaer. Betalinger Besvarelse af henvendelser, assistance ved indberetninger, ajourfø .... (Mere)  All round administration, regnskab / bogføring, sekretær, assistent, back office   Se 
Alle kurser indenfor rengøring 10. Klasse  Rengørings job   Se 
Formidlings- og informationsopgaver Sprog og korrektur Tilrettelæggelse, planlægning og afvikling af konferencer, workshops og andre events Kundebetjening/-kontakt Koordineringsopgaver Kontakt og formidling til forskellige målgrupper af kollege .... (Mere)  Jeg vil gerne arbejde som: Koordinator - gerne inden for kursus-, konference eller projektområdet Formidlings- / sprogmedarbejder Administrativ medarbejder Sekretær Receptionist / kundemodtagelse Projektsekretær Mine ønsker er at arbejde i ....(Mere)   Se 
Stor erfaring i at oprette, vedligeholde og validere stamdata, hvor omhyggelighed er vigtig. Hurtig til at sætte mig ind i nye it-systemer og anvende dem i dagligdagen. Analytisk - bl.a. i forhold til at optimere arbejdsgange og processer, som jeg .... (Mere)  Master Data specialist Analytiker. Back office funktion - Ordrebehandling og fakturering.   Se 
Jeg er en person som kan lide at have noget for hånden- og jeg er altid meget smilende og pligtopfyldende. Er altid klar på at give en ekstra hånd når behovet opstår.  Fødevareproduktion, kvalitetsassistent, blækspruttefunktion i administration / reception / modtagelse.   Se 
Lønafregning Eksport Genanvendelse  Kontor all round   Se 
Jeg har stor kompetence inden for IT området, har flair for tal og er meget analytisk i min tænkemåde. Besidder teknisk indsigt. Er god til at arbejde med mennesker Jeg kan godt lide, at yde service og føler stor tilfredsstillelse, når, jeg ha .... (Mere)  Jeg ønsker at skifte branche og arbejde indenfor lager og logistik. Gerne administration, hvor jeg også kan bruge mine it-kompetencer. Jeg er ikke bange for at lære noget nyt.